NÜKTELER  
BİLMİYORUM'UN KARŞILIĞI


 
BİLMİYORUM'UN KARŞILIĞI 

Abbas Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam'ın önde gelen talebelerinden biri olan Ebu Yusuf'u, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip kendisine bir sual sordu: Ve ondan 'Bilmiyorum' cevabını alınca:
-Nasıl olur da bilmezsiniz, dedi. Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.
Ebu Yusuf:
-Bize bildiğimiz şeyler için para veriyorlar, eğer bilmediklerimiz için ücret alsaydık, devletin hazinesi yetmezdi.
 

 
Geri