NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
HZ. PEYGAMBERİN YARDIMCILARI

Suyuti, Unmuzecü’l-Lebib fi hasaisi’l-Habib’ adlı eserinde; Allah Rasulünün (sav) Cebrail, Mikâil, Hz. Ebubekir ve Ömer olmak üzere dört vezirle desteklendiği ve her peygambere yedi kişi verilmişken, ona ashabından üstün ve zeki ondört insanın yardımcı verilmiş olduğu belirtilir. Bedruddin er-Ravdı de bu esere yaptığı şerhte şöyle der: Hadiste sözü edilen ondört kişi, farklı isimler anılmak üzere, çeşitli yollarla rivayet edilmiş olup bu rivayetlerden birisi şudur: Hiçbir peygamber yoktur ki kendisine yedi seçkin ve zekî yardımcı arkadaş verilmiş olmasın. Bana da ondört tane verilmiştir: Hamza, Cafer, Ebubekir, Ömer, Ali, Hasan, Hüseyin, Abdullah b. Mesud, Selmân, Ammâr b. Yâsir, Huzeyfe, Ebû Zer, Bilâl ve Mus'ab.

 
Geri