NÜKTELER  
ÇOLUK ÇOCUK NASIL


 
ÇOLUK ÇOCUK NASIL

Elçi olarak Rum Sultanı’na gönderilen allame Bakillani mecliste bulunan rahibe sorar: “Çoluk çocuk nasıldır?” Rahib şaşkın bir halde etrafına bakınırken Sultan imdadına yetişir: “Eş ve çocuk sahibi olmak gibi bayağı özelliklerden rahibleri tenzih ettiğimizi bilmez misiniz?” Meclistekilerin bu cevabı vermesini bekleyen Bakillani mevcut Hiristiyan teolojisini çökertecek bir cümle sarf eder: “Bayağı gördüğünüz bu durumdan rahibi tenzih ediyor fakat Allah Teala’ya Meryem validemizi eş, Hz. İsa’yı da oğul olarak isnat ediyorsunuz. Öyle mi?” Bu söz üzerine meclisi ölüm sessizliği kaplar.
 

 
Geri