NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
ASHABIN EŞ VE CARİYELERİNE İLİM ÖĞRETMESİ

Buhârî bu konuda "Kişinin cariyesi ve ailesine öğretimde bulunması babı" başlığına yer vererek orada Hz. Peygamber'in (sav), kendilerine ecirleri iki kat verilecek olan üç kişiyle ilgili sözünü zikreder ki bu kimselerden biri de şudur: "Yanında bir cariyesi olup da ona güzel bir terbiye veren ve güzel bir öğretimde bulunan (tahsil yaptıran) kimse". Buhârî sonra "Devlet başkanının (imâm) kadınlara öğüt ve öğretimde bulunması bâbı"na yer verir ve orada Hz. Peygamber'in Bilâl'le birlikte çıkması ve söylediklerini kadınlara duyuramadığını düşünerek onlara öğütte bulunması ve sadaka vermelerini emretmesi olayını zikreder. Hafız İbn Hacer şöyle der: Buhârî bu başlıkla, ailenin (ev halkı) öğretimiyle ilgili teşvikin kişinin kendi ailesine mahsus olmayıp bunun devlet başkanı ve onun yetki verdiği kimselere de yönelik olduğuna dikkat çekmiştir. Buhârî daha sonra da "Kadınlar için ayrı bir gün ayrılıp ayrılmayacağına dair bâb" başlığına yer vererek kadınların Resûlullah'a (sav) söyledikleri şu sözleri zikreder: "Sohbetinde bulunmak konusunda erkekler bize ga-lebe çaldı (onlardan bize fırsat kalmıyor). Kendin bize birgün ayır". Resûlullah (sav) da kendileriyle buluşacağı bir gün tayin etti onlara. O gün onlara öğütte bulundu ve (bazı hususları) emretti...

(Et-Teratibül İdariye 2/303-305)

 
Geri