NÜKTELER  
BELKİ BU AYI VERİRBELKİ BU AYI VERİR

Kazım Paşa bir gün serasker kapısında Masarif Nazırının yanında otururken bir kadın gelip birikmiş aylıklarını ister. Nazır, havale gelmediği ve ödenek bulunmadığı için söz konusu maaşı veremeyeceğini, eğer bir sonra ki ayda gelirse maaşını alabileceğini, çünkü o zaman bütçenin muhtemelen rahatlayacağını anlatır. Ancak kadın ısrarcıdır, darda olduğundan bahsederek sızlanmağa başlar, işin uzadığını gören Kazım Paşa araya girer ve kadına, Nazırı göstererek:

-Hanım, der "ısrar etme artık, işte, mazeret ortada. Bu ayı veremem diyor; fakat belki öbür ayı verebilir, git  sonra gel."
 

 
Geri