NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
O-oba ............ ozan

OBA: Bir kimsenin rüyasında bir oba görmesi; o kimsenin çok sevineceğine yorumlanır. Bir kimsenin kendisini bir obada misafir olmuş görmesi; o kimsenin yeni bir ev sahibi olacağına veya bulunduğu yerden başka bir yere göç edeceğine işaret eder.
OBUR: Bir kimsenin rüyasında çok yemek yediğini veya bir başka çok yemek yiyeni görmesi; o kimsenin hayatta çok ihtiraslı bir kişi olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında obur bir kimse görmesi; o kimsenin işlerinde birtakım aksamaların meydana geleceğine ve hafif bir mide rahatsızlığı geçireceğine, kişinin rüyasında obur bir kimse ile birlikte yemek yediğini görmesi; o kimsenin malının israf edildiğine ve tasarrufa başvurması gerektiğine yorumlanır.
OCAK: Rüyanızda bir ocak başında bulunduğunuzu ve onu yakmaya çalıştığınızı görmeniz; başladığınız bir işi bitirmeye gayret gösterdiğinize, rüyanızda ocağınızın sönmüş olduğunu görmeniz, işinizin bir çıkmaza girdiğine işaret eder. Rüyanızda ocağınızın sönmüş olduğunu görmeniz; sizin bir aile faciası ile karşı karşıya gelebileceğinize, rüyanızda ocağınızın yanık ve alevli olduğunu, yani güzel bir şekilde yandığını görmeniz; aile yuvanızın mutluluk içinde olduğuna delalet eder. Kişinin rüyasında bir ocak yaptığını görmesi; o kimsenin bolluk içinde yaşayacağına, ocağının sönmüş olduğunu görenin evinin yıkılacağına delildir.
ODA: Rüyada oda görülmesi bir hanıma işarettir. Bir kimsenin rüyasında ağaçlar ve direkler üzerinde bir oda görmesi; o kimsenin iyi niyetli bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında yeni bir odaya girdiğini görmesi; o kişinin tanımadığı bir hanımla bir evlilik yapacağına, mal varlığının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sahibini tanımadığı ve kireç ile badana tapılmış bir odaya girdiğini görmesi; o kimsenin yakında öleceğine, kişinin rüyasında kaçarak bir odaya girdiğini ve kapısını kilitlediğini görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılardan kurtulacağına, hasta ise şifa bulup iyileşeceğine delalet eder. Rüyanızda odanızın yıkıldığını görmeniz; eğer oda eski ise, elinize mal geçeceğine, rüyanızda bir başkasının odasının yıkıldığını görmeniz; o kimsenin eliyle para kazanacağınıza, rüyanızda üzerinize odanızın çöktüğünü görmeniz; zengin olacağınıza, rüyanızda yeni bir odada olduğunuzu görmeniz; mülk sahibi olacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında odasının daraldığını görmesi; o kimsenin fakir düşeceğine, kişinin rüyasında odasına su serptiğini görmesi; zahmetli ve sıkıntılı bir işe başlayacağına, kişinin rüyasında bir odada olduğunu ve dışarı çıkmasının engellendiğini görmesi; o kimsenin hayra nail olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yeni bir odanın üzerine çıktığını görmesi; o kimsenin bakire bir kızla, eğer oda eski ise; dul bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında bir odayı arkasına yüklenmiş olarak görmesi; o kimsenin fakir bir hanımla evleneceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda evinizde kendiniz için yeni bir oda yaptığınızı görmeniz; bir evlilik yapacağınıza, eğer hasta iseniz; şifa bulup iyileşeceğinize, rüyanızda büyük ve güzel bir odaya girdiğinizi görmeniz; bir bakire kızla evleneceğinize veya güzel bir hizmetçi kız alacağınıza, rüyanızda kapısı sıkı bir şekilde kilitli olan bir odaya hapsedildiğinizi görmeniz; hayır ve sağlığa kavuşacağınıza, kişinin rüyasında bir odayı arkasına yüklenip götürdüğünü görmesi; o kimsenin eşinin bütün masraflarını karşılayacağına, kişinin rüyasında odasının altından yapılmış olduğunu görmesi; o kimsenin evinde yangın çıkacağına işaret eder.
ODACI: Bir kimsenin rüyasında bir odacı ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin devlet dairelerinde olan bir işinin yolunda gideceğine yorumlanır.
ODALIK: Bir kimsenin rüyasında yatağına almak maksadıyla bir cariye aldığını görmesi; o kimsenin sevinç ve feraha kavuşacağına, eğer hasta ise hastalığından şifa bulup iyileşeceğine işaretle tabir olunur. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete ve rütbe üzerine rütbeye delalet eder.
ODUN: Genç bir erkeğin rüyasında bir ateşe odun atması; o kimsenin dost bildiği birisinin düşmanlığını kazanacağına, orta yaşlı birisinin rüyasında ateşe odun attığını görmesi; o kimsenin makam sahibi olacağına, genç bir kızın rüyasında ateşe odun attığını görmesi; o kızın orman memuru veya teknik bir elemanla evleneceğine yorumlanır. Kirmâni'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahradan veya ormandan odun toplayarak arkasında taşıdığını görmesi; o kimsenin hasetçilik, halka iftirada bulunmak ve birtakım kötü işler yaptığına, kişinin rüyasında bir ormandan odun kestiğini ve bir hayvana yükleyerek taşıdığını görmesi; o kimsenin birçok insanlarla tartışmaya gireceğine ve onlarla kavga edeceğine, kişinin rüyasında ateş yakmak için birkaç odunu bir araya koyduğunu görmesi; o kişinin gittikçe artan bir üne sahip olacağına, kişinin rüyasında pazara odun götürerek sattığını görmesi; o kimsenin insanlar aleyhinde söz söyleyeceğine, kişinin rüyasında odun satın aldığını görmesi; halkın onun aleyhinde söz söyleyeceğine yorumlanır.
OĞLAK: Rüyanızda bir oğlak görmeniz; oğlunuzun ailenizin adını sürdüreceğine ve soyunuzun devam edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında oğlak kestiğini görmesi hayırsızlığa, etini yemesi; o kimsenin hastalığa yakalanacağına yorumlanır. Bir kimsenin kendisine bir oğlak hediye edildiğini görmesi; o kişinin bir oğlu olacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir başkasına bir oğlak hediye ettiğini görmesi; o kimsenin oğlak hediye ettiği kişi ile bir akrabalık kuracağına delalet eder.
OĞLAN ÇOCUĞU: Bir kimsenin rüyasında bir oğlan çocuğu görmesi; o kimsenin bir kaç erkek çocuğu olacağına işaret eder. Rüyada oğlan çocuğu görmek bir yoruma göre de sıkıntı ile yorumlanır. Çünkü bir kimsenin çocuklarının sayısının fazla olması; o kimsenin masrafının artacağı anlamına gelir, dolayısıyla sıkıntıdır. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında bir oğlu olduğunu görmesi; o kimsenin evine yeni kısmetin geleceğine yorumlanır. Çünkü rüyada oğul görülmesi; bereket ve bolluğa yorumlanır.
OK: Bir kimsenin rüyasında beraberinde ok taşıdığını görmesi; o kimsenin çok yakında büyük bir şöhrete erişeceğine ve toplum içinde itibarının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında elindeki okunu bir yaya takarak bir hedefe nişan aldığını görmesi; o kimsenin bir genç kızla (bir genç erkekle) evlenmeye teşebbüs edeceğine, oku attığını veya atıldığını görmesi ise; evleneceğine delalet eder.
OK KILIFI: Bir kimsenin rüyasında bir ok kılıfı görmesi; o kimsenin saliha bir hanımı, sakladığı sırları, mal sahibi ve güvenilir bir kişi olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kılıftan bir ok çıktığını görmesi; o kişinin bir oğlu olacağına, kişinin rüyasında ok kını bulduğunu görmesi; o kimsenin bir hanımla evleneceğine veya bir cariye satın alacağına işaretle tabir olunur.
OKÇU: Rüyada ok yapan ve satan bir okçu görülmesi; halkın işlerini bozan ve insanlar arasında söz getirip götüren gammaz bir insana yorumlanır.
OKLAVA: Bir kimsenin rüyasında uzun bir oklava görmesi; o kimsenin uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağına, kısa bir oklava görmesi; kısa sürecek bir gezinti yapacağına işaret eder.
OKUL: Rüyada bir okul görülmesi; bilgi ile tabir edilir. Rüyanızda bir okulda okuduğunuzu görmeniz, yakında başlamayı hedeflediğiniz yeni bir iş için gereken bilgiyi almaya çalıştığınıza yorumlanır. Rüyanızda okulda arkadaşlarınız arasında ders çalıştığınızı görmeniz; bulunduğunuz işinizde başarılı olacağınıza ve halkın takdirini kazanacağınıza delalet eder.
OKUMAK: Rüyanızda kitap, gazete ve dergi gibi matbuatları okuduğunuzu görmeniz; sizi sevindirecek haberler alacağınıza, rüyanızda büyük boy kitap veya ansiklopedi okuduğunuzu görmeniz; sizin akıllı ve bilgili bir kimse olduğunuza, rüyanızda el yazma bir kitap okuduğunuzu görmeniz; uzak bir yakınınızdan küçük çapta bir mirasa konacağınıza yorumlanır.
OKUYUCU: Bir kimsenin rüyasında bir kütüphanede birçok kişilerin inceleme yaptıklarını, kitap veya gazete okuduklarını görmesi; o kimsenin herhangi bir iş konusunda başkalarının fikirlerine başvuracağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir kabristanlıkta mezar başında veya bir mevlid cemiyetinde ya da herhangi bir camide birtakım okuyucular görmesi; o kimsenin Allah tarafından bütün günahlarının bağışlanacağına, dünya ve âhirette işlerinin yolunda gideceğine işaret şeklinde tabir olunur. Kîrmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir kitaplıktan kitap alarak okuduğunuzu görmeniz; dünyada birtakım yeni şeyler öğrenmek hevesinde olduğunuza, rüyanızda bir kütüphanede kitap okuyan insanlar görmeniz; bazı işleriniz hakkında başkalarından fikir alma ihtiyacını hissettiğinize yorumlanır.
OLTA: Olta görmek; iş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına yorumlanır. Rüyanızda bir olta ile balık tuttuğunuzu görmeniz veya bir olta satın almanız; sizi seven bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza, fakat neticede bunu anlayarak üzülüp pişmanlık duyacağınıza ve haksızlık yaptığınız kişinin gönlünü almaya çalışacağınıza işaret eder. OLUK: Rüyada oluk görülmesi değişik şekillerde tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında yağmur yağmadığı halde bir oluktan su aktığını görmesi; o kimsenin arkasından birçok dedikoduların yapıldığına, kişinin rüyasında yağmurlu bir günde oluktan su aktığını görmesi mıntıkaya feyiz ve bereketin akacağına yorumlanır. Rüyanızda bir oluktan su yerine kan aktığını görmeniz; hayatınızda bazı fırtınalı anlar geçireceğinize, yakınlarınızdan biri hakkında birtakım kötü sözler duyacağınıza, rüyanızda oluklardan çamurlu sular aktığını görmeniz; mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşacağınıza, rüyanızda oluklardan çamurlu ve bulanık sular aktığını görmeniz ise; gelecekte felâketli günler geçireceğinize işaret şeklinde tabir olunmaktadır.
OMUZ: Rüyada omuz görülmesi; kuvvete işaret eder. Rüyada dar bir omuz görülmesi zayıflığa ve kuvvetsizliğe, geniş omuz görülmesi; kuvvetliliğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kapıyı omuzlayıp götürdüğünü görmesi; o kimsenin çalışmakta olduğu herhangi bir işinde başarılı olacağına ve bol kazanç sağlayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir kapıyı omuzlayıp açamadığını görmesi; o kimsenin işlerinde başarısız olduğuna, kişinin rüyasında bir kimseyi omzunda taşıdığını görmesi; o kimsenin taşıdığı kimseye yardım edeceğine, kişinin rüyasında kendisinin omuzlanarak bir yere götürüldüğünü görmesi; o kimsenin halen yapmakta olduğu işinde ona yardımcı olabilecek kimselerin var olduğuna işaret eder.
ONARMAK: Rüyanızda herhangi bir yeri onardığınızı görmeniz; sizin yeni bir işe başlayacağınıza ve o yeni işinizde de başarılı olacağınıza delalet eder.
ONBAŞI: Rüyanızda onbaşı rütbesi taşıyan bir askerle karşılaştığınızı görmeniz; sizin hayır ve menfaat göreceğinize, rüyanızda bir onbaşı ile konuştuğunuzu görmeniz; işinizde başarılı olacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir askeri birlikte onbaşı olduğunu ve erlere emirler verdiğini görmesi; o kimsenin hayatında başarılı birisi olduğuna, kişinin rüyasında bir onbaşı ile herhangi bir yerde karşılaşıp onunla konuştuğunu görmesi; devlet dairelerinde olan bir işi için yüksek bir makama başvurup olumlu sonuç alacağına yorumlanır.
ONDÜLE: Bir kimsenin rüyasında bir kuaföre giderek saçlarını ondüle yaptırdığını görmesi; o kimsenin bütün işlerinin yoluna gireceği ne, aksaklıkların düzeleceğine ve ortada hiç bir sorun kalmaksızın pürüzlerin giderileceğine işaret eder.
OPERATÖR: Bir operatör görmeniz; mesleki alanda isim yapıp tanınacağınıza, rüyanızda bir operatörün bir ameliyat yaptığını görmeniz; eğer hasta iseniz hastalığınızın geçeceğine delaletle tabir olunur. Rüyanızda kendinizin bir operatör olduğunuzu görmeniz; yakınlarınızdan birisinin hasta olacağına, rüyanızda kendinizin bir operatör olarak bir başkasını ameliyat ettiğinizi görmeniz; hastanız varsa şifa bulup iyileşeceğine, eğer bir haber bekliyorsanız; yakında hayırlı bir haber alacağınıza yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyanızda kendinizi operatör olmuş görmeniz; öyle pek önemi olmayan basit bir ameliyat geçireceğinize delalet eder.
ORAK: Rüyada orak görülmesi başarıya işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir tarlada orakla ekin veya ot biçtiğini görmesi; o kimsenin hayatı boyunca çalıştıklarının meyvesini elde edeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında orakla bir şey biçtiğini görmesi; o kimsenin yaşantısı boyunca teşebbüs ettiği her şeyin hayırlı sonucunu mutlaka göreceğine ve elde edeceğine yorumlanır.
ORAKÇI: Rüyada orakçı görülmesi fitneye işarettir. Bir kimsenin rüyasında orakçıların yeşil buğday tarlasına girdiklerini görmesi; o buğdayın başına bir felâketin geleceğine işaret eder.
ORDU: Rüyada ordu görülmesi kudret ve kuvvete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir orduda rütbeli veya rütbesiz askerlik görevi yaptığını görmesi; o kimsenin eğer tüccar ise, ticaretinde, memur veya işçi ise, görevinde çok başarılı olacağına delalet eder.
ORGENERAL: Bir kimsenin rüyasında orgeneral rütbesinde olan bir subayın emrinde olduğunu görmesi; o kimsenin yüksek bir mevkide olan bir devlet adamı ile karşılaşıp ondan birçok fayda ve menfaat elde edeceğine, âmirlerinin onun hakkında oldukça müspet fikirleri bulunduğuna, eğer tüccar ise içinde bulunduğu şu günlerde birtakım kazançlı işlere girişeceğine yorumlanır.
ORKESTRA: Rüyanızda bir orkestra konseri dinlediğinizi görmeniz; sizin kısa sürecek bir üzüntüye maruz kalacağınıza, rüyanızda bir orkestrada çalgı âletlerinden herhangi birisini çaldığınızı görmeniz; sizin bir dostunuzun çok kötü bir durumda olduğunu işiterek çok üzüleceğinize işaret eder.
ORMAN: Rüyada orman görülmesi feyiz ve berekete işarettir ihyanızda bir ormanda bulunduğunuzu ve yolunuzu kaybederek çıkamadığınızı görmeniz; size verilen zor bir işi başarmaya çalıştığınıza, fakat birtakım engellerin buna mani olduğuna, eğer yolunuzu bulup ormandan çıkabilirseniz, işlerinizin yolunda devam edeceğine delalet eder. Rüyanızda ormanda gövdesine sarmaşıkların sarılmış bulunduğu büyük ağaçlar görmeniz; sizden birtakım iyilikler bekleyen kişilerin bulunduklarına, rüyanızda bir ormanda vahşi hayvanlara rastladığınızı ve onların size hücum ettiklerini görmeniz; birtakım hased ve kıskanç kişilerin aleyhinize çalıştıklarına, rüyanızda ormanda size hücum eden vahşi hayvanların size zarar verdiklerini görmeniz; o kişilerden zarar göreceğinize, rüyanızda vahşi hayvanların hiç bir şey yapmadan önünüzden kaçtıklarını görmeniz; o kimselerin size zarar vermelerinin mümkün olmayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir orman içinde olduğunu görmesi; o kimsenin iş hayatında birtakım zorluklar içinde bulunduğuna, kişinin rüyasında ormandan çıktığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu zorluklardan kurtulacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ormanda kaybolduğunu görmesi; o kimsenin işlerinde birtakım çıkar yollar aradığına, kişinin rüyasında bir ormanda vahşi hayvanların saldırısına uğradığını görmesi; o kişinin iş hayatında rakiplerinin ve düşmanlarının bulunduğuna işaret eder.
ORTAKLIK: Rüyada ortaklık görülmesi, insaflı olmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birisiyle ortak olduğunu görmesi; o kimsenin o adamla ortak iş yapacağına yorumlanır.
ORTANCA: Bir kimsenin rüyasında bahçesinde ortanca adı verilen çiçeklerden görmesi; o kimsenin büyük bir haber alarak sevineceğine, bir başka yoruma göre de o kimsenin yakın bir yere yolculuk yapacağına işaret eder.
ORTAOKUL: Rüyanızda hangi şekilde olursa olsun kendinizi bir ortaokulda olduğunuzu görmeniz; her konuda ve özellikle mesleğiniz hakkında bilgi öğrenmek için hiç bir fedakârlıktan kaçınmadığınıza delalet eder.
ORUÇ: Bir kimsenin rüyasında bir Ramazan ayında sahura kalkıp oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin insanlara iyi davrandığına ve daima ibadetlerine devam ettiğine, tutmakta olduğu orucu bozduğunu görmesi; o kimsenin günah işlediğine ve tövbe etmesi gerektiğine yorumlanır.  İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyanızda oruç tuttuğunuzu görmeniz; ibadetinizin kabul edildiğine, rüyanızda orucunuzu yediğinizi görmeniz; toplum içinde kötü bir şöhrete sahip olduğunuz için bu hallerinizi düzeltmeye çalışmanız gerektiğine işaret eder. Oruçlu olan bir kimsenin rüyasında iftar ederek orucunu açtığını görmesi; o kimsenin hayatı boyunca hastalık nedir bilmeyeceğine veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi gerektiğine delalet şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin eğer borçlu ise, borcunu ödeyeceğine, eğer hasta ise veya hasta olan bir yakını varsa, şifa bulup iyileşeceğine, kişinin rüyasında oruç ayında kasten orucunu bozduğunu görmesi; o kimsenin bilinçli olarak bir kimseye kötülük yapacağına ve dolayısıyla büyük bir günah işleyeceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında orucunu bozduğunu görmesi; o hastanın vefat edeceğine, kişinin rüyasında sahur vaktinde oruca niyet edip akşama doğru da orucunu bozduğunu görmesi; o kimsenin rızık-sız kalacağına ve büyük bir günaha gireceğine delalet eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında oruç tutan bir kimse için dinen yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmesi; o kimsenin dini yönden noksan olduğuna, kişinin rüyasında oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmesi; o kimsenin bol rızka nail olacağına ve kendisinden keder ve sıkıntının gideceğine, kişinin rüyasında vaktinin dışında iftar ettiğini görmesi; o kimsenin insanları çekiştireceğine, dedikodu yapacağına ve yalan söyleyeceğine işaretle tabir olunur. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyanızda gereksiz yere oruç bozduğunuzu görmeniz; sizin yolculukta yorulacağınıza ve başınıza bir belâ geleceğine, rüyanızda unutarak iftar ettiğinizi görmeniz; elinize helalinden rızık geçeceğine, rüyanızda iki ay oruç tuttuğunuzu görmeniz; günahlarınızdan tövbe edeceğinize, rüyanızda nafile olarak oruç tuttuğunuzu görmeniz; sizin hastalık yüzü görmeyip sağlıklı bir Şekilde yaşantınızı sürdüreceğinize yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Halkın Ramazan ayında olduğu halde yemek yediğini gören kimsenin borca gireceğine veya bir hastalığa yakalanacağına veya kişinin beklemediği bir yerden rızka nail olacağına delalet eder. Bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutarken bayıldığını görmesi; o kimsenin şeytan şerrinden emin olacağına, dini borçlarını kaza edeceğine ve günahlarından dolayı tövbe edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin Şevval ayından altı gün oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin namaz kılmaya devam edeceğine, zekât verme konusunda dikkatli davranacağına ve kusurlarından dolayı da tövbe ve istiğfarda bulunacağına işaret eder. Rüyanızda Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğunuzu görmeniz; akrabanıza karşı sevgi ve şefkat göstereceğinize, eviniz halkından birisinin akrabalarınızdan birisi ile evleneceğine, rüyanızda Muharrem ayının onuncu gününü oruç tuttuğunuzu görmeniz; sizin dindar birisi olduğunuza ve hacca gideceğinize delalet eder.
OTAĞ: Rüyanızda sizin için kurulmuş olan bir otağda bulunduğunuzu görmeniz; eğer layık iseniz yüksek bir mevkiye çıkacağınıza veya devlet başkanından bir hayır ve menfaat göreceğinize, kişinin rüyasında otağ denilen çadırının toplandığını görmesi; o kişinin itibarının azalacağına veya ömrünün sona ermiş olacağına, kişinin rüyasında kurulmak üzere otağın açıldığını görmesi; o kimsenin biraz gecikmiş de olsa, yine de hayır ve menfaat göreceğine işaretle tabir olunur. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyanızda otağ denilen çadırın yıkıldığını görmeniz; ülkenin gidişatının iyi durumda olmadığına, rüyanızda otağın yere yattığını görmeniz; devlet başkanının öleceğine, rüyanızda otağın yandığını görmeniz; devlet başkanının yenileceğine, rüyanızda otağın rüzgar götürdüğünü görmeniz; o ülkeye başka bir devlet başkanının geleceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada büyük çadır görülmesi; kudret ve kuvvetle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kendi üzerine böyle büyük bir çadır kurulduğunu görmesi; o kimsenin çok kuvvetli ve büyük bir düşmanına üstün geleceğine işaretle tabir olunur.
OTLAK: Bir kimsenin rüyasında bir otlak görmesi veya hayvanlarını bir otlakta otlatması; o kimsenin bir hanımla tanışacağına ve yakın bir tarihte de evleneceğine, eğer evli ve çoluk çocuk sahibi ise, çocuklarından birisini evlendireceğine yorumlanır.
OTOBÜS: Rüyanızda bir otobüsle bir yere yolculuk yaptığınızı görmeniz; sizin uzak bir yere bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda içi yolcu dolu bir otobüs görmeniz; sizin çok gürültülü bir toplantıya katılacağınıza, rüyanızda bir otobüsten indiğinizi görmeniz; devlet dairelerinde olan bir işinizin olmayacağına delalet eder.
OTOPSİ: Bir kimsenin rüyasında bir ölüye otopsi yapıldığını görmesi; o kimsenin başvurduğu bir iş hususunda ret cevabı alacağına, kişinin rüyasında kendisinin bizzat bir ölüye otopsi yaptığını görmesi; o kimsenin bir iş konusunda bilgi almak için ilgili yerlere ve şahıslara müracaat edeceğine işaret eder.
OVA: Bir kimsenin rüyasında gözünün alabildiğine uzun ve geniş bir ova görmesi; o kimsenin büyük bir sevinçle karşılaşıp mutlu ve huzurlu günler yaşayacağına delalet eder.
OYMA: Rüyanızda oyma işi yaptığınızı ve bir tahtayı oyduğunuzu görmeniz; çoktandır haber alamadığınız ve merak ettiğiniz bir husus hakkında üzücü bir haber alacağınıza işaret eder.
OYNAMAK: Bir kimsenin rüyasında oynadığını görmesi; o kişinin bir musibete ve hastalığa maruz kalacağına veya toplum içinde itibarı düşerek rezil olacağına, kişinin rüyasında tanınmış bir kimsenin karşısında oynadığını görmesi; o kimseyle alay edeceğine, kişinin rüyasında kendi karşısında bir topluluğun oynadıklarını görmesi; toplumun rüya sahibi ile alay ettiklerine yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında hangi suretle olursa olsun oyun oynadığını görmesi; o kimsenin rakiplerinin kendisini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdiklerine, hile ve desise ile ticaretinin veya düşündüğü işlerinin önüne geçmek isteyeceklerine işaret eder.
OYUN ZİLİ: Rüyada oyun zili görülmesi; gayet kibirli ve dünyaya düşkün birtakım insanlara yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında kapısı önünde zil çalındığını görmesi; o kimsenin bir vilayete vali olacağına işaret eder.
OYUNCAK: Rüyada hangi cinsten olursa olsun bir oyuncak görülmesi; hayal gücüne işaret eder. Rüyanızda çocuğunuza bir yerden herhangi bir oyuncak aldığınızı görmeniz; uzun süredir düşündüğünüz bir işe başlamak için karar verdiğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir oyuncakla oynadığını görmesi; o kimsenin kafasında kurup da bir türlü gerçekleştiremediği bir şeyi meydana getireceğine delalet eder.
OZAN: Rüyanızda bir halk ozanı ile karşılaştığınızı ve onun şiirlerini dinlediğinizi görmeniz; sizin bir Anadolu kasabasına uğrayıp orada birtakım sürprizlerle karşılaşacağınıza veya sizi her zaman rahatsız eden sevmediğiniz bir kimsenin sırnaşıkça (yapışkanca) hareketleri ile rahatsız olacağınıza yorumlanır.

 
Geri