NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
SAHABE-HZ. ALİ

Sahabe-i Kiram iyi niyetle kendilerinin haklı olduklarına inanıyorlardı, nefsanî ve dünya menfaatine ait bir şey uğruna savaşmıyorlardı.” “Hz. Talha’nın oğlu Musa, Hz. Ali’nin yanına Cemel savaşı sonrası geldiğinde Hz. Ali efendimiz ona şöyle dedi; “Ümid ediyorum ki, baban ve ben; kendileri hakkında Allah Teala’nın “Biz onların gönlündeki kırgınlığı çıkaracağız ve cennete kardeşçe karşı karşıya tahtlarda oturacaklar” diye buyurduğu kimselerden olacağız.” Orda olan biri buna itiraz edince Hz. Ali kızdı ve şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun sana! Şüphesiz Allah Bedir ehline müjde gönderdi de; “istediğinizi yapın, ben sizi bağışlarım buyurdu” dedi.

Hz. Ali’nin halifeliğe istekli oluşu ve Efendimizin vefatında hak iddia etme hikâyesi kasıtlı bir takım rivayetler üzerinde kurulmuş bir hikâyedir. İmam İbn-i Kuteybe, Yakubi gibi kimseler de maalesef bu hikâyeyi desteklemişlerdir. s:257 İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi tedbirli, ihtiyatlı bir fıkıh âlimi müctehid de Hz. Ali’nin çeşitli zümrelerle yaptığı bütün savaşlarda haklı olduğu görüşündedir.” s:265 Efendimizin(SAV) kefenlenmesi işini Hz. Ali, Hz. Abbas, Fazl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Usame bin Zeyd, ve Şükran(Resulullah’ın azaldı hizmetkarı) ve ensardan Evs bin Havli yerine getirdiler.  Resul-i Ekrem’in kabrini Hz. Ebu Talha ve Zeyd bin Sehl Ensari kazdılar.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:282-289–290

 
Geri