NEV'İYAT // OSMANLICA  
02.DERS-Alıştırmalar

Osmanlı Türkçesinde sesli harfler ا- ي - و - ه olmak üzere dört tanedir: Elif: Harf inceyse e, kalınsa a şeklinde okutur.Ye :  Harf inceyse i,  kalınsa ı   şeklinde okutur. Vav:  Harf inceyse ü, kalınsa u şeklinde okutur. Bazen de o-ö-u-ü de olabilir. He:    Harfe e sesi verir. Arapça ve Farsça kelimeler olduğu gibi yazılır.اتفاييا
ي   
    واياي

At

Fay

Yay

Vay

Ay

   

اتا
  اوو
ااواق


   
ا غَ   

Ata

Ova

O

Ak

    
ا
ينا  


ا
يي


ا
ري

    
ان
ا   
   


ارابا

Ayna

Ayı

Arı

Ana

Araba


ا يت


قيز


ب
اليق


ييق


ا
يش

İt

Kız

Balık

Yık

İş


قووا


ا ون


   او
يون


ا وط


 ا وق

Kova

On

Oyun

Ot

Ok


كوملك
 


ي
وزوك  


اوزوم


كوپ


اوچ

Gömlek

Yüzük

Üzüm

Küp

Üç


گول


كوروك
 


اوردك


اوكوز


گوز

Göl

Körük

Ördek

Öküz

Göz

 

 
Geri