NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
ASHAPTAN ARAZİSİNİ İCARA VERENLER
el-İsâbe'de müellif, Cebr b. Atık el-Ensari’nin biyografisini verir ve İbn Mende'nin onun biyografisinde Haccâc b. Ertât yoluyla, onun İbrahim b. Muhammed'den, onun Musa b. Talha'dan şöyle dediğini rivayet ettiğini zikreder: Cebr'in, Sa’d’ın ve İbni Mesud’un arazilerini üçtebir ve dörttebir karşılığında işletmeye (ortakçılığa) verdiklerini gördüm. (Kettani, et-Teratibü’l-İdariyye 2/168)
 
Geri