NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
ŞİRK

"Şirk, bir kimsenin Allah'tan başka bir varlığın gerçek manada helal kılma ve yasaklama yetkisine sahip olduğunu kabul etmesi veya Allah'la birlikte başka birinin de emir ve yasaklarına uymayı gerekli görmesi halinde ortaya çıkan bir durumdur." "Bir kimse büyük zatlardan birini hak yolda bilip, Allah'ın dinini ve şeriatını, onun hükümlerini başkalarından daha iyi biliyor siye ona bağlanıyor, itaat ediyor, onun peşinden gitmeyi Allah'ın rızasına uygun buluyorsa o kişiyi nasıl şirkle itham edebilirsiniz?" . "Gerçek âlimleri ve salih kulları yol gösterici, hidayet rehberi kabul etmek günah ve hata olamaz. Hatta salih ve âlim olmayan kimseler âlim ve salih kimselerin sözünü dinlemeli, onların peşinden gitmelidir."

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:13

 
Geri