NEV'İYAT // OSMANLICA  
01.DERS-Harfler

Osmanlı Türkçesinde sesli harfler ا- ي - و - ه olmak üzere dört tanedir: Elif: Harf inceyse e, kalınsa a şeklinde okutur.Ye :  Harf inceyse i,  kalınsa ı   şeklinde okutur. Vav:  Harf inceyse ü, kalınsa u şeklinde okutur. Bazen de o-ö-u-ü de olabilir. He:    Harfe e sesi verir. Arapça ve Farsça kelimeler olduğu gibi yazılır.


ث


ت


پ


ب


ا

Se(s)

Te(t)

Pe(p)

Be(b

Elif(e)


د


خ


ح


چ


ج

Dal(d)

(h)

Ha(h)

Çe(ç)

Cim(c)


 س


ژ


ز


  
ر 


ذ

Sin(s)

Je(j)

Ze(z)

(r)

Zel(z)


ظ


ط


ض


ص


ش

(z)

(t)

Dat(d)

Sad(s)

Şın(ş)


ك


ق


   ف


غ


ع

Kef(k)

Gaf(g)

Fe(f)

Ğayn

Ayn(a)


ن


م


ل


ڭ


گ

Nun(n)

Mim(m)

Lam(l)

(Üç noktalı) Nazel Ne

Farisi kef (g)

 


ي


لأ


ه


و

 

Ye(y)

Lamelif

He(h)

Vav(v)

*Nazel ne: Genizden gelen “NE” sesidir. Kalın harfler altı çizgili olarak gösterilmiştir.

 
Geri