NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
HZ. PEYGAMBERİN SIRDAŞI

Hatîb Târîhu Bağdâd'da Huzeyfe b. Yemân'ın Allah Rasulünün (sav) sırdaşı (sâhibu's-sır) olduğunu açıkça belirtir. Onun bu şekilde adlandırılışı, Nesai’nin Sünen'inde Alkame’nın Şam'a gidişi ve Dımaşk'ta Ebû'd-Derdâ ile karşılaşışı kıssasında da geçer. Ebû'd-Derdâ ona şöyle den "İçinizde, kendisinden başkasının muttali olmadığı sırlan bilen sırdaş yok mudur?

Üsdü'l-ğâbe'de müellif şöyle der: Allah Resûlü'nün (sav) münafıklar konusunda sırdaşı Huzeyfe idi. Münafıkları Huzeyfe'den başkası bilmezdi, onlar kendisine Resûlullah (sav) bildirmişti. Hz. Ömer ona "Amillerim (valiler) arasında münafıklardan kimse var mıdır?" diye sorduğunda, "evet bir tane var" dedi. Hz. Ömer "o kimdir" diye sorunca, "onu anmam" dedi. Huzeyfe sonra Hz. Ömer'in onu görevden aldığını söyler Ki, muhtemelen onun kim olduğunu söylemek yerine delalette bulunmuştur. (Üsdü'l-gâbe,1/468.) Devamla şöyle denir: Hz. Ömer, biri öldüğünde dikkat eder, eğer Huzeyfe onun cenaze namazına katılmışsa o da katılır, yoksa onun namazında bulunmazdı.

 
Geri