NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
HAK-NEFİS

Hak kelimesinin Kur’an’da kullanıldığı üç mana:

1-Gerçek

2-Kişi hakkı

3-İdeal.


Nefis, Kur’an’da değişik manalarda kullanılıyor:

1-Canlı kişi (Al-i İmran:185)

2-Şuur ve akıl (Şems:7-8)

3-Ruh (Tekvir:7)

4-Şahsiyet (Zariyat:21)

5-İnsan beyninin arzu ve istekleri (Zuhruf:71)

6-Beyinin karar verme mekanizmasının bulunduğu nokta (Yusuf:53)

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:98-147

 
Geri