NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
HADİSLERİ ANLAMAK-KURANI AÇIKLAMASI

"Hadisler konusunda şunu iyice kafanıza koyunuz ki, bir meselenin her yönünün bir tek hadisle öğrenemezsiniz, bir tek hadis, bir meselenin bütün yönlerini öğrenmeniz için yeterli olmayabilir. Bu bakımdan bir kişi kalkar da, bir iki hadisle kesin bir kanaate varmaya, kesin bir sonuç almaya kalkarsa yanılır."

Hadisin Kur’an’ı açıklamasına bazı örnekler:

1-  Kur’an hırsızın elinin kesilmesini emrediyor, bu hırsızlığın sınır bildirilmiyor, hangi elin, elin hangi kısmından kesileceği belirtilmiyor. Bunları hadisten öğreniyoruz.

2-  Hac konusunda Kur’an’da genel emirler var. Ama mesele ömürde bir kere haccın yeterli olduğunu Efendimizden öğreniyoruz.

3-  Bir kimsenin karısının halası ve teyzesi ile evlenemeyeceğini Kur’an’dan değil hadisten öğreniyoruz.

4-  Kur’an altın ve gümüşün biriktirilmesine şiddetle tenkitte bulunuyor. Eğer hadise müracaat etmezsek bir gram altının bile evde bulundurulmasına Tevbe Suresi: 35. ve 36. ayetler müsaade etmiyor. Ama Biz Efendimizden bunun zekatının verilmesi kaydıyla mahzursuz olduğunu öğreniyoruz.

5-  Namazların rekat sayıları, Hacc menasiki gibi bir çok konu da bize Efendimizin uygulaması ile gelmiş bulunuyor.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,S:17-140 

 
Geri