NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
MESCİDDE KONUŞMAK
İbni Abidin ed-Dürrü’l-Muhtar haşiyesinde el-Musaffa’dan şunu nakleder: Konuşmak için mescidde oturmak şer’an müsaade edilmiş bir husustur. Çünkü Ehli Suffe devamlı mescidde kalıyor, uyuyor ve konuşuyorlardı. Bu yüzden böyle bir davranıştan kişiyi men etmek kimseye helal değildir. Bundan varılan sonuç şudur ki, men edilen husus, camiye ibadet kastıyla girdikten sonra yapılan konuşmayı kapsamamaktadır. (et-Kettani, Teratibu’l İdariye Terc., 2/60)
 
Geri