NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
MEKKE DÖNEMİ-HAD UYGULAMA

“Bir memlekette Müslümanlar Hz. Peygamberin ve sahabe-i kiramın Mekke döneminde karşılaştıkları olaylarla karşılaşırlarsa, aynı şartlar içinde bulunurlarsa, Mekke döneminin sabır ve tahammül esaslarının ölçülerine göre hareket edecekler, Medine dönemi savaş, çarpışma ve Cihad talimatına göre değil.”. “ Mevdudi’nin İslam ahkâmının uygulanışı ile ilgili bir yorumu: “İslam ceza kanununun maddeleri, bütün İslam hayat düzeninin hâkim olduğu memleket içindir. Bütün düzenin küfür düzeni üzerine yürüdüğü ve sadece hırsızlığın ya da zinanın cezasının İslam kanunu ile verildiği memleket için değil. Eğer memleketin ekonomik düzeni de İslam’ın emirlerine uygun yürütülüyorsa, hırsızlığın cezasının el kesmek olması insaf ve adaletin ta kendisidir. Eğer memlekette İslam’ın amacına ters olarak faiz helal, zekat da terk edilmiş, ihtiyaç sahibi insanın elinden tutma diye bir düzenleme yoksa, bu el kesme kesinlikle zulümdür.”

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi, s:126-135-136

 
Geri