NÜKTELER  
BABA OĞUL ARASINDABABA OĞUL ARASINDA
 

Sultan Abdülhamid devri. Padişah Yıldız camiinde cuma selamlığında. Merasim bitince devlet ricali rütbelerine göre arabalarına binip ayrılıyorlar. Zamanın nezaket ve adabına riayetle ünlü ferik (tümgeneral) Hasan Paşa ile oğlu müşir (mareşal) Deli Fuat Paşa da yan yana araba bekliyorlar. Araba geliyor. Askeri rütbeye göre önce müşirin binmesi lazım. Fakat evlat babadan önce nasıl binsin? Babasına yol verip buyur ediyor. Babası,

-Hâşâ paşa hazretleri, siz buyurunuz, rütbeniz benden yüksektir.

Oğul bu söz karşısında müşkil duruma düşünce bir an tereddütten sonra kendini toparlıyor ve diyor ki:

-Öyle ise emrediyorum paşa, evvela siz bininiz. 
Ertesi gün bu hoş teşrifatı duyan hünkâr, Hasan Paşa'yı da müşirliğe terfi ettirerek meseleyi kökünden halletmiş.        
Geri