İNANÇ // AHLAK-I NEBİ  
ZEKASI

ZEKASI:

Müslümanlardan bir genç Hz. Peygamberin huzuruna çıktı ve "Ey Allah'ın elçisi! Zina etmeme izin ver". dedi.Sahabiler onu:

-Sus! Sus! diye azarladılar. Hz. Muhammed o delikanlıya:

- Şöyle ge l !diye yanına çağırdı.

Delikanlı yanına gelip oturdu.Peygamberimiz onunla konuşmaya başladı:

- Söyle bakalım. İstediğin şeyi başkalarının annenle yapmalarına razı olur musun ?

-Canım sana feda olsun, Hayır olmam.

- Zaten kimse hiç kimse annesiyle zina edilmesine razı olmaz. Peki, Kızınla zina edilmesin ister misin?
- Uğrunda öleyim ya Resulallah! Hayır istemem.

- Öyleyse hiç kimse kızıyla zina edilmesini istemez. Bir başkasının kız kardeşinle zina etmesini ister misin?

-Yoluna feda olayım, hayır istemem.

- Hiçbir kimse kız kardeşiyle zina edilmesini istemez. Peki, halanla zina edilmesi seni memnun eder mi?

- Canım sana feda olsun, hayır, kesinlikle.
- Halasıyla zina edilmesi hiç kimseyi memnun etmez. Peki, birinin teyzenle zina etmesine razı olur musun?

-Uğrunda öleyim, hayır, buna da razı olmam.
- Teyzesiyle zina edilmesine kimse razı olmaz.
Bu konuşmadan sonra Resul-u Ekrem elini delikanlının omzuna koydu ve:
- Allahım! Bunun günahını bağışla! Kalbini temizle! İffetini koru!" diye dua etti.
O günden sonra bu delikanlı öyle şeylerle ilgilenmedi ( İbni Hanbel, V,256-257 )

Mekke'deki ilk ve en sıkıntılı yıllardır. Kendisine iman edenler, henüz bir avuçtur. Bu bir avuçtan bir tanesi de İmran dır ki, babası Hüseyin Mekke'nin en akıllı, en iyi konuşan insanlarından biri kabul edilir. Oğlunun da müslüman olduğunu duyunca onu bu kötülükten geri çevirmek ve Hz. Muhammed'i, tartışıp mat ederek başlattığı bölücülüğü(!) bitirmek için O'nun yanına gider. İyi hazırlanmıştır, sorar:
-Nedir bu duyduklarımız! Bizim tanrılarımızı reddediyormuşsun. Oysa senin baban, deden ve ataların herkesle beraber bu tanrılara inanıyordu. Ve onlar akıllı, şerefli insanlardı.
Hz. Muhammed:
- Şimdilik senin atalarını da, benim atalarımı da bir kenara bırak, der ve devam eder "Sen kaç tanrıya inanıyorsun?"

- Sekiz
- Bunların kaçı yerde kaçı gökte
- Yedisi yerde biri gökte (Allah)
- Sana bir musibet gelirse kime dua edip, yardım dilersin
- Göktekine
- Malın helak olursa, kime dua edersin
- Göktekine
- Rızkı kimden istersin
- Göktekinden
- Hastalanınca şifayı kimden beklersin
- Göktekinden
- Yalnız o senin duanı kabul ettiği halde diğerlerini ne diye ona ortak ediyorsun ? Hüseyin, şaşırmıştır. Şimdiye kadar böyle bir kimse ile hiç konuşmamıştım, der.
Hz. Muhammed son hamlesini yapar:
- Hüseyin, müslüman ol ki kurtulasın. Hüseyin:
-0 zaman ben kabileme ve akrabalarıma ne derim, yüzlerine nasıl bakarım
- De ki: "Allah'ım benim için en doğru yolu göster."
Hüseyin müslüman olur. Oğlu İmran sevinçle babasının boynuna sarılır. Hz. Muhammed@, manzarayı Mutluluktan ağlayarak seyrederken, Allah'a hamd etmektedir. ( siret Ans. 3/119 )

Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine'de ziyaret etmektedir. Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu Olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz. Muhammed'in de onaylamasını isterler. 0 ise onları mantık ve sağduyuya davet eder:

- Allah'ın ölmeyeceğini ve İsa'nın ölmeye mahkum olup öleceğini bilmiyor musunuz
-Evet, biliyoruz.
- Rabbimizin her şeyin koruyucusu ve rızıklandırıcısı olduğunu bilmiyor musunuz? İsa, bunlardan herhangi birini yapabilir mi?
-Hayır

- Ne yerde ne gökte hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmadığını bilmiyor musunuz? İsa bunlardan hiçbir şeyi bilir mi?
-Hayır
- Rabbimizin dilediği şekilde İsa'yı ana rahminde şekillendirdiğini, ne yemek yediğini ne su içtiğini, ne de abdest bozduğunu bilmiyor musunuz?

- Her anne gibi, İsa'nın annesinin de ona hamile olduğunu, sonra her annenin çocuğunu doğurduğu gibi onu doğurduğunu, sonra her çocuk gibi emzirildiğini ve abdest bozduğunu bilmiyor musunuz?

-Evet!

- Öyleyse iddia ettiğiniz gibi nasıl olacaktır.

Necran hıristiyanları bakakalırlar. Müslüman olmazlar ama "bizi sen yönet" derler. O da arkadaşlarından birisini onların başına vali tayin eder. ( Siret Ans.1/118 )

Bir gün Allah'ın Elçisi evindeyken, Mescidi Nebevi'den bir gürültü geldiğini duydu. Ka'b ibni Malik, İbni Ebu Hadred'den alacağını istemiş, bunun üzerine bir gürültü kopmuştu. Gürültüyü duyunca, odasının kapısındaki perdeyi araladı ve: "Ka'b!" diye seslendi. Ka'b ibni Malik:"Emret, ya Resulallah!" diye ona doğru yöneldi. Hz. Peygamber, Ka'b'a, eliyle, 'a lacağının yarısını bırak !' diye işaret etti. Bunun üzerine Ka'b: "Bıraktım, ya Resulallah!" dedi. Efendimiz buna memnun oldu. İbni Ebu Hadred'e dönerek: " Kalk, sen de borcunu öde !" buyurdu. ( Buhari, Salat,71-83 )


 
Geri