NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
RECM

“Bazı rivayetlerde anlatılan recm ayeti Kur’an-ı Kerim’in değil, önceki Allah kelamı Tevrat’ın ayeti idi. O ayetin neshedildiğinin söylenmesinden maksat o ayetin bulunduğu kitabın neshedildiğini, fakat recmle ilgili hükmünün devam ettiğini bildirmektir”

Bazı kitaplarda geçen neshedilmiş Recm ayeti, Kur’anın fesahatine uymayan, farklı şekillerde rivayet edilen bir metindir. Böyle bir şey yoktur.   Efendimizin Tevrat’a uyarak dirilttiği bir sünnettir Recm. Ve hem onun, hem de Raşid halifelerinin zamanında uygulanmıştır.   Bekar zani ve zaniye  yaşlı da olsa kırbaçlanır. Evli, genç de olsa Recm edilir.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:53-86-87

 
Geri