NÜKTELER  
ÇIKILMAZ, İNİLİR 

ÇIKILMAZ, İNİLİR 

Şimdi artık şiir ve nesirlerinden ziyade espri ve hazır cevaplarıyla hatırlanan Bağdat valiliği de yapmış olan, Şair Süleyman Nazif, İçtihat dergisinin sahibi Abdullah Cevdet'le pek araları yoktu.
Bir gün Cağaloğlu yokuşunda rastladığı bir dostuna nereye gittiğini sordu. Dostu, İçtihat dergisinin üst kattaki idarehanesini kastederek, 'Abdullah Cevdet'e çıkıyorum' dedi.
Bunun üzerine Süleyman Nazif, kükrercesine şu karşılığı yapıştırdı:
-Abdullah Cevdet'e çıkılmaz; inilir!
 

 
Geri