NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
N-nabız .......... nüzül
NABIZ: Bir kimsenin rüyasında nabzını tuttuğunu ve nabzının attığını görmesi; o kimsenin son zamanlarda kalp işleriyle fazlaca meşgul olduğuna ve bundan dolayı da başına beklenmeyen birtakım işler açılarak üzüleceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında nabzının attığı görmesi; o kimsenin sağlıkla ilgili birtakım haberler alacağına yorumlanır. Bir başka tabire göre de bir kimsenin rüyasında nabzının attığını işitmesi; o kimsenin bir genç kıza (bir delikanlıya) âşık olacağına, fakat ondan karşılık göremeyeceğine, kişinin rüyasında nabzının şiddetli bir şekilde attığı görmesi; o kimsenin çok yakında büyük ıstıraplarla karşılaşacağına delalet eder.
NACAK: Rüyanızda bir nacakla odun kestiğinizi görmeniz; kazancınıza ve sağlıkla ilgili iyi bir haber alacağınıza işaret eder.
NADAS: Bir kimsenin rüyasında nadas uygulanan bir tarla görmesi; o kimsenin işlerini monotonluktan kurtararak yeniliğe doğru gitmesinin gerekli olduğuna yorumlanır.
NAFAKA: Bir kimsenin rüyasında başka birisine kanuni bir nafaka ödediğini veya bir başkasından kanuni bir nafaka aldığını görmesi, o kimsenin hiç bir zaman uyum sağlayamadığı eşiyle kavgalı bulunduğuna ve bu nedenle de daima üzüntülü bir hayat yaşadığına işaret eder. Bir kadının rüyasında kocasından ayrılarak nafaka aldığını görmesi; o kadının evlilik hayatının devamlı surette geçimsizlik içinde geçeceğine ve tam mânâsiyle mes'ud olamayacağına işaretle tabir olunur.
NAFTALİN: Bir kimsenin rüyasında naftalin görmesi; o kimsenin geçmişte sergilemiş olduğu birtakım tavır ve hareketlerini ne etse onu tanıyarların unutamayacaklarına ve bu lekeleri alnında taşımaya devam edeceğine işaret eder.
NAHL SURESİ: Rüyada Nahl Sûresi'nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bu sureyi okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin helal rızık ile rızıklanacağına ve müslümanlar tarafında da çok sevileceğine delalet eder. Hz. Ömer’in (r. a. ) yorumuna göre: O kimsenin mal ve rızkı Allah tarafından saklı tutulur. O kimsenin dünyada sıkıntı yüzü görmeyeceğine, âfet ve musibetlerden emin olacağına, halinin güzel ve vücudunun sıhhatli olacağına işaret eder. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyasında bu sûreyi okuyan kimsenin âlim olacağına, hasta ise şifa bulacağına ve helal rızka kavuşacağına yorumlanır.
NAKARAT: Rüyanızda bir şarkı nakaratı dinlediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde bir sinir buhranı geçireceğinize, bunun için de bir sinir kliniğine başvurmanız gerektiğine işaretle tabir olunur.
NAKIŞ: Bir kimsenin rüyasında bir nakış işlediğini görmesi; o kimsenin iyi niyetinin mükâfatını göreceğine bir başka yoruma göre de işlerinde başarı sağlayacağına ve başına gelecek olan bir işten dolayı da mahkemelik olacağına delalet eder. Bir başka yoruma göre de rüyanızda nakış işlediğinizi görmeniz; size süs ve tuvaletin çok yakışmasına rağmen kendinize önem vermediğinize yorumlanır.
NAKİL: Bir kimsenin rüyasında bir evden diğer eve, bir şehirden başka bir şehre nakil ettiğini (taşındığını) görmesi; o kimsenin uzak bir yere yolculuk yapacağına delalet eder.
NAKKAŞ: Bir kimsenin rüyasında bir yeri nakkaşlayan bir kişiyi görmesi; o kimsenin ayağının veya kolunun kırılacağına ve yolda yürürken dikkatli davranması gerektiğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir nalbandın kendisini dört ayaklı bir hayvan gibi nalladığını görmesi; o kişinin malı yüzünden ceza çekeceğine, kişinin rüyasında elinde bulunan hayvanlarını nallattığını veya nalladığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına veya işlerinde gayret göstererek çok para kazanacağına delalet eder. Bir yoruma göre de kişinin rüyasında nal görmesi, isteklerinin yerine geleceğine işaretle tabir olunur.
NALBANT: Bir kimsenin rüyasında bir nalbant görmesi; o kişinin hayırlı bir söz işiteceğine yorumlanır.
NALÇA: Bir kimsenin rüyasında nalça görmesi; o kimsenin sevinçli bir haber alacağına veya hayırlı bir haberle müjdeleneceğine işaret eder.
NALIN: Rüyanızda kendinize bir nalın verildiğini görmeniz; sizin eşinizi ve hizmetçinizi sevdiğinize, rüyanızda nalın ile yürürken birisinin ayağınızdan çıktığını ve diğerinin ayağınızda kaldığını görmeniz, sizin kardeşlerinizden veya iş ortaklarınızdan ayrılacağınıza veya hanımınızı boşayacağınıza ya da sizin bir sene sonra öleceğinize delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında nalınlarının kaybolduğunu, kuyuya düştüğünü ve sonradan onları bulduğunu görmesi; o kimsenin ev halkından bir kadınla aralarında dargınlık ve ayrılık olacağına, sonradan da aralarının düzeleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında nalınının çalındığını veya bir başkasının giyip gittiğini görmesi; o kimsenin bir başkasının eşini aldatmaya çalıştığına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir başkasından bir nalın aldığını ve bu nalını kaybedip tekrar bulduğunu görmesi; o kimsenin bir mal elde etmeye çalışıp bunda nihayet başarılı olacağına, kişinin rüyasında ayağından nalınların zorla çıkarıldığını görmesi; o kimsenin niyet ettiği yolculuktan alıkonulacağına yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında nalın giydiğini görmesi; o kimsenin bir kara yolculuğu yapacağına delalet eder. Rüyanızda elinizde bulunan nalının ökçesinin kırıldığını görmeniz eşinizle iyi geçindiğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gümüşten bir nalın giydiğini görmesi; o kimsenin eşinin güzel olduğuna, kurşundan yapılmış bir nalın giydiğini görmesi; o kimsenin eşinin zayıf ve çelimsiz birisi olduğuna, kişinin rüyasında ateşten yapılmış bir nalın giydiğini görmesi; o kimsenin eşinin huysuz birisi olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında deriden yapılmış bir nalın giydiğini görmesi; o kimsenin eşinin zenci birisi olduğuna, kişinin rüyasında aslan derisinden yapılmış bir nalın giydiğini görmesi; o kimsenin eşinin zalim bir aileden olduğuna işaret eder.
NALINCI: Rüyada bir nalıncı görülmesi; günahlardan tövbe etmeye ve temizliğe işaret eder. Bakire bir kızın rüyasında bir nalıncı görmesi; o kızın sarhoş birisi ile evleneceğine yorumlanır.
NAMAZ: Rüyanızda arkanızı kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz, İslâm'ı arkanıza attığınıza, rüyanızda doğuya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda hem doğuya ve hem de batıya dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; sizin İslâm dininden uzaklaştığınıza ve şeriata aykırı olan bir işi işlediğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidde toplanmış olana cemaatin kıbleden başka bir yöne namaz kıldıklarını görmesi; o mıntıkanın devlet başkanının görevinden uzaklaştırılacağına yorumlanır. Rüyanızda ilim erbabından bir kimsenin kıblenin aksine dönerek namaz kıldığını görmeniz; o âlimin sünnete ve şeriata aykırı hareket ettiğine, rüyanızda namazınızın vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer bulamadığınızı görmeniz; sizin başarılması zor bir işe başlayacağınıza veya gerek dünyada ve gerekse âhirette birtakım güçlüklerle karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir cemaate imam olarak namaz kıldırdığınızı görmeniz; 8izin yüksek bir memuriyete tayin edileceğinize veya bir şirkete girerek orada idareci olacağınıza, rüyanızda bilmediğiniz bir yerde tanıladığınız bir cemaate imam olduğunuzu ve namazda da hangi âyetleri okuduğunuzu bilmediğinizi görmeniz; sizin ölmek üzere olduğunuza, rüyanızda kıbleye dönerek namaz kıldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir cemaate imamlık yaptığını görmesi; şerre işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmesi; o yerin devlet başkanı tarafından kendisine bir iyilik geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, rızkının ve malının artacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında cuma namazı kıldığını görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerine nail olacağına, dünya ve âhirette Allah'ın ihsanına nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda ikindi namazı kıldığınızı görmeniz; birtakım sıkıntılardan sonra muradınıza ereceğinize, rüyanızda akşam namazı kıldığınızı görmeniz; hayır ve serden ne istemiş iseniz ona kavuşacağınıza, rüyanızda yatsı namazı kıldığınızı görmeniz; yakınlarınız ile iyi bir şekilde geçindiğinize, rüyanızda sabah namazı kıldığınızı görmeniz; sizin helalinden rızka ve kazanca erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin kimsenin namaz kılarken namazını noksan kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken namazını yarıda bıraktığını görmesi; o kimsenin hac yapmaya niyet ettiğine, fakat gidemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, kişinin rüyasında bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin hacca veya uzun bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında cemaate yetişebilmek için camiye doğru koştuğunu ve namaza yetişemediğini görmesi; o kimsenin eğer bir arzusu varsa onun olmayacağına, kişinin rüyasında namaz kılarken önce sol tarafına selam verdiğini görmesi; hayra işaret olmadığına yorumlanır. Rüyanızda oturduğunuz veya yattığınız yerden namaz kıldığınızı görmeniz; bitirmek istediğiniz işlerinizi tamamlama fırsatı bulamayacağınıza, rüyanızda namazda dua ettiğinizi görmeniz; bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda nafile bir namaz kıldığınızı görmeniz; sevap kazandıracak bir iş işlediğinizden dolayı Allah'ın rızasını kazandığınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını görmesi; o kimsenin her iki âlemde büyük hayır ve hasenata nail olacağına, kişinin rüyasında Kabe'nin damına çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin İslâm şeriatına uymayan bir iş işleyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin sevabının çokluğuna, kişinin rüyasında bir devlet dairesinde veya bir okulda namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve helâlinden rızık kazanacağına yorumlanır. Rüyanızda kilise ve benzeri bir yerlerde namaz kıldığınızı görmeniz; başkalarının duasıyla hidayete ereceğinize işaret eder. Namaz rüyasının yorumu yapılırken üç şeye dikkat etmek lazım gelir: Bunlar da farz, sünnet ve nafile. Rüyada farz namazların kılındığının görülmesi; hacca gitmeye, fuhuştan sakınmaya ve fenalıklardan kaçınmaya yorumlanır. Rüyada sünnet namazların kılındığının görülmesi; temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve topluma şefkat ve merhamet göstermeye işaret eder. Rüyada nafile namazların kılındığının görülmesi; aile fertlerinin rızkının genişliğine, dost ve komşuların işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında at üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında namazda uzun süre ayakta durduğunu ve rükuya varamadığını görmesi; o kimsenin malının zekâtını vermediğine, kişinin rüyasında rükuya vardığını ve fakat secde edemediğini görmesi; o kimsenin ömrünün kısa olduğuna, kişinin rüyasında sarhoş olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir yerde yalancı şahitlik yapacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada namaz kılındığının görülmesi yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Câfer-i Sâdık, secde etmeyi de beş şekilde yorumlar. Bunlar da İsteklerin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah'ın emirlerine uymak ve kolaylık. Bir kimsenin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; o kişinin dualarının kabul edileceğine ve Allah'ın affına mazhar olacağına, bir devlet adamının yanında maiyeti ile birlikte at üzerinde namaz kıldığını görmesi; eğer savaş zamanı ise, zafer elde edileceğine ve eğer başka bir zaman ise, ömrün uzunluğuna ve servetin artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir duvar üzerine çıkarak orada namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bir iş için bir devlet büyüğüne başvurduğuna ve işinin de olacağına yorumlanır. Rüyanızda bir bostanda veya bir bahçede namaz kıldığınızı görmeniz; günahlarınızdan dolayı Allah'a tövbe edeceğinize, rüyanızda ekili bir tarlada namaz kıldığınızı görmeniz; borçlarınızı ödeme imkânın elde edeceğinize, rüyanızda bir hamamın soyunma yerinde namaz kıldığınızı görmeniz; sizin mekruh (hoşlanılmayan) bir iş yaptığınıza işaret eder. Rüyanızda ramazan bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; borcunuzu ödeyeceğinize, eğer hasta iseniz; şifa bulup iyileşeceğinize, eğer sıkıntınız varsa; bundan kurtulacağınıza, eğer tutuklu iseniz; hürriyete kavuşacağınıza delalet eder. Rüyanızda kurban bayramı namazı kıldığınızı görmeniz; yeni bir işe başlayacağınıza veya bir memuriyete tayin edileceğinize, ya da hakkınız olan bir şeyi elde edeceğinize veyahut da sevince kavuşacağınıza, rüyanızda bir yerde seccade olmadığı halde toprak üzerinde namaz kıldığınızı görmeniz; eğer o yer çöplük veya pis bir yer ise, ya da bir mezarlık ise; sizin fakir duruma düşeceğinize ve ihtiyaç içinde kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çıplak olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin oruçlu olduğu bir sırada fuhuş yapacağına veya haram yollardan kazandığı paradan sadaka vereceğine, kişinin rüyasında namaz kılarken konuştuğunu görmesi; o kimsenin verdiği sadaka veya hediyeyi geri alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi; o kişinin girişeceği bir işinden başarılı çıkacağına, kişinin rüyasında bir kabir üzerinde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin zekât veya sadaka verilmesi caiz olmayan kimselere zekât veya sadaka verdiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gece yarısı namaz kıldığını görmesi; o kimsenin bütün isteklerinin kısa zamanda yerine geleceğine, kişinin rüyasında teravih namazı kıldığını görmesi, o kimsenin dini bütünlüğünü her yerde tasdik ettireceğine ve her türlü şefaate nail olacağına, ömrünün uzun ve itibarının devamlı olacağına işaret eder
NANE: Rüyada nane alındığının veya yenildiğinin görülmesi; keder, hüzün ve zahmete delalet eder.
NAR: Bir kimsenin rüyasında vaktinde nar görmesi; o kimsenin çalışması nispetinde mal ve kazanç elde edeceğine işaret eder. Mevsimi dışında nar görülmesi iyi değildir. Bir kimsenin rüyasında tatlı nar görmesi; o kimsenin zengin birisi ile evleneceğine, kişinin rüyasında ekşi nar görmesi; o kimsenin bir kedere maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında vakitli veya vakitsiz ağaçtan nar topladığını görmesi hayra yorumlanmaz. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kadının rüyasında nar görmesi; o kadının mücevherat alacağına, bir erkeğin rüyasında nar görmesi; o erkeğin bir evladı olacağına, bir devlet memurunun rüyasında nar görmesi; o memurun terfi edeceğine, bir subayın rüyasında nar görmesi; o subayın verdiği emirlerin tutulacağına, bir köylünün rüyasında nar görmesi; o köylünün bereketli mahsûl alacağına, bir tüccarın rüyasında nar görmesi; o tüccarın fazla kazanacağına, bir toplumun rüyalarında nar görmeleri; o toplumun iyi bir şekilde idare edileceklerine işaret eder
NAR AĞACI: Rüyada bir nar ağacı görülmesi; toplum içinde saygınlığı ve itibarı olan, sözünde sadık ve kendisinden her zaman hayır ve iyilik beklenen bir kimseye işaret eder.
NARÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyasında bir narçiçeği veya ona benzer bir çiçek görmesi; o kimsenin bir yakınının veya çocuklarından birisinin düğün törenlerinde hazır bulunacağına delalet eder. Bekâr bir kimsenin rüyasında narçiçeği veya benzer bir çiçeği görmesi; o kimsenin bir kızla (bir erkekle) tanışarak nişanlanacağına ve bir tören yapacağına yorumlanır.
NARA ATMAK: Rüyanızda nara attığınızı görmeniz; aileniz içinde çok tedirgin olduğunuza ve eşinizle aranızda şiddetli bir geçimsizlik bulunduğuna işaret eder.
NARGİLE: Bir kimsenin rüyasında nargile içtiğini görmesi; o kim senin ümitsiz ve boş şeylerle uğraşarak kıymetli zamanlarını boşa harcadığına delalet eder.
NAS SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Nâs Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; Allah'ın o kimseyi hasetlerin ve kötülerin şerrinden koruyacağına, o kimsenin halkın ve halkın da onun şerrinden emin olacaklarına ve işlerinin de yolunda gidip düş ananlarına galip geleceğine yorumlanır.
NASIR: Rüyada nasır görülmesi; üzücü, fakat çabuk tarafından geçecek olan bir tehlikeye işaret eder. Yani önce üzücü bir durum ile karşılaşıp sonra bu üzüntünün hemen geçeceğine işaret eden bir rüya olarak tabir olunur.
NASR SURESİ: Bir devlet başkanının rüyasında Nasr Sûresi'ni tamamını veya bir kısmını okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir çok fetihler yapacağına, eğer rüya sahibi devlet başkanı değilse; vefat edeceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyasında Nasr Sûresi'ni okuduğunu gören kimsenin düşmanlarına galip geleceğine, kıyamet gününde şehidler ve Hz. Peygamber (a.s.) ile beraber olacağına veya o kimsenin sevdiği bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır.
NATIR (Hamam görevlisi): Bir kimsenin rüyasında herhangi bir hamamda olduğunu ve orada kendisini bir natıra yıkattığını görmesi o kimsenin bu günlerde ibadetlerine biraz ihmalkâr davrandığına, bu yüzden de tövbe ve istiğfar etmesi gerektiğine işaret eden bir rüya olarak tabir olunur.
NAZAR: Bir kimsenin rüyasında kendisine nazar değdiğini görmesi; o kimsenin (küçük) hafif bir kaza atlatacağına işaret şeklinde tabir olunur.
NAZARLIK: Rüyanızda nazarlık cinsinden birtakım şeyler görülmesi; sürekli olarak gelecek olan güzel haberlere yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında nazarlık (Nazar değmemesi için çocuklara, hayvanlara ve bazı şeylere asılan ve takılan birtakım şeyler) görmesi, o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, işlerinin durgunlaşacağına ve bozulacağına, keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder.
NAZİAT SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Nâziât Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ölürken imanını muhafaza edemeyeceğinden korkulur. Bu kimsenin korkarak tövbe ve istiğfarda bulunması gerektiğine böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder
NEBE SURESİ: İmamı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Nebe Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimse Allah'ın insanlara verdiği nimetleri ve yara-dılmışları düşünerek şükr edeceğine, iyi işler yapacağına, değerinin büyük ve sözünün geçerli olacağına ve halkın övgüsünü kazanacağına işaret eder.
NEBİLER: Rüyanızda bir peygamberi öldürdüğünüzü görmeniz; size bırakılan bir emanete ihanet edeceğinize ve sözünüzden döneceğinize işaret eder. Rüyanızda peygamberlerin asrında yaşadığınızı görmeniz; şeref ve nimete erişeceğinize, eğer buna layık birisi değilseniz; şeytanın sizinle oynadığına yorumlanır. Rüyanızda peygamberlerden birisini görmeniz; sizin ya şehid olarak öleceğinize veya başınıza gelen bir musibete tahammül ederek sonunda Allah'ın lutfuna nail olacağınıza işaret eder. Salih bir kimsenin rüyasında peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü görmesi; o kimsenin âhirette arzu ve isteklerine kavuşacağına, fakir veya sıkıntısı olan bir kimsenin rüyasında nebilerden birisini görmesi; o kimsenin sıkıntılarının halledileceğine işaretle tabir olunmaktadır
NECASET: Bir kimsenin rüyasında büyük abdestini yaptığını görmesi; o kimsenin sağlığı ve geçimi için parasını harcayacağına, eğer ishal olduğunu görürse; parasını daha da çok harcayacağına, kişinin rüyasında kendisini büyük abdestini bozmuş olduğunu görmesi; eğer halkın da kendisini gördüğünü anlarsa; o kimsenin ağzından çıkacak kötü sözlere dikkat etmesi gerektiğine yorumlanır. Rüyada necasetin insan vücudundan dışarı çıktığının görülmesi; günah ve kusurların affına, içteki hastalıkların dışarı atılmasına veya yok olmasına işaret eder.
NECM SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Necm Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstün geleceğine ve onları kahredeceğine, Allah'ın kendisine sâlih bir evlâd vereceğine ve gurbette bir yakını varsa sılaya döneceğine delaletle tabir olunur.
NEFES DARLIĞI: Rüyanızda nefes darlığına yakalandığınızı görmeniz; yeni bir yere taşınacağınıza veya sıkıntılı ve ıstıraplı günlerden | kurtulacağınıza yorumlanır. Bazı tabircilere göre; Rüyanızda nefes darlığı çektiğinizi görmeniz; sermayenizin azlığı yüzünden birtakım ticarî işlerinizi gerektiği gibi çeviremediğinize, bu nedenle de başkalarından yardım talebinde bulunarak onları da işinize ortak etmek zorunda kaldığınıza, dolayısıyla kazancınızın bölüneceğine işaret eder.
NEHİR: Rüyada bir nehir görülmesi, değeri yüksek, şöhretli ve temiz bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir nehirde yıkandığını görmesi; o kimsenin büyük bir zattan yardım göreceğine delalet eder. Rüyanızda suyu bulanık bir nehir görmeniz; sizin üzüntü ve kedere maruz kalacağınıza yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında bir nehirden su içtiğini görmesi; o kimsenin kısmetinin açılarak evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir nehrin bir kenarından öteki kenarına atladığını görmesi; o kimsenin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına, düşmanlarına üstün geleceğine ve hayırlara ereceğine, bir kimsenin rüyasında cennet nehirlerinden birisini görmesi veya suyun dan içmesi; o kimsenin ilme, Kur'an'a ve hayra nail olacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda Kevser nehrinden içtiğinizi görmeniz; sizin ilim öğreneceğinize, amel yapacağınıza, güzel inanca sahip olacağınıza ve Hz Peygamber (a.s.)'in sünnetine uyacağınıza işaret eder. Rüyanızda sütten bir nehir görmeniz; İslâm'ı tatbik ettiğinize, rüyanızda bal nehri görmeniz; ilim ve Kur*an ehlinden olduğunuza, rüyanızda şarap (cennet şarabı) nehri görmeniz; Allah'a âşık olacağınıza ve haramlardan sakınacağınıza yorumlanır.
NEML SURESİ: Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Nemi Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin malının, mülkünün ve parasının artacağına, sözünün dinlenir ve kendisinin sevilen bir kimse olduğuna, halk arasında itibar gördüğüne işaret eder. İbn-î Kesîr’in yorumuna göre: Bu rüya sahibinin ilim öğrenmeye çok meraklı olduğuna, Allah'ın bu kimsenin ilme olan isteğini bildiğinden dolayı her zaman için ilim kapısını o kimse için açık bulundurduğuna ve hayatının sonuna kadar bu yolda devam edeceğine delalet eder.
NERGİS: Rüyada nergis görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir nergis görmesi; o kimsenin zarif ve güzel bir gençle (güzel bir kızla) evleneceğine işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında nergis görmesi; o kimsenin tatlı dilli, sevecen ve güzel yüzlü bir hanımla tanışıp onunla anlaşacağına yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada nergis görülmesi sadık bir dosta yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında nergis kokladığım görmesi; o kimsenin hayırlı bir haber ve güzel bir hediye alacağına, kişinin rüyasında yerde bitmiş nergis görmesi; o kimsenin birçok evladı olacağına işaret eder.
NESRİN ÇİÇEĞİ: Rüyanızda mevsiminde ve ağacı üzerinde bir, nesrin çiçeği görmeniz; size bir yerlerden hayır ve menfaat geleceğine, bir yoruma göre de rüyanızda koparılmış nesrin çiçeği görmeniz; sizin hüzüne kapılacağınıza, rüyanızda bir başkasına bir demet nesrin çiçeği verdiğinizi görmeniz; sizinle çiçek verdiğiniz kişi arasında birtakım dedikoduların olacağına, rüyanızda elinizde nesrin çiçeği görmeniz; çocuğunuzun vefat edeceğine, eğer çocuğunuz yoksa eşinizden veya çok sevdiğiniz bir dostunuzdan ayrılacağınıza işaretle tabir olunur.
NEŞTER: Rüyada neşter görülmesi; aile ferdlerinden birisinin hafif şekilde yaralanacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir neşterle bir yarayı kestiğini görmesi; o kimsenin bir iş hakkında vermiş olduğu kararına karşı koyanlara son sözünü söyleyip, işi kesip atacağına işaret eder.
NEVRUZ: Bir kimsenin rüyasında nevruz görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüsünün yok olacağına yorumlanır.
NEY: Rüyanızda ney görmeniz veya çalmanız; sizi çok sevindirecek bir haber alacağınıza, bir rivayete göre de hasta bir kimsenin rüyasında ney çaldığını görmesi; o hastanın öleceğine, çocuk isteyen bir kim senin rüyasında ney çaldığını görmesi; o kimsenin bu arzusunun tahakkuk edeceğine delalet eder.
NEZLE: Bir kimsenin rüyasında nezle olup, durmadan burnunda su aktığını görmesi; o kimsenin malını elinden çıkaracağına, kişini rüyasında nezleden dolayı hapşırdığını görmesi; o kimsenin malında gördüğü zarardan ötürü birtakım sıkıntı ve zorluk çekeceğine, kişini rüyasında yakalanmış olduğu nezleden kurtulduğunu görmesi; o kin senin menfaat göreceğine işaret eder.
NİKÂH: Bekâr bir kişinin rüyasında hiç tanımadığı bir hanımla kanlandığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, eğer evli ise eşini sayarak ayrılacağına veya bir toplumun sevk ve idaresi için onla başına başkan olacağına ya da bir kimse ile bir ortaklık kuracağına yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında hiç tanımadığı bilmediği bir kimse ile nikâhlandığını görmesi; o kimsenin oruç ve namaz gibi bir farizayı yerine getirmesi lazım geldiğine delaletle tabir olunur.
NİKÂH MEMURU: Rüyada bir nikâh memuru görülmesi; feraha, işlerin yolunda gitmesine ve mutluluğa erişmesine işaret eder.
NİL NEHRİ: Bir kimsenin rüyasında Nil nehrini görmesi; o kişi bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuktan çok kazançlı döneceğine, hasta bir kimsenin rüyasında Nil nehrinin suyundan içtiğini görmesi; o hastanın iyileşeceğine, eğer borçlu ise borcundan kurtulacağına, eğer tutuklu ise; tahliye olacağına yorumlanır.
NİLÜFER ÇİÇEĞİ: Rüyanızda bir göl üzerinde nilüfer çiçeği görmeniz; sizin mutlu olabilmeniz için her türlü şeye sahip olduğunuza işaret eder. Yeni evli bir kimsenin rüyasında Nilüfer çiçeği görmesi o kimsenin çok tatlı bir balayı geçireceğine, evli bir kimsenin rüyasında nilüfer çiçeği görmesi; o kimsenin güzel bir tatil yapacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında nilüfer çiçeği toplayıp demet yaptığını görmesi; o kimsenin zor işlerinin sona erdiğine ve başarıya ulaşmasının da yakınlaştığına işaret eder. Bir erkeğin rüyasında nilüfer çiçeği görmesi; o kimsenin cazibeli bir güzelliği olan ve adeta nilüfer çiçeğine benzeyen bir hanımla evlenerek mutlu bir hayat yaşayacağına delalet eder. Böyle bir rüyayı bir hanımın görmesi halinde; kendisini sonsuza kadar sevecek olan bir erkekle evleneceğine yorumlanır. Bazılarına göre: Bir kimsenin rüyasında bir yerde ekili nilüfer çiçeği görmesi; o kimsenin eşinden veya bir hizmetçiden menfaat göreceğine ya da bir çocuğu olacağına, kişinin rüyasında koparılmış nilüfer görmesi; o kimsenin keder ve hüzne maruz kalacağına delaletle tabir olunur. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir hanımın rüyasında nilüfer çiçeğini koparıp kocasına verdiğini görmesi; o hanımın kocasından boşanacağına, kişinin rüyasında hizmetçilerinden birisine bir nilüfer çiçeği verdiğini görmesi; o hizmetçinin işine son vereceğine işaretle tabir olunur.
NİNE: Rüyada bir nine görülmesi çok hayırlıdır. Neşe, sağlık, mutluluk ve sevinçle tabir olunur.
NİSA SURESİ: Rüyada Nisa Suresi’nin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Nisa Suresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kişinin hiç beklemediği bir yerden bir mirasa konacağına ve akrabalarının da çoğalacağına işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kişinin idare edilmesi çok zor olan bir hanımla evleneceğine, eğer ilim öğrenmek isteyen birisi ise, çalışıp başarıya ulaşacağına yorumlanır. Hz. Ali (r. a. )'ın yorumuna göre: O kimsenin güzel konuşan, insanlarla çok iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi fikirlerini de onlara kabul ettiren, mantık sahibi ve akıllı bir kimse olduğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre: O kimsenin zengin hanımlarla evlenerek onların malından yer ve uzun bir ömürden sonra mirasını da o hanımlara bırakarak vefat edeceğine delalet eder.
NİŞADIR: Rüyada nişadır görülmesi günaha işaret eder. Bir kimi senin rüyasında çarşıdan nisadır satın aldığını görmesi; o kimsenin bir günah işlemesinin muhtemel olduğundan, tövbe etmesi lazım geldiğine yorumlanır.
NİŞAN: Bir kimsenin rüyasında kendisinin nişanla onura edildiğini görmesi; o kimsenin hayatı boyunca hiç bir kimseden yardım almadan kendi çaba ve gayretiyle başarıya ulaşacağına işaret şeklinde bir olunur.
NİŞANGÂH: Rüyanızda herhangi bir nişangâh (hedef) görmesi veya o hedefe atış yapmanız; size rekabet etmek isteyen kişilere karşı onların oynadığı aynı taktiği uyguladığınıza ve onların hesaplarını planlarını çürüterek başarı gösterdiğinize delaletle tabir edilir.
NİŞANLANMA: Bir kimsenin rüyasında tanımadığı birisi ile nişanlandığını görmesi; o kimsenin ummadığı ve aklının ucundan geçmediği bir yerden yardım göreceğine, kişinin rüyasında nişanlandığı kimseyi tanıyorsa; o kimsenin mutlu ve sağlıklı olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında nişanının bozulduğunu görmesi; hayra delalet etmez.
NİŞASTA: Rüyanızda nişasta görmeniz; dırıltı ve gürültü ile bir evlilik yapacağınıza yorumlanır. Bir kısım yorumculara göre bir kişinin rüyasında nişasta helvası görmesi veya yemesi; o kimsenin çok sakin ve sessiz bir yaşantısı olduğuna, hiç kimsenin etlisine ve süt ne karışmayıp kendi haline bir yaşantı sergilediğine delaletle olunur. Bazen de rüyada nişasta görülmesi; rüya sahibinin mal sı olacağına ve bol rızka ereceğine yorumlanır.
NOTER: Bir senin rüyasında bir noter görmesi halinde; o kimsenin işlerini yaparken biraz dikkatli davranması gerektiğine işaret eder.
NÖBETÇİ ASKER: Rüyanızda nöbet bekleyen bir asker görmeniz hayatınızın her yönden güvenlik ve emniyet içinde olduğuna delalet eder.
NUH (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Nuh (a.s.)'ı görmesi; o kişinin uzun ömürlü olacağına, ona büyük bir sıkıntı ve halk tarafından da bir eziyet isabet edeceğine ve sonra da onlara üstün geleceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Nuh (a.s.)ı görmesi; o kimsenin keder, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına, çocuklarının kendisine karşı muhalif olmalarından dolayı zahmet ve sıkıntı çekeceğine işaret eder
NUR SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Nûr Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'ın emirlerinden bir saniye bile ayrılmayacağına, hasta olacağına fakat çabuk şifa bulup iyileşeceğine, kalbinin nûr ile dolacağına, herkesin sevgisini ve itibarını kazanacağına yorumlanır.
NUR (Aydınlık): Rüyada nur görülmesi; hidayete yorumlanır. Bir kâfirin rüyasında nur görmesi; Allah'ın o kâfiri İslâm'la şereflendireceğine ve o kimsenin dünya ve âhirette manen Allah'a yaklaşacağına, kişinin rüyasında nurdan bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin istifade edeceği bir ilmi elde edeceğine işaret eder
NÜFUS KÂĞIDI: Bir kimsenin rüyasında bir nüfus idaresine giderek orada kendisine veya çocuklarından birisine bir nüfus cüzdanı çıkardığını görmesi; o kimsenin aile ferdleri içine katılacak olan yeni bir kişinin bulunduğuna veya uzak bir yerden bir yakınının yurda döneceğine veyahut da çok sevinçli bir haber alacağına delalet şeklinde tabir olunur.
NÜKTE: Rüyada nükteli sözler söylemek veya dinlemek hayırlı haberler alınacağına işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir arkadaşının anlattığı fıkra ve nükteli sözleriyle eğlenip güldüğünü görmesi; o kimsenin arkasından aleyhine dedikodu yapıldığına ve onu birtakım dostlarının çekiştirdiklerine ve hatta kuyusunu kazdıklarına işaretle yorumlanır.
NUMUNELİK: Bir kimsenin rüyasında birtakım numunelik eşya geleceklerine ve onlarla anlaşırsa oldukça kazançlı çıkacağına delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyanızda bir müesseseden numunelik herhangi bir şey aldığınızı görmeniz; yeni bir evlenme fırsatı ile karşılaşacağınıza veya iş hayatınızda bol kârlı günlere kavuşacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında tüccar olduğunu müşterilerine numunelik eşya veya ilaç gönderdiğini görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu şu günlerde faydalı misafirlerinin geleceğine ve evini şenlendireceklerine yorumlanır.
NÜZUL(Felç): Rüyanızda bir yerinize nüzul (felç) isabet ettiğini görmeniz; rakipleriniz tarafından işlerinize tamamıyla hâkim olunarak, sizin elinizi ve kolunuzu bağladıklarına ve bütün kazanç yollarınızı kestiklerine işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada nüzul indiğinin görülmesi; belâ ve musibete maruz kalınacağına, Allah'ın gazabına müstahak olunacağına, keder ve üzüntü isabet edeceğine ve bir evlâdın vefatının acısına müptela olunacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kendisine nüzul isabet ettiğini görmesi; o kimsenin ev halkı ile birlikte bir belâya uğrayacağına delaletle yorumlanır. Bazı kere de, nüzul inmiş görmek, günahların affedilmeleri için affa sebep olacak hayırlı ve sevaplı işleri yapılacağına işaretle tabir olunur, diye yorumlamışlardır.
 
Geri