NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
M-maaş ......... meyhane
MAAŞ: Bir kimsenin rüyasında aybaşında çalıştığı kurumdan maaşını aldığını görmesi; o kimsenin eline geçen parasının bereketini göreceğine ve hayatı boyunca hiç kimseye muhtaç olmayacağına yorumlanır.
MABET: Rüyanızda herhangi bir mabet görmeniz; arzu ve isteklerinizin kısa zamanda tahakkuk edeceğine, rüyanızda bir mabedi yanarken veya yıkılırken görmeniz; keder, sıkıntı ve endişelerinizin artacağına delalet eder.
MACUN: Rüyanızda kuvvet macunu yediğinizi görmeniz; sizin bir başkasından beklediğiniz yardımı göremeyeceğinize işaret eder.
MAÇ: Bir kimsenin rüyasında bir futbol maçı izlediğini görmesi; o kimsenin birtakım tehlikeli maceralara atılarak maddî ve manevî bir Çok şeyler kaybedeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında diğer spor maçlarını seyrettiğini görmesi; o kimsenin kaprisleri yüzünden bir fırsat kaçıracağına ve bundan dolayı da sonuçlanmak üzere olan bir işini, en azından birkaç sene daha gerileteceğine işaretle tabir Sunmaktadır.
MAÇABEYİ: Bir kimsenin rüyasında iskambil kâğıdı içindeki maçabeyi görmesi; o kimsenin kumar oynamaya olan düşkünlüğüne ve hırsına yorumlanır.
MADENİ AYNA: Bir kimsenin rüyasında eskiden kalma bir madenî ayna (eskiden aynalar camdan değil birtakım madenlerden yapılırdı) görmesi; o kimsenin bu rüyası hayra işarettir. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda madenî bir ayna görmeniz; aynanın büyüklüğü ve parlaklığı nispetinde sizin yüksek bir mevkiye geleceğinize, rüyanızda bir başkasına ayna verdiğinizi görmeniz; ona güvenerek malınızı teslim edeceğinize delalet eder.  Kirmânî'nin yorumuna göre: Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında bir aynaya baktığını görmesi; o kimsenin kendisine benzeyen bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kadının rüyasında aynaya baktığını görmesi; o kadının kendisine benzeyen bir kızının olacağına, eğer o kadın hamile değilse, kocası ile aralarında kavga çıkacağına, bundan dolayı da kocasından dayak yiyeceğine işaretle yorumlanır. Bir çocuğun rüyasında aynaya baktığım görmesi; o çocuğun bir kız kardeşinin dünyaya geleceğine, bir memurun veya işçinin rüyasında aynaya baktığını görmesi; o memur veya işçinin görevine son verileceğine delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir aynaya bakarak yüzünü görmesi; o kimsenin işinde başarılı olacağına ve yükseleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında aynaya baktığında yüzünü çok güzel ve sakallı görmesi; o kimsenin topluma çok iyi davranarak büyük bir cömertlik sergileyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sakalını beyaz görmesi; o kimsenin fakır düşeceğine, bir yoruma göre de, rütbesi artarak dini yönünün oldukça kuvvet kazanacağına, bir kimsenin rüyasında bir aynanın kırıldığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine yorumlanır. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir ayna bulduğunuzu ve ama bakamadığınızı görmeniz; yapmakta olduğunuz işinizde tiksindiğiniz bir husus bulunduğuna işaret eder. Evli bir kimsenin rüyasında bir aynaya baktığını görmesi; o kişinin bir oğlu olacağına, eğer hanımı hamile değilse ondan ayrılarak başka bir hanımla evleneceğine ve eğer bekâr ise başka güzel bir hanımla mutlu bir evlilik yapacağına işarettir.
MAĞARA: Rüyada mağara görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin vefat edeceğinize, eğer mağara karanlık ise orada bulunduğunuzu görmeniz; mezara, yani öleceğinize işarettir. Rüyanızda girmiş olduğunuz bir mağaradan hemen çıktığınızı görmeniz; sizin çok zor bir işe başlayacağınıza, fakat sonunda başarıya ulaşıp kârlı çıkacağınıza yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin tutuklanarak hapse gireceğinize, bir yoruma göre de çok zor bir işe başlayacağınıza işaret eder. Rüyanızda karanlık ve rutubetli bir mağaraya girdiğinizi sonra da çıktığınızı görmeniz; sizin çok şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama neticede şifa bulup iyileşeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir şeyini mağarada unuttuğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir sebeple para cezası ödeyeceğine, bir yoruma göre de bir kimsenin rüyada mağara görmesi; o kimsenin bir ev sahibi olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Korkan bir kimsenin rüyasında bir mağara görmesi; o kimsenin emniyette olduğuna ve korkmaması gerektiğine, bir kimsenin rüyasında düşmanından kaçarak bir mağaraya sığındığını görmesi; o kimsenin düşmanlarından kurtulacağına delalet eder.
MAHALLE: Rüyanızda bir mahalle görmeniz; komşularınızdan birisi ile aranızın açılacağına işaret etmektedir.
MUHALLEBİ: Bir kimsenin rüyasında muhallebi yediğini görmesi; o kimsenin şansının açılacağına ve böylece de rızkının bollaşacağına, rüyanızda bir muhallebicide bir arkadaşınızla veya sevgilinizle buluştuğunuzu görmeniz; sizin huzurlu ve mutlu günlere girmekte olduğunuza delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bizzat kendisinin muhallebi pişirdiğini görmesi; o kimsenin sevdikleri uğruna bütün mal varlığını harcadığına fakat iş işten geçtikten sonra bu yaptıklarına çok pişman olacağına yorumlanır.
MAHKEME: Rüyanızda bir mahkemede sanık olarak bulunduğunuzu görmeniz; yaşantınızın büyük değişiklikler geçireceğine ve kalbinizi derin üzüntülerin kaplayacağına delalet eder.
MAHKEME KÂTİBİ: Bir kimsenin rüyasında bir kâtip görmesi; o kimsenin aniden bir başkasına hücum edebilecek yapıda ve hilekâr bir kimse olduğuna işaret eder.
MAHKÛM OLMAK: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir duruşma neticesinde mahkûm olduğunu görmesi; o kimsenin utanç verici bir harekette bulunarak şeref ve itibarını tehlikeye sokacağına delaletle yorumlanır.
MAHLEP: Rüyada mahlep görülmesi güzelliği övmeye delalet eder. Rüyada mahlep yemek, almak ve koklamak hayra işaretle yorumlanır.
MAHMUZ: Bir kimsenin rüyasında mahmuz görmesi; o kimsenin şeref ve rütbesinin yükseleceğine, kişinin rüyasında ayağında mahmuz görmesi; o kimsenin şeref ve şanının artacağına, kişinin rüyasında mahmuzunun kırıldığını görmesi; o kimsenin şeref ve şanının sarsılacağına, bazılarına göre rüyada mahmuz görülmesi; acele bir iş yapmakla yorumlanır. Rüyada görülen mahmuzlar cinslerine göre de tabir edilir. Bir kimsenin demirden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin kısa sürecek bir yolculuğa çıkacağına, bir kişinin rüyasında gümüş veya altın gibi kıymetli bir madenden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin çok acele tarafından istifadeli bir yolculuğa çıkacağına, bir kimsenin rüyasında bu sayılanların dışında başka madenlerden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin yapacağı herhangi bir yolculukta veya işte tehlike bulunduğuna yorumlanır.
MAHFEL: Rüyanızda bir mahfel görmeniz veya bir mahfelde bulunmanız; birtakım işler hususunda bazı kimselerle buluşup anlaşmalar yapacağınıza delalet eder.
MAHSUL: Bir kimsenin rüyasında tarlasından bol ve bereketli mahsul aldığını görmesi; o kimsenin kazançlı ve mutlu bir yıl geçireceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında tarlasında bulunan mahsulün yanıp mahvolduğunu görmesi; o kimsenin elinden bir miktar para çıkacağına, bundan dolayı da geçim hususunda darlığa düşeceğine işaret eder.
MAHZEN: Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında mahzen görmesi; o kişinin hanımının kolay bir doğum yapacağına, eğer borcu varsa borcunu ödeyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir mahzene hapsedildiğini görmesi; o kimsenin hastasının öleceğine ve o senesini sıkıntı ve darlık içinde geçireceğine işaretle tabir olunmaktadır.
MAİDE SURESİ: Rüyada Mâide Sûresinin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda Mâide Sûresini okuduğunuzu veya okuyan bir başkasından dinlediğinizi görmeniz; milletiniz arasında sevginiz ve saygınlığınız olduğuna işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin çok mala ve berekete nail olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin dinin yönünün kuvvetli olduğuna ve muradına ereceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin duasının kabul edildiğine, kısmeti açık ve ömrünün uzun olduğuna işaretle tabir olunmaktadır.
MAKALE: Bir kimsenin rüyasında bir siyasi veya edebi bir makale okuduğunu veya yazdığını görmesi; o kimsenin siyasi hayata atılması için dostlarının veya arkadaşlarının birtakım teşvikleri yüzünden bir siyasi kuruluşa girmek üzere bulunduğuna yorumlanır.
MAKAM: Rüyanızda yüksek bir makama getirildiğinizi görmeniz; hayatınız boyunca şöyle düzenli güzel bir iş tutamayarak sıra adamı olmaktan öteye gidemeyeceğinize işaret eder.
MAKARA: Bir kimsenin rüyasında dikiş makarası görmesi; o kimsenin hayırlı bir sefere çıkacağına işaret eder. İplikleri çürük bir makara görmesi; o kimsenin yapmayı düşündü yolculuğun suya düşeceğine delalet eder.                                        
MAKAS: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir makas verildiği veya bulduğunu ya da satın aldığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makasla bir şey kestiğini görmesi; o kimsenin muradına ereceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir makasla yün, kıl ve benzeri şeyleri kırptığınızı görmeniz; şiir veya sözlerinizle para kazanacağınıza, rüyanızda başınızın saçlarını, tırnağınızı veya elbisenizi makasla kestiğinizi görmeniz hayra işaret değildir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda kendinize bir makas verildiğini görmeniz; elinizde neyiniz varsa onların bir misli daha artacağına işaret eder. Rüyanızda makasınızın kırıldığını veya kırık bir makası görmeniz; elinizdeki malınızın gideceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan makasın kesmediğini görmesi; o kimsenin mahkemede hâkim huzuruna çıkarak yargılanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada makas görülmesi; halkı birbirlerine düşürerek aralarını ayıran kimseye delalet eder.
MAKAT: Bir kimsenin rüyasında makat görmesi; o kimsenin işinin artacağına ve kârının bollaşacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda makatınızda acı ve ıstırap veren bir şey görmeniz; musibete uğrayacağınıza, rüyanızda makadınızı temiz görmeniz; sizin iyi bir iş sahibi olacakınıza, dolayısıyla menfaat göreceğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makadını büyümüş görmesi; o kimsenin ticari işinin iyileşeceğine, kazancının artacağına ve malının bollaşacağına, kişinin rüyasında makadının küçülmüş olduğunu görmesi o kimsenin geçim darlığına düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında makadında çıban ve yara olduğunu görmesi; o kimsenin işinde ve görevinde sebat edemediğine, eğer memur ise işine son verileceğine, eğer tüccar ise ticaretinde zarar edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında makadına iğne veya diken battığını görmeği o kimsenin kazancında bir hasetçinin şerrine maruz kalacağına, kişinin rüyasında pis yere oturarak makadının kirlendiğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğruluktan ayrılacağına yorumlanır.
MAKET: Bir kimsenin rüyasında bir projesini verimli hale getirebilmek için o projenin maketini yapmaya çalıştığını veya bir maket Üzerinde inceleme yaptığını görmesi; o kimsenin düşünmekte olduğu bir yapıldığı takdirde ona çok fayda getireceğine ve mutlaka hayalini gerçekleştirmesi gerektiğine işaret eder.
MALA: Rüyada mala görülmesi çalışmaya yorumlanır. Bir kişinin rüyasında elindeki mala ile bazı tamiratlar yaptığını görmesi; o kimsenin elindeki işleri bitirmek amacıyla gece gündüz çalışması lazım geldiğine yorumlanır.
MALAK: Bir kimsenin rüyasında malak (manda yavrusu) görmesi; o kimsenin gittikçe tembelleştiğine, kişinin rüyasında malak eti yediğini görmesi; o kimsenin ruhuna işlemiş olan tembellikten ve uyuşukluktan bir vesile ile kurtularak yaşantısına bir düzen vermeye muvaffak olacağına işaret eder.
MALUL: Rüyanızda malul bir kimse görmeniz; yapmak istediğiniz şeyleri sakıncalı şeyler olduğuna, eğer bu düşüncenizi yerine getirirseniz mutlaka bir zarara uğrayacağınıza delalet eder.
MANASTIR: Rüyanızda bir manastır görmeniz; yalnızlık içinde ve sıkıntılarla dolu geçen hayatınızın, artık son bulacağına ve refahlı günlere kavuşacağınıza yorumlanır.
MANAV: Rüyada manav görmek; dinini dünyasından üstün tutan, rızkının temininde zahmet çeken sabırlı bir adama işaretle tabir olunur.
MANCINIK: Rüyada mancınık görülmesi; iftira etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mancınıkla taş attığını görmesi; o kimsenin bir başkasına zulmedeceğine ve hile yapacağına işaret eder. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; âlimlere ve namuslara kadınlara iftira etmeye işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada mancınık görülmesi; onunla taş atmak için kurulmuş bulunduğu mıntıkada bir fitnenin çıkacağına delalet eder.
MANCINIK TAŞI: Rüyada mancınık taşı görülmesi; bir şeyin tebliğ edilmesi için gönderilen kişiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında devlet başkanının bir kimseye taş attığını görmesi; devlet başkanı t rafından taş atılan kimseye merhametsiz bir kimsenin elçi olarak gönderileceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kuvvetini denemek maksadıyla mancınık taşını kaldırdığını görmesi; o kimsenin cesur ve kuvvetli birisi ile münazarada bulunacağına, eğer taşı kaldırırsa o kimseye galip geleceği ne, kaldıramazsa; o kimseye mağlup olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine kadınlar tarafından taş atıldığını görmesi; o kimseye sihirbaz kadınlar tarafından bir hile yapılacağına işaret eder.
MANDA: Rüyanızda birçok mandalarınızın olduğunu görmeniz; cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma başkan olacağınıza, eğer bu kabiliyetiniz yok ise, böyle bir rüyanın görülmesi yine hayra işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada manda görülmesi; sığır görülmesi gibi yorumlanır.
MANDALİNA: Rüyada mandalina ve ağacının görülmesi; aynen limon ağacının tabiri gibi yorumlanmaktadır.
MANDOLİN: Bir kimsenin rüyasında mandolin çaldığını veya sesini duyduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir haber alacağına işaret eder. Rüyanızda mandolin çaldığınızı görmeniz; sizin çok kötü bir durumla karşılaşacağınıza delalet eder.
MANEVRA: Rüyanızda bir askerî manevrada bulunduğunuzu görmeniz; hayatınızda birtakım değişiklikler yapacağınıza, bir yoruma göre de, rüyanızda manevra görmeniz; eviniz halkına verdiğiniz sözü yerine getiremeyeceğiniz için birtakım mazeretler uydurmaya çalıştığınıza yorumlanır.
MANGAL: Rüyada mangal görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mangal satın aldığını görmesi; o kimsenin eline mal geçeceğine ve o malı saklayacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında mangalın kırıldığını görmesi; o kişinin bir zarara uğrayacağına, kişinin rüyasında mangalın bir yerden başka bir yere taşındığını görmesi; o kimsenin malını bir yerden başka bir yere taşıyacağına delalet eder.
MANİFATURACI: Rüyada manifaturacı görülmesi; sattığı şey karşılığında bir şey almadığını görürse, insanlara arasında güzel, hoş sanatları ve çokça iyiliği olan bir insana yorumlanır.
MANTAR: Bir kimsenin rüyasında çeşitli mantarlar görmesi; o kimsenin hiç beklenmedik bir yerden eline rızık geçeceğine işaretle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda mantar görmeniz; rızkınızı zahmet ve zorlukla kazanacağınıza, bir yoruma göre de huyunuzun ve ahlâkınızın kötü olduğuna işaret eder. Rüyanızda mantarın yenilen cinsini görmeniz; hiç beklemediğiniz bir yerden size rızık geleceğine yorumlanır. Burada görülmektedir ki, rüyada mantar görülmesi; nasıl olursa olsun genel alması ile rızka işaret eder.
MANTI: Evli bir kimsenin rüyasında mantı pişirip yediğini görmesi; o kimsenin çocuklarından birisinin hasta olduğunu işiterek keder ve üzüntüye kapılacağına, eğer bekâr ise anlaştığı kadının kendisinden ayrılık haberi alacağına, eğer hasta ise; hastalığının ağırlaşacağına. Eğer borçlu ise; alacaklılar tarafından malının haczedileceğine, eğer mahkemede davası varsa; bu davasını kaybedeceğine işaretle tabir olunmaktadır.
MARANGOZ: Bir kimsenin rüyasında bir marangoz atölyesi görmesi; o kimsenin çok kâr getiren işlere girişeceğine, kişinin rüyasında marangozluk yaptığını görmesi; o kimsenin taşınması zevk ve heyecan veren birtakım yükler altına gireceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyada marangoz görülmesi; halka bilgi ve terbiye öğreten bir erkek olarak tabir olunur. Halkın bozuk olan işlerini düzeltmeye çalışan, halkın idaresiyle uğraşan makam ve mevki sahibi bir erkeğe işaret eder. Bir yoruma göre de mahallede bulunan herhangi bir okulun öğretmenine delalet eder.
MAREŞAL: Bir kimsenin rüyasında mareşal rütbesinde bir asker görmesi; o kimsenin devlet dairelerinde bulunan bir işinin olacağına veya büyük bir göreve tayin edileceğine veyahut da mahkemede bulunan bir davasının lehine sonuçlanacağına işaret eder.
MARKET: Rüyanızda büyük bir marketten alışveriş yaptığınızı görmeniz; kısmetinizin açık ve rızkınızın bol olduğuna işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir tüccar olarak bir markete mal sattığınızı ve hesapları almak üzere markete geldiğinizi görmeniz; gerek evinizde ve gerekse işyerinizde birtakım değişiklikler yapacağınıza ve birtakım yeni eşyalar alarak buraları güzelleştireceğinize işaret eder.
MARSIK: Bir kimsenin rüyasında marsık kokusu içinde olduğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir yemekten zehirleneceğine veya başından mühim bir hadise geçeceğine işaret şeklinde tabir olunmaktadır.
MARTI: Bir kimsenin rüyasında evine bir martı tutup getirdiğini görmesi; o kimsenin bir hanımla (bir beyle) evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının kendisine bir martı hediye ettiğini görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate nail olacağına delaletle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Rüyada herhangi bir martı görülmesi; her zaman bağırıp çağıran, sinirlenen ve herkesi rahatsız eden bir kişiye yorumlanır.
MARUL: Rüyanızda marul yediğinizi görmeniz; sizin şimdiye kadar bir meslek sahibi olamadığınıza ve bundan sonra da herhangi bir iş kuramayacağınıza işaret eder.
MASA: Bir kimsenin rüyasında masa görmesi; o kimsenin aile saâdetinin her gün biraz daha artacağına, kişinin rüyasında üzeri birtakım yiyeceklerle dolu bir masa görmesi; o kimsenin şu günlerde çok çalışarak biraz bitkin ve yorgun düşeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında aile ferdleri ile birlikte bir yemek masası etrafında toplanarak yemek yediğini görmesi; o kimsenin evine gelecek olan bir misafirin huzurunu kaçıracağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir masa başında oturarak yazı yazdığını görmesi; o kimsenin sonucunu düşünmeden birçok ağır masrafların altına gireceğine işaret eder.
MASAL: Rüyanızda çevrenize toplanmış bulunan çocuklara masal anlattığınızı görmeniz; size fayda sağlayacak bir eğlenceye veya bir yolculuğa katılacağınıza, rüyanızda bir başkasından masal dinlediğinizi görmeniz; bir parti veya baloya davet edileceğinize, rüyanızda herhangi bir masal kitabını yayınladığınızı görmeniz; sizin hayırlı evlâtlara sahip olacağınıza yorumlanır.
MASKE: Bir kimsenin rüyasında maskeli bir kişiyi görmesi; o kimsenin bazı dostlarının kıskançlığı ve ikiyüzlülüğü ile karşılaşarak çok üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yüzüne bir maske taktığını görmesi; o kimsenin yakınlarına ve dostlarına farklı muameleler yaparak onların kalplerini kıracağına delalet eder.
MAŞA: Rüyada bir maşa görülmesi; devletle halk arasında idarecilik yapan ve devletin emirlerini halka bildiren bir kişiye işaret şeklinde tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında bir maşa görmesi; o kimsenin büyük bir kimseden yardım göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir maşa ile ateş karıştırdığını görmesi; o kimsenin bozuk olan işlerini düzeltebilmesi için birtakım yerlere başvurduğuna, kişinin rüyasında maşa ile oynarken elini yaktığını görmesi; o kimsenin bazı kişilerden zarar göreceğine yorumlanır.
MAŞRAPA: Rüyada maşrapa görülmesi "Kadeh" kelimesi gibi tabir olunur. Kadeh kelimesine bakınız.
MATARA: Bir kimsenin rüyasında su matarası görmesi; o kimsenin mal varlığının ve rızkının artacağına işaret eder.
MATBAA: Bir kimsenin rüyasında bir matbaa görmesi; o kimsenin her zaman uyanık olması lazım geldiğine, kişinin rüyasında bir matbaasının olduğunu görmesi; o kimsenin gelecekte güzel günler geçireceğine, fakat devamlı olarak sinirli ve hırçın olacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir matbaada işçi olarak çalıştığını görmesi; o kimseye yardım eden bir kimse bulunmadığından dolayı mütemadiyen bocalayıp duracağına ve hiç bir zaman iki yakasının bir araya gelmeyeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir matbaada kitap ve mecmua gibi neşriyatı bastırdığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu şu günlerde Çok sinirli olacağına velâkin işlerinin yolunda gideceğine delaletle tabir olunmaktadır.
MATEM: Bir kimsenin rüyasında mateme bürünmüş insanlar görmesi; o kimsenin huzurlu ve neş'eli günlerin arifesinde bulunduğuna işaret eder.
MATKAP: Rüyanızda bir matkapla bir şey deldiğinizi görmen' bütün hareket ve davranışlarınızı adım adım takip eden ve bir zayıf zamanınızı yakalayarak sizi yere vurmak isteyen birtakım düşmanlarınızın varlığına yorumlanır.
MAUN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mâûn Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin namazı terk ettiğine, inancının zayıf olduğuna, dini ifsad eden kişilerle düşüp kalktığına, iyilik ve hayır yapmaktan daima uzak olduğuna işaret eder.
MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görülmesi görülüş şekli ve biçimi nasıl olursa olsun hayra yorumlanır. Bir başka yoruma göre o kimsenin zengin bir aileden nişan yüzüğü alacağına delalet eder.
MAYIS BÖCEGI: Bir kimsenin rüyasında mayıs böceği görmesi; o kimsenin hayatını aptal ve beceriksiz insanlar arasında geçirmek zorunda kalacağına yorumlanır.
MAYMUN: Rüyada maymun görülmesi; hilekâr, gaddar ve alçak bir düşmanla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir maymuna bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında bir maymunla güreşerek onu yendiğini görmesi; o kimsenin hasta olacağına, fakat neticede iyileşeceğine işaret eder. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada erkek maymun görülmesi; gaddar, müfsid ve aldatıcı bir erkeğe, dişi maymun görülmesi ise; aynı özellikleri taşıyan bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir maymunun bir şey verdiğini görmesi; o kimsenin ailesi için mal ve para biriktireceğine işaret şeklinde tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada maymun görülmesi; büyük günah işleyen bir kimseye yorumlanır. Kirmâni'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkası tarafından bir maymun hediye edildiğini görmesi; o kimsenin hırsızlık yapacağına veya rüşvet alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arkasında veya omzunda bir maymun olduğunu görmesi; o kimsenin evinden bir şey çalınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir maymun satın aldığını görmesi; o kimsenin bir dostunun bir muzipliği ile karşılaşacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında maymun eti yediğini görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı hayatından bezeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Rüyada maymun görülmesi; kurnaz bir kişinin rüya sahibini aldatmak için fırsat gözlediğine yorumlanır.
MAYMUNCUK: Rüyanızda bir maymuncuk ile herhangi bir kilidi açtığınızı görmeniz; güzel ve cazibeli ve bununla birlikte zalim ruhlu bir hanımın aşk tuzağına düşerek kötü günler geçireceğinize yorumlanır. Bir genç kızın veya delikanlının rüyasında bir maymuncuk ile bir kilidi açtığını görmesi; o delikanlının (kızın) evleneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.
MEARİC SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Meâric Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah rızası için hayır işleyeceğine, fakirlere ve düşkünlere yardımda bulunacağına, ölüm korkusundan emin olacağına ve ömrü huzur içinde geçip çok oruç tutacağına delalet eder.
MECUSİ: Bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin büyük günahları işleyerek ve Allah'ın azabını celbeden yalan yere yemin etmek suretiyle İslâm'ı hor göreceğine, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin sadece dünyayı isteyeceğine yorumlanır. Çünkü mecûsîler dünyanın köpekleridirler.
MEDDAH: Bir kimsenin rüyasında bir meddahı seyrettiğini ve onunla konuştuğunu görmesi; o kimsenin evinin halkı tarafından övüldüğüne ve âmirinin onu çok takdir ettiğine ve eğer rüya sahibi bir öğrenci ise; öğretmenlerinin onun hakkında iyi düşüncelerinin bulunduğuna yorumlanır.
MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Hz. Peygamber (a.s.)'ın kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere'yi rüyada görmek her zaman için hayra vesiledir. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere'nin kapılarının birisi önünde veya Hücre-i Saadet'in kapısı önünde durup tövbe ettiğini görmesi; o kimsenin tövbesinin kabul edileceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'in kabrinden nur çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden şerefinin artacağına, kişinin rüyasında Kabr-i Şerif ile Minber-i Şerif arasında bulunduğunu görmesi; 0 kimsenin cennet ehlinden olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Kabr-i Şerifi kendi evinde görmesi; o kişinin Hz. Peygamber (a.s.)'in şefaatine nail olacağına, kişinin rüyada Hücre-i Şerifi süpürdüğünü görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette mutlu olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Şerifi yıkadığını görmesi o kimsenin bütün dualarının kabul olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Saadet'e arkasını dönerek oturduğunu görmesi; o kimsenin sünneti terk ettiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere'ye doğru gittiğini görmesi; o kimsenin hidayete doğru yol aldığına, kişinin rüyasında haremin minberinde hutbe okuduğunu veya orada okunan hutbeyi dinlediğini görmesi; o kimsenin Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetlerine ve vasiyetlerine uyduğuna işaret eder. Rüyanızda haremde namaz kıldığınızı görmeniz; sevabınızın çokluğuna ve cennet kapılarının size açılacağına yorumlanır.
MEDDÜ-CEZİR: Rüyanızda meddücezir olayını görmeniz; ekseriyetle keder, endişe ve üzüntüye delalet eder.
MEDRESE: Rüyada medrese (okul) görülmesi; o medresenin hocalarına, orada uyulması gereken nizam ve intizama veya medresenin banisine (yaptıranına) yorumlanır. Bazen de rüyada medrese görülmesi; bir kimsenin hanımına verdiği talaka (boşamaya) ve tekrar ona (hanımına) dönmeye, yani evliliği devam ettirmeye delaletle tabir olunur.
MEFRUŞAT: Bir kimsenin rüyasında evine yeni birtakım mefruşat satın alıp döşediğini görmesi; o kimsenin daha birçok yeni eşyaya ihtiyacı olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında eskimiş birtakım mefruşatlar görmesi; o kimsenin uzun süre huzur ve konfor içinde hayat süreceğine, kişinin rüyasında oldukça lüks bir mefruşat görmesi; o kimsenin hayatının emniyet ve güven içinde bulunduğuna işaret eder.
MEHENK: Bir kimsenin rüyasında mehenk taşı görmesi; o kişim dost ve arkadaş seçmekte emsalsiz olduğu kadar, hayat arkadaşını seçmekte de isabetle hareket edeceğine işaretle tabir olunur.
MEHTER: Rüyanızda bir mehter takımı görmeniz; eviniz içinde benzeri görülmemiş bir saadet havasının eseceğine ve büyük bir ihtimalle evinizin bir düğün merasimine sahne olacağına işaretle tâbir olunmaktadır. Rüyanızda bir mehter takımı içinde bulunduğunuzu ve enstrüman çaldığınızı görmeniz; istikbâlde çok güzel günler geçireceğinize veya oldukça mal varlığı bulunan bir eşle hayatınızı birleştireceğinize (bir evlilik yapacağınıza) delalet eder.
MEKKE-İ MÜKERREME: Bir kimsenin rüyasında Mekke-i Mükerreme'yi görmesi; o kimsenin hacca gideceğine ve Mekke'yi ziyaret edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ziyaret maksadıyla değil ticâret amacıyla Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerine ve dünya malına karşı sevgisinin had safhada olduğuna, bir yoruma göre de o kimsenin rızkının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Mekke'de birtakım kötülüklerle uğraştığını görmesi; o kimsenin dini ve dünyevî birtakım zararlara maruz kalacağına işaret eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda Mekke-i Mükerreme'yi görmeniz; sizin hayır ve nimet gördüğünüze ve malınızın da artacağına işaret eder. Rüyanızda Mekke'nin harap olduğunu görmeniz; sizin sıkıntıya maruz kalacağınıza, elinizde bulunan mal ve nimetin azalacağına yorumlanır. Hasta bir kimsenin rüyasında kendisini Mekke yolunda görmesi; o kimsenin hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, bir kişinin rüyasında yaya olarak Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve rızkını biraz meşakkatle kazandığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Mekke'ye deve ile gittiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kolay bir şekilde kavuşacağına, kişinin rüyasında birçok insanları hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccın fazileti hakkında birtakım bilgiler verdiğini görmesi; o kişinin topluma hayrının ve iyiliğinin dokunacağına, kişinin rüyasında hacdan onduğunu görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve günahlarının af olacağına delalet eder.
MENİ: Bir kimsenin rüyasında cinsel organından meni geldiğini görmesi; o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine ret eder.
MENTEŞE: Rüyanızda herhangi bir kapı menteşesi görmeniz beklemediğiniz bir haber alacağınıza veya üzüntü veren bir hadise ile karşılaşacağınıza delalet eder.
MERASİM: Bir kimsenin rüyasında bir merasim alayı görmesi o kimsenin politika, ekonomi ve ticarî alanda bilgisini artırarak çok kısa süre sonra deneyimli ve önemli bir siyaset adamı olacağına delaletle yorumlanır.
MERCAN: Rüyada mercan görülmesi; eş veya evlatla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kırmızı bir mercan görmesi; o kimsenin bir evladı olacağına, kişinin rüyasında üzerinde mercan taşıdığını görmesi; o kimsenin mal ve nimete nail olacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkasının mercan verdiğini görmesi; o kimsenin malından istifade edeceğine, kişinin rüyasında bir mercan satın aldığını görmesi; o kimsenin bir hanımla (bir beyle) evleneceğine delaletle yorumlanır.
MERCAN ÇİÇEĞİ: Rüyanızda mercan çiçeği kokladığınızı görmeniz; uzun müddet sağlıklı yaşayacağınıza işaret eder. Hastası olan bir kimsenin rüyasında bir mercan çiçeğini koparıp bir vazoya koyduğunu görmesi; o kimsenin hastasının şifa bulup iyileşeceğine, eğer işleri bozuk ise; işlerinin düzeleceğine ve eğer gurbette kimsesi var ise geri evine döneceğine bazen de rüyada mercan çiçeği görmek, bir kadını evlendirmeye işaret eder.
MERCİMEK: Rüyada mercimek görülmesi, şifaya, selamete ve kederden uzak yaşamaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yaş veya kuru nasıl olursa olsun mercimek yediğini görmesi; o kimsenin korkudan uzak kalacağına ve eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasına mercimek yediğini görmesi; o kimsenin kadınlar tarafından mal elde edeceğine, kişinin rüyasında pişmemiş mercimek yediğini görmesi kimsenin bir sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır.
MERDANE: Rüyanızda özellikle ev hanımlarının hamur işlerinde kullandıkları merdaneyi görmeniz; istikbâlinizi hiç düşünmeden günlük hayatınızı yaşamaya devam ettiğinize ve geleceğin neler getireceğini hiç hesaba katmadığınıza işaret eder.
MERDİVEN: Bir kimsenin rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayra ve iyiliğe nail olacağına, eline helalinden rızık geçeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kireç ve tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında taştan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesin kimsenin katı kalpli birisi olduğuna yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda uzun bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; büyük bir mevkiye sahip olacağınıza, rüyanızda bir merdivenden indiğinizi görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz; işinize son verileceğine, eğer halktan birisi iseniz; itibarınızın sarsılacağına işaret eder. Rüyanızda bir merdivenden inerken ayağınızın kayıp düştüğünüzü görmeniz; yerinizden olacağınııza, rüyanızda merdivenden düşerken kendinizi toparlayıp ve bir yere tutunarak kalktığınızı görmeniz; eğer işinizden çıkarılmış iseniz, yeniden işe alınacağınıza delaletle tabir olunur. Câbiru'l-Mağribînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merdivenden tekrar tekrar inip çıktığını görmesi; o kimsenin halkın işlerinde çalıştığına ve halkın o kimseden fayda gördüğüne işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş ve güzel bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayır işlerine ilgi gösterdiğine, dolayısıyla halkın duasını aldığına, bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden tutarak bir merdivenden çıkardığını görmesi; o kimsenin bir başkasının vasıtasıyla rütbe ve makam sahibi olacağına delaletle tabir olunur. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyanızda bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kuvvet ve kudret sahibi olacağınıza, dîninizin kuvvet bulacağına, rüyanızda uzun ve geniş bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; yüksek bir makama geleceğinize ve çok büyük insanlarla arkadaş olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda eski bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kazanacağınıza ve kazancınızın faydasını göreceğinize, rüyanızda bir merdivenden düştüğünüzü görmeniz; dini yönden fesada uğrayacağınıza, rüyanızda eski bir merdivenden aksayarak adım adım indiğinizi görmeniz; ticarî işlerinizde durgunluk olduğuna işaret eder. Rüyanızda bir ağaç merdivenden çıkarken merdivenin basamaklarının kırıldığını görmeniz; düşmanlarınıza yenileceğinize, rüyanızda bir merdiven bulup onurla bildiğiniz bir yere indiğinizi görmeniz keder ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada merdiven görülmesi; dünya ve âhirette derece almanın ve itibar kazanmanın bir anahtarıdır.
MERHEM: Bir kimsenin rüyasında bir yarasına veya kanayan bir yerine merhem sürdüğünü görmesi; o kimsenin zor bir durumda bulunduğundan dolayı bir yakınının veya dostunun o kimseye yardım etmek istediğine işaret eder.
MERİH YILDIZI: Bir kimsenin rüyasında Merih yıldızı görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinin gün geçtikçe biraz daha artacağına yorumlanır.
MERKEP: Rüyada merkep görülmesi ünlü rüya tabircilerinin yorumladıklarına göre değişik şekilde tabir edilmektedir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merkep görmesi veya binmesi; o kimsenin yüksek bir mertebeye ulaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendi malı olan bir merkebi görmesi; o kimseye hayır kapılarının açılacağına, keder ve sıkıntılardan kurtulacağına, kişinin rüyasında birçok merkepler görmesi; o kimsenin mal varlığının ve rızkının artacağına yorumlanır. Rüyanızda merkep eti görmeniz; ticarî işlerinizden bol kazanç elde edeceğinize ve malınızın çoğalacağına, rüyanızda merkebinizi öldürdüğünüzü ve etinden yediğinizi görmeniz; malınız yüzünden başınız1 derde gireceğine ve rızkınızın daralacağına, bir yoruma göre de hara yollardan mal elde edeceğinize işaret eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda merkebinizin bir yerden düştüğünü görmeniz; sizin öleceğinize işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisinin merkep olduğunu görmesi; o kimsenin kuvvetli olacağına, kişinin rüyasında bir merkebi tutup evine götürdüğünü görmesi; o kişinin hayra ve mutluluğa erişeceğine delalet eder.
MERKÜR: Bir kimsenin rüyasında Merkür yıldızı görmesi; o kimsenin şansının açılacağına yorumlanır.
MERMER: Bir kimsenin rüyasında bir mermer taşı görmesi; o kimsenin eline bir taraftan ya miras yoluyla veya başka bir kanaldan çok miktarda mal geçeceğine bekar ise evleneceğine delalet eder. Bir kimsenin mermer taşından yapılmış birtakım heykeller görmesi; o kimsenin varlık içinde geçecek olan refahlı bir hayata aday olduğuna, kişinin rüyasında mermerden yapılmış bir saray görmesi; o kimsenin istikbâlde büyük şöhretinin bütün ülkeyi kaplayacağına, bir kimsenin rüyasında siyah renkli bir mermer taşı görmesi; o kişinin meşru olmayan (helal olmayan) yollardan eline bir miktar para geçeceğine yorumlanır. Rüyada mermer direkler, ayaklar ve temeller görülmesi; menfaat ve yaşayışa, şanın ve unvanın tüm ülke geneline yayılmasına, rüyada mermer köprüler görülmesi; güzel hanımlara ve rütbeli kimselere işaret eder.
MERMİ: Rüyanızda herhangi bir silaha âit mermi görmeniz; hayatta muvaffak olabilmeniz için bugünkü tutumunuzu ve davranışınızı değiştirerek daha dinamik ve atılgan olmanız lazım geldiğine işaretle tabir olunmaktadır.
MERSİN BALIĞI: Bir kimsenin rüyasında Mersin balığı yediğini görmesi; o kimsenin bereket ve bolluğa kavuşacağına delaletle tabir olunur.
MERYEM (a.s.): Rüyada Hz. İsâ (a.s.)'ın annesi Hz. Meryem'in görülmesi; rüyanın görüldüğü mıntıkada büyük bir ibretin ortaya çıkacağına ve sabra yorumlanır.
MERYEM SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Meryem Sûresı'nı okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kışının eğer sıkıntıda ise bu sıkıntısından kurtulacağına, dolayısıyla feraha çıkacağına, eğer hasta ise; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve kıyamet gününde Allah'ın azabından da kurtulacağına işaretle tabir olunur.
MESANE HASTALIĞI: Bir kimsenin rüyasında bel soğukluğuna yakalandığını görmesi; eğer acı ve sızı duymakta ise o kimsenin çocuklarından veya torunlarından birisinin hasta olacağına, eğer acı duymuyor ise, hastalığın kısa sürede geçeceğine işaret eder.
MESCİD: Bir kimsenin rüyasında mescidlerden bir mescidi mamur görmesi; o kimsenin âlim veya vaiz birisi olup, onun yanında toplanılacağına ve hayırla onların aralarını bulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidin yıkıldığını görmesi; orada büyük bir âlimin vefat edeceğine, kişinin rüyasında mescidin tavanının bozuk olduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir iş yapacağına, kişinin rüyasında tanımadığı bir kimsenin namaz kıldığını görmesi; eğer mescidin imamı da hasta ise; öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin mescide dönüştüğünü görmesi; o kimsenin hayırlı ameller işlemeye ve ibâdetler yapmaya nail olacağına, kişinin rüyasında bir mescidin hamama dönüştüğünü görmesi; o kimsenin iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklıkla itham edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için bir cami veya mescid yaptığını görmesi; o kimse eğer devlet başkanı ise; hakkı yerine getirerek iyilikle emredip kötülükten nehyedeceğine, o kimse eğer âlim birisi ise; o kimsenin kitap yazarak halka faydalı olacağına ve halkta onun ilminden ve fetvalarından istifade edeceğine, o kimse eğer zengin ise zekâtını vereceğine eğer bekâr ise evleneceğine, eğer evli ise çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanımadığı yeni bir mescidin içinde bulunduğunu görmesi; o kimsenin o yıl içinde hacca gideceğine veya dini yönden fakih (İslâm hukukunu bilen) birisi olacağına, kişinin rüyasında dükkanının mescide veya mescidin dükkana dönüştüğünü görmesi-bu kimsenin helalinden kazanca sahip olacağına işaret şeklinde yorumlanır.
MESCİD-İ AKSA: Rüyanızda Mescid-i Aksa'da namaz kıldığınızı görmeniz; sizin bir mirasa konacağınıza veya iyilik ve ihsan sahibi birisi olduğunuza, rüyanızda Mescid-i Aksa'da kıbleden başka yöne namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda kendinizi Beyt-i Mukaddes'te abdest aldığınızı görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda oradan çıktığınızı görmeniz; sizin bir yolculuğa çıkacağınıza ve nezdinizde miras malı varsa elinizden çıkacağına işaret eder. Rüyanızda Mescid-i Aksa'da mum veya ışık yaktığınızı (günümüzde elektrik lambası olabilir) görmeniz; çocuklarınızın yüzünden başınızın derde gireceğine, eğer çocuğunuz adına yaptığınız adağınız varsa bunu yerine getirmeniz gerektiğine yorumlanır.
MEST: Bir kimsenin rüyasında iki ayağına mest giydiğini görmesi; o kimsenin denizde deniz taşıtlarıyla veya karada bir binek üzerinde bir yolculuk yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sıkı bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin üzüntü ve sıkıntıya maruz kalacağına ya da bir borçtan dolayı arandığına delalet eder. Sıkıntılı ve kederli bir kimsenin rüyasında ayaklarından mestlerini çıkardığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında mestinin bir kuyuya düştüğünü veya yandığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında giymeği halde mest germesi; o kimsenin yabancı toplumlardan eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında yalın ayak mest giydiğini görmesi; o kimsenin uzak veya yakın bir yere yolculuk yapacağına veya bir kızla evleneceğine, kişinin giymiş olduğu mest altından yırtılmış olduğu görülürse; o kimsenin evlenmiş olduğu kızın dul çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında altından yamalı olan bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin beraberinde çocuğu olan bir hanımla evleneceği işaret şeklinde tabir olunur.
MEŞAKKAT: Bir hastanın rüyasında meşakkat çektiğini görmesi o hastanın öleceğine, ailenin geçimini temin eden kimse için sıkıntıya veya cihada yorumlanır.
MEŞ'ARİ'L-HARAM: Bir kimsenin rüyasında bu dağı görmesi; o kimsenin emirlere uyacağına ve vasiyetleri tutacağına, eğer bir korkudan dolayı haber bekliyorsa, emin olacağına işaret eder.
MEŞRUBAT: Rüyanızda bilinen bir meşrubatı içtiğinizi görmeniz; hayra yorumlanır. Rüyanızda ilaç kasdı ile bir şeyler içtiğinizi görmeniz; hastalığınızdan şifa bulup iyileşeceğinize veya uyanık iken ilaç içeceğinize, rüyanızda zararlı bir şey içtiğinizi görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda boza içtiğinizi görmeniz; keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza yorumlanır.
METELİK: Bir kimsenin rüyasında bir metelik bulduğunu görmesi; o kimsenin bugünlerde biraz fazlaca masraf yaparak parasız kalacağına, bir kimsenin rüyasında bir başkasına metelik vermediğini yani minnet etmediğini görmesi; o kimsenin bir hanım (bir bey) karşısında eğilmek zorunda kalacağına işaret eder.
METHEDİCİ: Bir kimsenin rüyasında bir methediciyi görmesi; köle ve cariyeleri pazarlayan kimseye, yanı alım-satımını yapan kişiye, bir başka yoruma göre rüyada bir methedicinin görülmesi; güzel sözleri bir araya getirerek hitab etmeye ve araştırma yaparak ilmin derinliklerine inmeye yorumlanır.
MEYHANE: Bir kimsenin rüyasında bir meyhane görmesi; o kimsenin birtakım insanların kötü muamelelerine hedef olarak aşırı derecede üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin bir meyhanede içki içtiğini görmesi; o kimsenin herhangi bir kimseye zararı dokunmayan iyi kalpli kendi halende bir kimse olduğuna ve fakat karşısındaki kimselerin bunun bu halini korkaklık ve zavallılık kabul ettiklerine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir meyhane işlettiğini görmesi; o kimsenin kendisini zevk ve eğlenceye vererek aile ferdlerini ve işlerini ihmal ettiğine işaret eder.
 
Geri