NÜKTELER  
ÇALINACAK NEY


 
ÇALINACAK NEY


Bahariye Mevlevîhanesi şeyhi Fahreddin Dede müridleriyle Topkapı Sarayı'nı geziyormuş. Hazine Dairesi'nde yapraklan zebercetten ve taneleri pırlantadan bir üzüm salkımı görmüşler. Arasında da som altından bir küçük ney bulunuyormuş. Dede dayanamayıp nükteyi yapıştırmış:- Gördünüz mü erenler, çalınacak neyi?!..
 

 
Geri