NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
BİDAT

İmam Nevevi Müslim Şerhinde Bid’atı beş kısma ayırır:

1-Vacip (yapılması zaruri) bidat

2-Mendup (beğenilen) bidat

3-Haram bidat

4-Mekruh (beğenilmeyen) bidat

5-Mübah (yapılsa da olur yapılmasa da) bidat.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:24

 
Geri