NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
HALİFELİK VE VEZİRLİK

Tabiinden bir zatın Emevî emirlerinden birisine söylediği söz eşsiz bir cevaptır. Şöyle ki emir ona, Allah "... ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin." (Nisa 4/59) ayetinde bana itaat etmenizi emretmiyor mu? Dediğinde, kendisine şu cevabı verir: Allah hakka muhalefet ettiğinizde, "...Eğer bir şeyde çekişirseniz —Allah'a ve âhiret gününe inanmışsanız— onu Allah'a ve Resulüne götürün" (Nisa 4/59) ayetiyle size itaati kaldırmamış mıdır?

Tîbî şöyle der: Allah Teâlâ, ayette, Resûlullah'a (sav) itaatten söz ederken "itaat edin" fiilini, itaatte Resûl'ün (sav) bağımsızlığına işaret için tekrarlamıştır. Fakat "emir sahiplerinden söz ederken, bunlardan itaati gerekmeyenlerin" bulunabileceğine işaret olarak, onu tekrarlamamıştır. Sonra da eğer bir şeyde çekişirseniz.." sözüyle bunu açıklamış ve sanki şöyle denmiştir: Onlar hakka göre davranmazlarsa, kendilerine itaat etmeyin, görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri Allah ve Resulü'nün (sav) hükmüne götürün.

(Fethu'l-Bâri, 27/129–130-et-Kettani, Teratibu’l İdariye Terc., 1/146)

 
Geri