NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
İHYA'DAN NOTLAR

- İmam-ı Gazali Hz.leri de Ebu Ali Farmedi Hz.lerine müntesibtir.

- İnsanı diğer canlı mahluklardan ayrılığı ilmi sayesindedir.

- Vücudun gıdası yemek içmek olduğu gibi; kalbin gıdası da ilim ve hikmettir.

- İlimsiz kalb ölüme mahkumdur.

- Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır.

- İlim kalp gözünü açar, karanlıkta gözlere ışık saçar, zayıflıkta bedene kuvvet verir,  insanı yüksek mertebelere ve ebrar derecesine ulaştırır.

- Altın ve gümüş ticaret vasıtası olmasalardı çakıl taşlarından farklı olmazlardı.

- Mükaşefe ilmi (ilm-i batın)dan iki haslet sahibine açılmaz ; O iki haslette ; bidat ve kibirdir.

- Mükaşefe ilmi kötü huylardan arınılıp temizlendiği vakitte kalbe tecelli eden bir nurdan ibarettir.

- İlm-i mükaşefeden gaye; Allah,ü Teala’nın sıfat ve efalini bilmeye perde olan kir ve paslardan kalp aynasını temizleyip cilalandırma keyfiyetini bildirmektir.

- Zahiri ilimlerde alim olanlar mülkün ve yeryüzünün süsü, batın alimleri ise göklerin ve görünmeyen alemin (Alem-i Melekut) süsüdür.

- Hakikatı insanlar da arayan dalalet çölünde şaşırır. Eğer hakikat yolcusu isen, Hakkı bil ki ehlini bilesin.

- Sahabelerin fazileti kelam ve fıkıh ile değil, belki ahiret yolunu gösteren ilimleriyledir.

- Hz.Sıddık’ın ra.’ın fazileti fazla namaz kılması, fazla oruç tutması, çok rivayet edip, çok fetva vermesi veya kelamcılığı ile değil ancak kalbine yerleştirilen bir sır iledir.

- Her ilim ameldir, çünkü kazanılmış bir iştir.

- İmam-ı Şafii hepsi namazda olmak şartıyla Ramazan-ı Şerifte atmış hatim indirirdi.

- İbadetin başı az yemektir.

- İmam-ı Şafii “ Ne yalan ne doğru ömrümde bir defa Allah’a yemin etmedim.”

- İmam-ı Şafii “ Kalbinde Allah sevgisi ile dünya sevgisini toplayabildiğini iddia eden yalancıdır “

- Zühdün başı cömertliktir

- İmam-ı Şafii “Her insanın dostu ve düşmanı var. Bunun için (yani dostunun mesud düşmanının rezil olması için) Allah’a kulluk et.

- İmam-ı Şafii “ Münazara ettiğim hiçbir kimsenin hataya düşmesini asla istemedim”

- Ahmed bin Hanbel “ Kırk senedir kıldığım namazlarda İmam-ı Şafii’ye dua ederim.”

 
Geri