NÜKTELER  
AĞIR TARAFINA ÇATMIŞ                                                                 AĞIR TARAFINA ÇATMIŞ
 

Meşhur Takyeli Tarık, sarhoş bir halde Süleyman Nazif in önünü kesmiş:
- Dur! demiş. Bir yere gidemezsin, Şu şiirimi dinlemeni istiyorum.
Çok kötü bir manzum parça okuduktan sonra da:
- Eğer fikrini açıkça söylemezsen külahları değişiriz, demiş.
Nazif, tek kelimeyle cevap vermiş:
-Hafif!...
Takyeli, bunun üzerine en ağır küfürleri sövüp saymaya başlayınca, Süleyman Nazif kaçmış ve bir dükkâna girmiş. Orada gördüğü Osman Cemal'e olayı anlatırken:
- İşte böyle.., demiş. Adamın şiiri hafif ama nesri oldukça ağır.


 
Geri