NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
M-meyve ........ müzzemmil

MEYVE: Rüyada meyve görülmesinin ve mal ile tabir olunur Rüyada sarı renkli meyveler (ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası) görülmesi; hastalığa yorumlanır. Rüyada tatlı meyvelerin görülmesi helal mala, ekşi meyvelerin görülmesi ise haram mala ve hastalığa işaret eder. Rüyada görülen meyveler mevsim açısından da farklı şekillerde tabir edilmektedir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Mevsiminde rüyada meyve görülmesi; helal mala ve menfaate işaret eder. Rüyada mevsim dışı meyveler görülmesi; malın noksanlaşacağına ve muhtaç durumda kalınacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında taze ve yaş meyve görmesi; o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna ve malının çoğalacağına, kişinin rüyasında yaz mevsimine mahsus bir meyveyi kış mevsiminde görmesi ve yemesi; o kimsenin hasta olacağına, kişinin rüyasında çarşıda tatlı meyvelerin satıldığını görmesi; o kimsenin hayırlara ve menfaatlere nail olacağına, ekşi ve acı meyvelerin satıldıklarını görmesi; bu rüyanın aksine delalet eder.
MEZARCI: Rüyada bir mezarcı görülmesi; zor işleri yapan ve ölene kadar da bundan rahatı olmayan bir kimseye işaret eder. Bu kelimenin yorumu için "Kabir” kelimesine bakınız.
MEZBAHA: Rüyada mezbaha görülmesi hayra alâmet değildir. Çünkü mezbahada ölüm, yüzülmek, kan akıtılması ve pis koku gibi şeyler vardır. Bir hastanın rüyasında bir mezbahaya girdiğini görmesi; o hastanın öleceğine ve malının varisleri arasında taksim edileceğine yorumlanır. Sağlam bir kimsenin bir mezbahaya girerek oradaki pisliklerin elbisesine bulaştığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder. Mezbahanın pis olması nedeniyle, rüyada mezbaha görülmesi; zina yapan aşüfte bir kadına da delalet eder.
MEZGİT BALIĞI: Rüyanızda mezgit balığı yediğinizi görmeniz hayra işarettir. Rüyanızda mezgit balığını kızartıp sofraya getirdiğinizi görmeniz; giriştiğiniz paralı bir işten çok kazançlı çıkacağınıza, evinize bolluk ve bereket geleceğine işaret eder.
MEZİ: Bir kimsenin rüyasında cinsel organından mezi geldiğini görmesi; meni gibi yorumlanır. "Meni" kelimesine bakınız.
MIKNATIS: Bir kimsenin rüyasında bir mıknatıs görmesi; o kişinin soysuz va huysuz, fakat zengin birisi ile evleneceğine, kişinin rüyasında birçok mıknatıslar görmesi; o kimsenin eline nereden geldiği pek bilinmeyen bir mal geçeceğine, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında mıknatıs görmesi; o kimsenin birçok dost kazanacağına yorumlanır.
MISIR: Rüyanızda mısır görmeniz; yoksul ve muhtaç duruma düşmek üzere olduğunuza, rüyanızda kaynatılmış veya kızartılmış sütlü mısır görmeniz; muhtemelen bir mide rahatsızlığına yakalanacağınıza, rüyanızda mısır ekmeği görmeniz; giriştiğiniz bütün işlerden hep zararla çıkacağınıza, rüyanızda hamsili mısır ekmeği yediğinizi görmeniz; artık gittikçe unutkan ve dalgın bir kişi haline geldiğinize delalet eder.
MISIR: Bir kimsenin rüyasında Mısır'ı bir seyahat yaptığını görmesi; o kimsenin ömründe bir defa da olsa sıcak iklim bölgelerine bir yolculuk yapacağına işaretle tabir olunur.
MISIR EHRAMLARI: Bir kimsenin rüyasında Mısır ehramlarını görmesi; o kimsenin tarihte yaşamış milletlerin birtakım garip hareketlerini düşündüğüne işaret eder. Rüyada Mısır ehramlarının görülmesi; bazen de uzun ömüre, oyun mevzilerine, düdük ve zurna gibi çalgı âletlerine, oynamaya ve meyhaneye işaret eder.
MIZRAK: Rüyanızda elinizde bir mızrak olduğunu görmeniz; sizin muradınıza ereceğinize, rüyanızda elinizdeki mızrağın kırıldığını görmeniz çocuğunuzun veya kardeşinizin vefat edeceğine, rüyanızda kendinizi bir at üzerinde elinizde bir mızrak tuttuğunuzu görmeniz; sizin şan ve şerefe kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda elinizde bulunan mızrağın eğri olduğunu görmeniz; sizin eğri yolda bulunduğunuza, rüyanızda elinizdeki mızrağın düz olduğunu yani doğru olduğunu görmeniz; sizin doğru yolda olduğunuza, rüyanızda elinize bir mızrak alarak birisine saldırdığınızı ve onu yaraladığınızı görmeniz; o kişiye bir zarar vereceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir başkasının mızrakla size saldırdığını görmeniz; sizin çok mala sahip olacağınıza, rüyanızda bir düşmanla elinizdeki mızraklarla çarpıştığınızı görmeniz; haram yollardan mal elde edeceğinize, rüyanızda mızrak ile bir kadına vurduğunuzu görmeniz; o kadınla meşru olmayan bir ilişkide bulunacağınıza işaret eder.
MİSAFİRHANE: Rüyada bir misafirhane görülmesi; nöbet tutmaya, Allah yolunda cihad etmeye, kendisini namaz ve ibâdet için adamaya ve evlenmekten de kaçınmaya yorumlanır. Rüyada bir misafirhane görülmesi bazen de açlığa tahammül etmeye ve kendisini şehvetten men etmeye delalet eder.
MİSK: Rüyada misk görülmesi Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanında misk olduğunu görmesi; o kimsenin edip, kahraman ve ilim öğrenmeye çalışan ve toplum içinde adı güzel anılan bir kişi olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında misk döküldüğü halde kokusunun hissedilmediğini görmesi; o kimsenin iyilikten anlamayan birisine iyilik yapacağına, bir kişinin rüyasında miski sarımsak ile değiştirdiğini görmesi; o kimsenin dünyayı âhirete tercih edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmesi; o kimsenin zengin ve namuslu bir hatunla evleneceğine, göbekten çıkan misk bozuk ve kötü kokulu ise; o kimsenin fakir ve fahişe bir kadınla evlilik yapacağına, kişinin rüyasında misk yediğini görmesi; o kimsenin aile ferdleri için para biriktireceğine veya haram yiyeceğine yorumlanır.
MİSKAL: Rüyada miskalle tartıldığının görülmesi; iyilikle emir, kötülükten sakındırmaya, vaaz ve nasihata yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada miskalle tartmak; hidayete ermeye, doğruluk yapmaya ve konuştuklarını yazmaya işaret eder.
MİSVAK: Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin misvakı kullandığı nisbette Hz. Peygamber (a.s.)'ın sünnetine bağlı kalacağına, yakınlarına iyilik edeceğine, onların külfet ve meşakkatlarına katlanacağına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında ağzına misvak koyduğunu görmesi; o kimsenin sünnete uyacağına, kişinin rüyasında dişlerini misvakla temizlerken kanadığını görmesi; o kimsenin günahlarından kurtulacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin kendisini Allah'a yaklaştıracak ameller işleyeceğine yorumlanır.
MİZAN: Mizan kurulduğunu görmeniz; bulunduğunuz ülkede adaletin yürüdüğüne ve zulmün kalkacağına işaret eder. Rüyanızda amellerinizin mizana konulduğunu ve sevabınızın günahlarınızdan ağır geldiğini görmeniz; sizin dünya ve âhirette iyi bir yolda olduğunuza, rüyanızda mahşer yerinde insanların birer birer mizanda amellerinin tartıldığını görmeniz; birtakım sırlarınızın toplum içinde açığa çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mahşer yerinde mizanın kurulmakta olduğunu görmesi; o insanların adil bir şekilde idare edileceğine, kişinin rüyasında mizanda sevap gözünün günah gözünden daha ağır geldiğini görmesi; o kimsenin halinin iyi olduğuna ve feraha kavuşacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında mahşer yerinde mizan başında günah gözünün ağır geldiğini görmesi; o kişinin zahmete ve meşakkate maruz kalacağına işaret eder.
MORSALKIM: Rüyanızda adına morsalkım denilen bir çiçeği görmeniz; sizi tanıyanların arkanızdan birtakım dedikodu yaptıklarına, sizi çekemediklerine, rüyanızda eğer çiçeği bir vazoya koyduğunuzu görürseniz; sizin hiç de hoşlanmadığınız ve sevmediğiniz bir kimsenin evinize misafir geleceğine delalet eder.
MUALLİM: Rüyada bir muallim görülmesi; saltanatıyla tanınan ve birtakım sanatların da sahibi olan bir devlet başkanına işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada muallim görülmesi; serçe kuşu avcısına veya satıcısına da delalet eder. Bir diğer tabire göre rüyada muallim görülmesi; toplumun reisine yorumlanır. Çünkü muallim öğreten kişidir.
MUCİZE: Bir kimsenin rüyasında birtakım mucizeler görmesi; o kimsenin yapmayı planladığı her işinde başarı sağlayacağına ve bundan dolayı da geleceğinin parlak olacağına, gelecekte çok zengin olup, mal varlığının çok artacağına yorumlanır.
MUHAFIZ: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir kimsenin koruyucusu olduğunu görmesi; o kimsenin herkesin güvenini kazandığına ve yüksek karakterli bir şahsiyet olduğuna işaret eder.
MUHAFIZ BÖLÜĞÜ: Rüyada muhafız bölüğü görülmesi; bir yolculuk yapılacağına, kara ve denizde birtakım hareketlerin meydana öleceğine, hasta kimselerin şifa bulup iyileşeceklerine delaletle tabir olunur.
HZ. MUHAMMED (a.s.): Rüyada Hz. Muhammed (a, s.)'in görülmesi her türlü dert ve sıkıntılardan kurtulmakla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'ı görmesi ve O'nunla sohbet etmesi; o kimsenin doğru bir yolda olduğuna işaret eder.Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'ı arkası dönük olarak yürürken görmesi; o kimsenin hayırlı bir yolculuk yapacağına, kişinin rüyasında aksine kendisine doğru geldiğini görmesi; o kimsenin yapacağı işten veya yolculuktan hayır göreceğine yorumlanır. Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir sofrada yemek yediğinizi görmeniz; sizin cennet yemeklerinden yiyeceğinize, dünya nimetlerinizin de çoğalacağına ve O'nun şefaatine nail olacağınıza işaretle tabir olunur. Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir deve üzerinde yolculuk yaptığınızı ve devenizin Hz. Peygamber (a.s.)'in devesinden her zaman geride kaldığını ve bir türlü de ona yetişemediğinizi görmeniz; sizin Hz. Peygamber (a.s.)'in arzusu hilafına hareket ettiğinize ve bu tutumunuzdan dolayı da tevbe etmeniz gerektiğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile birlikte bir camide namaz kıldığını görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette başına hiçbir musibetin gelmeyeceğine, işlerinin daima iyi gideceğine ve âhiret-teki makamının da cennet olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile yolculuk yaptığını görmesi; o kimsenin ibâdetlerinin kabul edildiğine, onunla bir yerde oturup sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulacağına, eğer tutuklu ise serbest kalacağına, eğer büyük bir günah işlemişse, tövbe ettiği takdirde, onun şefaatine nail olarak günah kirlerinden temizleneceğine, bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin cennetle müjdelendiğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrinden kalkıp yürüdüğünü görmesi; o kimsenin âhiretinin selâmetine ve ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini içeriye girmeden dışarıdan ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin Hz. Muhammed (a.s.)'in şefaatine nail olmak için ibâdetlerine biraz daha özen göstermesi gerektiğine ve muhtaçlara da yardım yapması lazım geldiğine yorumlanır.
MUHAMMED SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Muhammed Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin daime Allah'ın yardımıyla düşmanlarına üstün geleceğine, her zaman Allah'ın koruması altında olup, düşmanlarının şerrinden uzak kalacağına ve yüksek mertebelere ereceğine işaret şeklinde tabir olunur.
MUHTAÇLARA İYİLİK YAPMAK: Rüyada muhtaçlara iyilik yapmak; düşmanları kahretmeye ve Allah'ın gazabını söndürmeye delalet şeklinde yorumlanır.
MUM: Rüyada mum görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin devlet ve nimete mazhar olacağına, kişinin rüyasında evinde bir mum yandığını ve bu mumun ışığı ile odanın her tarafının aydınlandığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu o sene büyük bir nimete kavuşacağına ve ticari işlerinin de çok gelişeceğine, bir yoruma göre de o kimsenin kendisine bağlı ailesi ve çocukları olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanan bir mum görmesi; o kimsenin işlerinde ve hareketlerinde gayet dikkatli olması lazım geldiğine, bir kişinin rüyasında sönmüş bir mum görmesi; o kimsenin dostları yanında itibarının biraz sarsılacağına, eğer tüccar ise kolay bir şekilde kredi temin edemeyeceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden yanmakta olan bir mum aldığını görmesi; o kimsenin elinden mum aldığı kişi sebebiyle bir işe gireceğine ve yüksek bir mevki sahibi olacağına delalet şeklinde tabir olunur. Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun söndüğünü görmeniz; eşinizin vefat edeceğine, eğer evli değilseniz, halinizin kötüleşeceğine, bir kimsenin rüyasında elinde yanmakta olan bir mumun başkası tarafından söndürüldüğünü görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu nimetler yüzünden başkasının onu kıska-nacağına işaret eder.Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun verdiği ışığın azaldığını görmeniz; elinizdeki nimetlerin azalacağına, rüyanızda elinizde yanmayan bir mum görmeniz; sizin az bir nimete ve devlete ereceğinize yorumlanır. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Evli bir kimsenin rüyasında elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin bir oğlu olacağına, eğer bekâr ise evleneceğine veya bir hizmetçi alacağına eğer gurbette bir yakını varsa onun selâmetle döneceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bir çok mumların yandığını görmesi; o kimsenin bulunduğu ülkenin devlet başkanının âdil birisi, hâkimlerinin insaflı ve halkın bolluk içinde olduğuna işaret eder.Rüyanızda bir mescid veya okulda bir çok mumların yandığını görmeniz; o yer halkının ilim ve ibadetle meşgul olduklarına işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin cömert bir evladının olacağına yorumlanır.
MUSA (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; Allah Teâlâ'nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak edeceğine ve ondan sonra da o kimsenin izzet ve şerefe nail olacağına, kişinin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin de zelil ve hakir olacaklarına işaret eder. Düşmanı olan bir devlet başkanının rüyasında kendisinin Musa'nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir işinde mağlup olacağına, yakınları tarafından üzüntüye maruz kalacağına, sonunda da muzaffer olacağına işaret eder.Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir deniz yolculuğu yapacağına ve sonunun da ticâretle noktalanacağına yorumlanır.
MUSAFAHA: Rüyada musafaha yapıldığının görülmesi; menfaate, alışveriş yapmaya ve hayır tarafinı tutmaya yorumlanır.
MUSHAF-I ŞERİF: Rüyada Mushaf-ı Şerifin görülmesi ilim ve hikmetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Kur'an-ı Kerîm'i okuduğunu görmesi; o kimsenin ilmi ve adaleti toplum içinde yayılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir Mushaf satın aldığını görmesi; o kişinin din uğruna malını harcayacağına, kişinin rüyasında mushafı tahrif ettiğini (içindeki yazıları değiştirdiğini) görmesi; o kimsenin dine birtakım fesadlar karıştıracağına ve aklının noksanlığına, kişinin rüyasında mushaf sattığını (bu işin ticaretini yapanlar hariç) görmesi; o kimsenin ilim sahibi olmaktan yoksun olacağına yorumlanır. Kirmânî'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında mushafı açarak bir minber üzerine koyduğunu görmesi; o kimsenin bir topluluğun başına reis olacağına, kişinin rüyasında mushafın yapraklarını yediğini görmesi; o kimsenin çok Kur'an okuyacağına ve Kur'an'ı kolaylıkla ezberleyeceğine işaret eder. Rüyanızda mushafın yapraklarını yırtıp kopardığınızı görmeniz; namaz kılmaya öyle pek önem vermediğinize, rüyanızda mushafı dilinizle yalayıp yazılarını bozduğunuzu görmeniz; sizin büyük bir günaha girdiğinize, rüyanızda mushafı okuduğunuzu görmeniz; kimsenin yardımı olmadan bir işe gireceğinize delalet eder. Rüyanızda bir mushafı açıp yapraklarında yazı bulunmadığını görmeniz; sizin hayırsız birisi olduğunuza işaret eder. Câbîru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda mushafı öptüğünüzü görmeniz; sizin hayırlı bir işi başaracağınıza, rüyanızda mushafın yazılarını bir toprak üzerine yazdığınızı veya mushafı çıplak olarak yüzünden okuduğunuzu görmeniz; Kur'an okuyarak geçiminizi temin ettiğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mushafa dayandığını veya başının altına koyduğunu görmesi; o kimsenin Kur'an'ı ezberleyerek hafız olacağına, kişinin rüyasında mushafı boynuna astığını görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamı olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mushafın yazılarını kullanılan bir eşya üzerine yazdığını görmesi; o kimsenin mushafı yanlış olarak tefsir edeceğine, kışının rüyasında mushafın kendisi ile konuştuğunu görmesi o kimsenin hayırlara kavuşacağına işaret eder. Memur veya işçi olan bir kimsenin rüyasında mushafın elinden düştüğünü veya alındığını görmesi; işine son verileceğine işaret eder.
MUSLUK: Rüyada bir musluk görülmesi; eş veya hizmetçi bir kızla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir musluktan tatlı su içtiğini görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında bir musluktan acı veya tuzlu su içtiğini görmesi; o kimsenin zina yapacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evindeki musluğunun bozulduğunu görmesi; o kimsenin eşiyle arasının açılacağına, kişinin rüyasında bir musluğun veya borunun kırıldığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine delalet eder.
MUTAFFİFİN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mutaffîfın Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'tan korkup doğru yolda yürüdüğüne, güvenilir bir kişi olduğuna, kendisine verilen emanete ihanet etmediğine ve hiç bir kişinin hakkına tecavüzde bulunmadığına işaret eder.
MUZ: Rüyanızda mevsiminde muz yediğinizi görmeniz; sizin zengin birisi ile evleneceğinize, rüyanızda muz ağacı görmeniz; cömert, herkese hayrı dokunan ve her işe yarayan bir kişi olduğunuza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında evinde tek bir muz ağacı olduğunu ve üzerinde tek bir meyvesi bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir oğlu olacağına delaletle tabir olunur.
MÜBAŞİR: Rüyada mübaşir görülmesi bir haber alınacağına yorumlanır. Rüyanızda bir mübaşirin bir mahkeme salonunda sizin adınızı söyleyerek çağırdığını görmeniz; devlet dairesinde bulunan bir işinizin bugün-yarın derken iyi bir şekilde neticeleneceğine delaletle tabir olunur.
MÜCADELE SURESİ: Nafi ve İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Mücâdele Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin eşiyle, kız kardeşiyle veya komşularıyla geçinemediğine, herkesle dini hususlarda tartışmaya girdiğine ve onlara doğru yolu gösterdiğine işaretle yorumlanır.
MÜCELLİD: Rüyanızda kitaplara cilt yapan bir mücellit görmeniz; birtakım bilgili yeni dostlar edineceğinize ve böylece de kültürünüzü artıracağınıza işaret eder.
MÜCEVHER: Rüyada mücevher görülmesi; güzel, zengin ve iffetli kadınlara yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir mücevhere kıymet takdir ettiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında bir çok mücevherlere sahip olduğunu ve onları ötekine ve berikine dağıttığını görmesi; o kimsenin halkın başında yönetici olacağına, kişinin rüyasında bir mücevher satın aldığını görmesi; o kimsenin eğer mücevher deliksiz ise bakire bir kızla, eğer aldığı mücevher delikli ise dul bir hanımla evleneceğine yorumlanır.
MÜDDESSİR SURESİ: Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müddessir Sûresini okuması veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin iyi işlerle uğraşacağına ve herhangi bir kimseye de fenalığı dokunmayacağına, sözünün güzel ve kendisinin ahlâklı olacağına işaretle tabir olunur.
MÜDAFAA: Rüyanızda bir mahkemede kendinizi müdafaa ettiğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde girişeceğiniz bütün işlerden olumlu neticeler alacağınıza ve her hadisenin de lehinize tecelli edeceğine yorumlanır.
MÜDÜR: Bir kimsenin rüyasında bir daireye veya bir kuruluşa müdür olduğunu görmesi; o kimsenin herkese iyilik yapması hususunda bir ikaz telakki edilir ki, bunların karşılığını bir gün göreceğine delaletle yorumlanır.
MÜEZZİN: Bir kimsenin rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini görmesi; dini görev ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin müezzin olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi olduğuna ve herkesi de aydınlattığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında müezzin olarak minareye çıktığını görmesi; o kimsenin hayra uğrayacağına, rüyasında müezzin olarak minareden indiğini veya düştüğünü görmesi; o kimsenin şerre maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescid veya camiye kayyum olduğunu görmesi; o kimsenin dini inanç yönünden iyiliğine İslâm'a hizmete, hayır ve menfaate yorumlanır.
MÜHENDİS: Bir kimsenin rüyasında bir mühendise bir proje çizdirmek için başvurduğunu veya beraber inşaat yaptırmak için sözleşme imzaladığını görmesi; o kimsenin yapması için kendisine verilen bir işi dikkatli bir şekilde incelemesi ve ona göre yapması gerektiğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir mühendis olduğunu görmesi; o kimsenin hayatta kendisine ideal edindiği bir işi bir gün gerçekleştireceğine delalet eder.
MÜHLET VERMEK: Bir kimsenin rüyasında birisine mühlet verdiğini görmesi; azaba delalet eder. Bir kimsenin bir başkasına kızdığından dolayı mühlet verdiğini görmesi; o kimsenin mühlet verdiği kimseye şiddetli bir şekilde azap edeceğine yorumlanır.
MÜHÜR: Bir kimsenin rüyasında bir evrakı mühürlediğini veya mühürlü bir belgeyi görmesi; o kimsenin kendisine verilen bir sözün mutlaka yerine getirileceğine veyahut onun başkasına vermiş olduğu bir sözü yerine getirmesi lazım geldiğine, kişinin rüyasında kendisine bir mühür verildiğini ve bununla bir evrakı mühürlemesi istendiğini görmesi; o kimsenin bir memuriyete tayin edileceğine, eğer tüccarsa malının artacağına eğer bekâr ise evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda mührünüzün kaybolduğunu görmeniz; işlerinizde birtakım zorlukların olacağına, rüyanızda mührünüz cebinizde olmasına rağmen kaybolduğunu zannederek aradığınızı görmeniz; sizin büyük bir derde maruz kalacağınıza fakat sonra da kurtulacağınıza delalet eder. Rüyanızda mührünüzün kırılıp düştüğünü görmeniz; itibarınızın kalmadığına ve dostlarınızın sizi terk ettiğine, rüyanızda birisi için çamur üzerine mühür bastırıldığını görmeniz; şeref ve itibarınızın artacağına yorumlanır.
MÜHÜRLEMEK: Bir kimsenin rüyasında elindeki mühürle, bir malın veya mahsûlün üzerine mühür vurduğunu veya işaretlediğini görmesi; o kimsenin eğer ehilse vali veya memur olacağına, ehil olmayıp fakir biri ise zengin olacağına işaret eder.
MÜLK SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mülk (Tebâreke) Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; ö kimsemi Allah'ın izniyle kabir azabından kurtulacağına, sonunun iyi olacağına, can verirken azap çekmeyeceğine, hayır ve berekete kavuşacağınıza halk içinde itibarının bulunacağına ve âhirette günahlarının bağışlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Müminun Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin mü'minler arasında büyük bir mevkisinin bulunduğuna, öldüğü zaman Allah'ın lutfuna mazhar olacağına ve kıyamet gününde mü'minlerle beraber haşrolacağına yorumlanır.
MÜMTEHİNE SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mümtehine Sûresini baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin aşk ve sevgiye kapılarak ölüme kadar sürükleneceğine, son günlerinde günahlarından tevbe edeceğine ve doğru yolu seçeceğine, Allah tarafından imtihan edilerek günahlarının affedileceğine ve neticede her türlü kötülüklerden kurtulacağına işaretle tabir olunur.
MÜNAFİKUN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Münafîkûn Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin münafıklara meyledeceğine, eğer dinine bağlı birisi ise; münafıklarla çatışacağına, sonra yine dine karşı kayıtsız kalacağına, yoldan çıkacağına ve sonradan hak yolu bulup kendisini kandıranların elinden kurtulacağına yorumlanır.
MÜNAZAA: Bir kimsenin rüyasında bir başkası ile ağız kavgası yaptığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder.
MÜREBBIYE: Rüyada mürebbiye görülmesi; dürüst çalışmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mürebbiye görmesi; o kimsenin hayatta daima başkalarının yardımına muhtaç olacağına delalet eder.
MÜREKKEP: Bir kimsenin rüyasında mürekkep görmesi; o kişimin arkasından karalamak isteyen birtakım insanların bulunduğuna, bu kimselerin rüya sahibinin işini elinden almak için her yönteme başvurduklarına işaret eder.
MÜRSELAT SURESİ: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Mürselât Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemeye tövbe edeceğine, batılı terk edeceğine, din yolunda giderek herkese kendisini sevdireceğine, bol rızka ve rahmete kavuşacağına ve âhirette bütün korkulardan emin olacağına işaret eder.
MÜSLÜMAN OLMAK: Rüyanızda bir hıristiyanın müslüman olduğunu görmeniz; sizin namuslu ve çalışkan bir kimse olduğunuza herkes tarafından teminat verildiğine yorumlanır.
MÜŞTERİ: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dükkândan müşteri olarak alış-veriş yaptığını görmesi; o kimsenin itibarının ve mevkisinin bir kat daha artacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret şeklinde tabir olunur. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında bir şey satın aldığını veya sattığını görmesi; o kimsenin muztar ve muhtaç olacağına delalet eder.
MÜŞTERİ YILDIZI (Jüpiter): Rüyada bu yıldızın görülmesi devlet başkanının yardımcısına veya maliye bakanına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ayla birlikte müşteri yıldızını görmesi; o kimsenin alım-satım yaparak rızkını kazanacağına ve şöhretinin yüceliğine yorumlanır.
MÜTAREKE: Bir kimsenin rüyasında kendi devletinin bir düşman devletle bir mütareke (barış görüşmesi) yaptığını görmesi; o kişinin hayatının sulh ve sükûn içinde geçeceğine, zengin olmasa bile kimseye avuç açmadan geçinebileceğine delalet eder.
MÜTEAHHİT: Rüyanızda bir müteahhitle buluşup konuştuğunuzu veya aranızda bir iş konusunda anlaşma yaptığınızı görmeniz; bu günlerde yapacağınız bütün işlerinizin imkânlarınız içinde olabileceğine ve daha büyük işlerin peşinde koşmanız gerektiğine işaret eder.
MÜTEHASSIS: Rüyanızda herhangi bir branşta ihtisas yaparak mütehassıs (uzman) olduğunuzu görmeniz; yükselmeyi hedeflediğiniz mevki ve mertebelere hayatınızın sonuna doğru nail olacağınıza ve fakat o zamanda da artık paranın ve yaşamın tadını çıkaramaz bir hale gelmiş olacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir posta müvezzi görmesi; o kimsenin hayırlı haberlerle dolu bir mektup alacağına delalet eder.
MÜZDELİFE: Bir kimsenin rüyasında Mekke ile Arafat arasında bulunan Müzdelife'de olduğunu görmesi; o kimsenin kendisini ibâdete vermesinden dolayı insanların övgüsüne mazhar olacağına ve böylece de güzel bir şöhret yapacağına yorumlanır.
MÜZE: Rüyanızda bir müzede bulunduğunuzu ve orada birtakım eski eserleri incelediğinizi görmeniz; sizin tarihe ve tarihi eşyalara karşı sevginizin ve ilginizin çokluğuna işaret eder.
MÜZZEMMİL SURESİ: İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müzzemmil Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin geceleri namaz kılmayı sevdiğine, zikirle meşgul olduğuna, Kur’an'ı çok okuduğuna ve darlığa düşse de sonunda bu sıkıntıdan da kurtulacağına dalaletle tabir olunmaktadır.

 
Geri