HİKAYELER  
DÖVÜŞ HOROZU

Hsuan Kralı'na dövüş horozu yetiştiren tecrübeli bir kuşçu vardı. Çi Hsing Tzu adındaki bu adam bir ara çok değerli bir horozu eğitmeye girişmişti. Kral horozun dövüş için hazır olup olmadığını ısrarla soruyordu. "Daha bu horozun dövüşme zamanı gelmedi" diyordu Çi Hsing Tzu, içi ateş dolu bu hayvanın, bir başka horoz görür görmez dövüşe tutuşmak istediğini Kendi gücüne güvendiğini ve kuvvetiyle gururlandığını söyledi. Aradan on gün geçtikten sonra Kral yine yetiştiriciye horozun dövüşe 'hazır olup olmadığını sorduğunda, cevap yine olumsuzdur: "Henüz hazır değil. Ne zaman bir başka horozun ötüşünü duysa birden parlıyor."  On gün sonra yetiştirici hala horozun yetersizliğini vurgulamaktadır: "Daha bu horoz hazır değil, çünkü öfkeyle bakıyor horozlara ve bir horoz görünce tüylerini kabartıyor." Bir on gün daha geçtikten sonra tecrübeli kuşçunun sözleri şunlardır: "Şimdi bu horoz dövüşe hazır sayılır. Bir horoz öttüğü zaman gözlerini kırpıştırmıyor bile. Ormandaki Vahşi horozlar gibi hareketsiz kalıyor. Olgun bir savaşçı artık o. Öteki horozlar ona bir kez bakacak ve önünden kaçacaklar."

 
Geri