NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
Ö-öç .............. özür

ÖÇ: Bir kimsenin rüyasında, bir başkasından öç (intikam) aldığını görmesi; o kimsenin hayatta birtakım güçlüklerle karşılaşacağına, bu güçlükleri yenebilmesi için çok çalışıp çaba sarf etmesi gerektiğine, kişinin rüyasında bir başkasının kendisinden öç almak istediğini görmesi; o kimsenin eline geçen bir fırsatı değerlendiremediği için çok üzüldüğüne yorumlanır.
ÖDAĞACI: Rüyada bir ödağacı görülmesi; güzel yüzlü, yumuşak huylu ve tatlı sözlü bir insana işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ödağacı yakarak tütsülendiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde iyilikle isim yaptığına, kişinin rüyasında birisinin altına öd yakarak o kimseyi tütsülediğini görmesi; o kimseye iyilik yapacağına delaletle tabir olunur.
ÖDEMEK: Rüyanızda bir bankaya giderek bir borcunuzdan ötürü ödeme yaptığınızı görmeniz; hayra delalet eder. Bir başka tabire göre rüyanızda borcunuzu ödediğinizi görmeniz; hayatınızın parasızlık içinde geçeceğine ve bundan dolayı da hissi hayatınızda gerçek huzura kavuşamayacağınıza yorumlanır.
ÖDENEK: Bir kimsenin rüyasında devletten veya herhangi bir kurumdan yaptığı veya aldığı bir taahhüt karşılığında bir ödenek aldığını görmesi; o kimsenin eğer bir meselede sorumluluk taşıyorsa bundan kurtulacağına, kişinin rüyasında istediği ödeneği alamadığını görmesi; o kimsenin sorumlu olduğu bir işten dolayı mutlaka hesap vermek zorunda kalacağına işaret şeklinde olunur.
ÖDLEKLİK: Bir kimsenin her şey den korktuğunu ve ödlek bir kimse olduğunu görmesi; o kimsenin herkese karşı saygılı ve kabuğuna çekilmiş, halim selim bir kimse olduğuna yorumlanır. Rüyanızda ev halkınızdan, arkadaşlarınızdan veya iş yerinizde bulunanlardan birisinin çok ödlek bir kimse olduğunu görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde yapacağınız işlerin başarısız olacağına, mutlaka aksak bir yönünüzün bulunacağına işaret eder.
ÖDÜL: Bir kimsenin rüyasında büyük bir başarısından dolayı bir ödül aldığını görmesi; o kimsenin çok kârlı bir işe atılması için arkadaştan, iş ortakları veya ev halkı tarafından ona ısrar ettiklerine, kişinin rüyasında bir başkasının başarısından dolayı ona ödül verdiğini görmesi; başkalarının kazançlı bir işe girmeleri için o kimsenin taklitte bulunduğuna yorumlanır.
ÖDÜNÇ VERMEK: Bir kimsenin rüyasında kendisine çok değerli bir şeyin ödünç verildiğini görmesi; o kimsenin rüyasında ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca gireceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına bir şeyi ödünç verdiğini görmesi; o kimsenin ödünç verdiği kimseye sadaka vereceğine veya ödünç alan kimsenin bir sıkıntısından dolayı ödünç veren kimseye ihtiyacını arz edeceğine yorumlanır. Rüyanızda çok kıymetli bir şeyi onu isteyen kimseye ödünç verdiğinizi görmeniz; sizin Allah ile olan muamelenizin güzel olacağına, rüyanızda ödünç aldığınız kimsenin öldüğünü görmeniz; sizin keder ve üzüntüden kurtulacağınıza işaret eder.
ÖFKE: Rüyanızda bir kimseye karşı öfkelendiğinizi görmeniz; hangi şekilde olursa olsun size yaklaşmakta olan keder ve üzüntüyü olaysız bir şekilde atlatacağınıza delalet eder.
ÖĞLE: Bir kimsenin rüyasında öğle vaktinde olduğunu görmesi; o kimsenin kısmetinin açılacağına ve yapmayı tasarladığı bir işi başarı de sonuçlandıracağına yorumlanır.
ÖĞLE NAMAZI: Bir kimsenin rüyasında öğle namazının vakti için ezan okunduğunu ve namazı kaçırmamak için abdest aldığını görmesi o kimsenin ibâdetlerini ihmal ettiğine, kişinin rüyasında bir cami veya mescidde öğle namazı kılanları görmesi; halkın hareketlerine aykırı olarak bazı hareketlerde bulunduğuna ve bundan dolayı da herkesin dikkatini üzerini üzerine çektiğine işaret eder.
ÖĞRENCİ: Bir öğrenci görülmesi; mutluluk ve sevinçle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir öğrenciye ders verdiğini görmesi; o kimsenin çalışkan birisi olduğuna delaleti tabir olunur.
ÖĞRETMEN: Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir öğretmen olduğunu ve birisine ders verdiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde şerefe nail olacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir öğretmen olduğunu veya ders okuttuğunu görmesi; o kimsenin yüksek bir rütbeye ereceğine yorumlanır.
ÖĞÜRMEK: Rüyada öğürmek, değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında öğürdüğünü görmesi; o kimsenin cinsel ilişkiye düşkün birisi olduğuna, bir başka yoruma göre de o kimsenin hasta olacağına ve sonra da şifa bulup iyileşeceğine işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında karnı fazla doymuş kişinin öğürmesi gibi öğürdüğünü görmesi; o kişinin işlerinde sıkı ve inatçı olacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Bir hastanın rüyasında öğürdüğünü görmesi; o hastanın öleceğine, sağlam bir insanın rüyasında öğürdüğünü görmesi; o kimsenin hasta olacağına ve dini yönden fesada gideceğine yorumlanır.
ÖĞÜTMEK: Rüyanızda bir değirmene giderek hububat cinsinden herhangi bir şeyi öğütmek istediğinizi görmeniz; herhangi bir konuda bilgi almak için bir âlime başvuracağınıza işaret eder.
ÖKÇE: Bir kimsenin rüyasında ayak ökçesinin bulunmadığını görmesi; o kimsenin evladı olmayacağına ve kendisinin ölümünden sonra neslinin tükenip devam etmeyeceğine, kişinin rüyasında ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi; o kimsenin çocuğu varsa öleceğine, sol ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin kız çocuğunun öleceğine, sağ ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin erkek çocuğunun öleceğine delalet eder.
ÖKSÜRÜK: Rüyanızda göğsünüzde bir ağrı olduğunu ve öksürerek balgam çıkardığınızı görmeniz; malınız için birisine bir şikâyette bulunacağınıza, eğer öksürüğünüz kuru ise; şikâyetin eşinize veya akrabanıza ait olacağına, eğer kanlı ve balgamlı ise evladınıza ait olacağına işaretle yorumlanır.
ÖKSÜZ: Bir kimsenin rüyasında bir öksüzü okşadığını veya ona bir hediye vererek gönlünü aldığını görmesi; o kimsenin hayırlı bir işe girişerek çok menfaat sağlayacağına, bir kimsenin rüyasında herhangi bir öksüzü ağlattığını görmesi; o kimsenin işlerinin bozulacağına yorumlanır.
ÖKÜZ VE İNEK: Rüyada öküz ve inek görülmesinin değişik yorumları vardır. Bir kişinin rüyasında siyah bir öküze bindiğini görmesi; o kimsenin bir devlet görevine tayin edileceğine ve ondan çok fayda göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sarı bir öküze bindiğini görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, bir kişinin rüyasında bir öküzün kendisini boynuzladığını ve bulunduğu yerden sürüyüp çıkardığını görmesi; o kimsenin görevine son verileceğine, yalnız boynuzladığını görmesi; o kimsenin akrabalarından birine bir zarar geleceğine delaletle tabir olunur. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda koşulan bir öküzün kesilerek etinin parçalandığını görmeniz; o mıntıkada bir âlimin öldürülerek malının paylaşılacağına, eğer öküz koşulan bir öküz değilse, o yerde bir başka erkeğin öldürülerek malının taksim edileceğine yorumlanır. Rüyanızda bir öküzü kesip etini yediğinizi görmeniz; sizin öldürülerek malınızın paylaşılacağına, kişinin rüyasında iş görmeyen bir öküzün kesilerek etinin yenildiğini görmesi, o yerde tanınmış bir kimsenin öleceğine, rüyanızda erkek ve dişi birçok sığırların bir yere girdiklerini görmeniz; bulunduğunuz mıntıkada içinde bulunduğunuz sene salgın bir hastalık çıkacağına, rüyada görülen öküzler eğer semiz ve beşli iseler, o yere feyiz ve bereket ineceğine, kişinin rüyasında tarlasını tek bir öküzle sürdüğünü görmesi; o kimsenin bereketli bir ürün alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında semiz bir sığır eti satın aldığını görmesi; o kimsenin zengin bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında bir ineği sağdığını fakat sütünden içmediğini görmesi; o kimsenin mal biriktireceğine ve fakat harcama yapamayacağına, kişinin rüyasında bir öküzün kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin herkesin hayret edeceği derecede zengin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sığırın kendisine doğru geldiğini görmesi; o yıldan çok hayır göreceğine, kişinin rüyasında bir sığırın kendisine arkasını dönüp gittiğini görmesi; o yılın öyle pek hayırlı olmayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tarlayı öküz ile sürdüğünü görmesi; o kimsenin birçok nimet elde edeceğine işaretle tabir olunur.
ÖLÜM: Rüyada ölüm olayının görülmesi; yolculukla veya evlenme ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında öldüğünü ve kabire götürüldüğünü görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında ölüp kefenlendiğini görmesi; eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında ölüp gömüldüğünü görmesi; o kimsenin tövbe etmeden öleceğine işaret eder. Rüyanızda ölüp gömüldükten sonra kabirden çıktığınızı görmeniz; tövbe edeceğinize, rüyanızda ölüp halkın omuzlarında götürüldüğünüzü görmeniz; toplum içinde şeref ve itibar kazanacağınız, fakir bir kimsenin öldükten sonra tekrar dirildiğini görmesi; o kimsenin zengin olacağına eğer yolculukta ise veya gurbette ise selâmetle evine döneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğünü görmesi; o mıntıkada yağmurun azlığına, bu kadının öldükten sonra tekrar dirildiğinin görülmesi ise; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında birçok kadınların öldüklerini görmesi; o kimsenin çocukları arasında ölüm olayı meydana geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve yiyeceklerin tamamını yiyip bitirdiklerini, geriye hiç bir şeyin kalmadığını görmesi; kıtlık olacağına, kişinin rüyasında ölülerin bütün tatlı suları içtikleri görmesi; o mıntıkada büyük bir hastalık çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün arkasında beyaz veya yeşil bir elbise olduğunu ve yüzünün güldüğünü görmesi; o kimsenin affa nail olduğuna, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü ye sonra dirildiğini görmesi; o kimsenin eşinden faydalanacağına, kişinin rüyasında uykusunun içinde hasta olmadan öldüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir dostunun öldüğünü görmesi; o kişinin öleceğine veya bir dostunu kaybedeceğine, bir kimsenin rüyasında vahşi bir hayvanın öldüğünü görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve selâmete ereceğine, kişinin rüyasında evcil hayvanlardan birisinin öldüğünü görmesi; hayırsızlığa, kişinin rüyasında bir ihtiyarın öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeylerden bir sonuç alamayacağına, kişinin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğümü görmesi; o kimsenin dünya işlerinin askıda kalacağına, kişinin rüyasında bir aslan veya filin öldüğünü görmesi; o ülkede büyük bir kişinin öleceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında oğlunun düğünü görmesi; o kimsenin düşmanından kurtulacağına ve mirasa sahip olacağına, kızının öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerden vazgeçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yakınlarından birisinin öldüğünü görmesi o kimsenin kuvvetinde bir noksanlık meydana geleceğine, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü görmesi; iyiye delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ev halkından bir ölünün kendisine düşmanlık yaptığını görmesi; o kişini bir ahbabının kendisine darılacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine hiddetlendiğini görmesi; o ölünün vasiyetinin yerine getirilmediğine, kişinin rüyasında bir ölünün gülüp sevindiğini görmesi o ölüye bir duanın veya sadakanın ulaştığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün güzel bir elbise içinde olduğunu görmesi; o ölünün makamının gayet güzel olduğuna ve iman ile öldüğüne, bir kimsenin rüyasında bir ölünün bir mescidde dirildiğini görmesi; o ölünün azaptan uzak bulunduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir ölünün güldüğünü ve sonra da ağladığını görmesi; o ölünün İslâm dini dışında öldüğüne, kişinin rüyasında bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmesi; o ölünün imansız olarak öldüğüne delalet eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün ayakta namaz kıldığını göçmesi; o ölünün hayatta iken ibâdetlerine çok düşkün olduğuna, kişinin rüyasında bir ölünün sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmesi; o ölünün âhirette iyi bir durumda bulunduğuna yorumlanır. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün dirildiğini görmesi; o kimsenin iyiliğe nail olacağına ve hiç beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmesi; o şeyin aynen çıkacağına işaretle tabir olunur.
ÖMER (r.a): Bu kelimenin yorumu için "Al-i Nebi ve Ashâb-ı Kiram" kelimesine bakınız.
ÖPMEK: Rüyanızda güzel ve süslü bir hanımı öptüğünüzü veya kucakladığınızı görmeniz; sizin dul bir hanımla evleneceğinize ve onun malından istifade edeceğinize, rüyanızda bir hanımı öptüğünüzü veya kucakladığınızı, ya da onunla cinsel ilişkide bulunduğunuzu görmeniz; aranızda dostluk olacağına, rüyanızda bir ölüyü öptüğünüzü görmeniz; o ölünün malından istifade edeceğinize işaretle yorumlanır. Rüyanızda devlet başkanının önünde yeri öptüğünüzü görmeniz; onun emrinde olduğunuza ve onunla birtakım hususlarda anlaşma yaptığınıza, rüyanızda bir kimsenin önünde saygı ile eğilip etek öptüğünüzü görmeniz; o kimseden hayır göreceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sevgilisinin elini öptüğünü görmesi; o kin senin sevgilisine karşı çok alçak gönüllü olduğuna delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir ölüyü şehvetle öptüğünüzü görmeniz; o ölüye hayır duada bulunacağınıza, rüyanızda bir ölü tarafından öpüldüğünüzü görmeniz; o ölünün malından bir pay alacağınıza, rüyanızda bir hayvanı öptüğünüzü görmeniz; ahlâkı kötü bir insanı öpmek gibi yorumlanacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder.
ÖRDEK: Rüyada beyaz ördek görülmesi mala ve zenginliğe, siya ördek görülmesi hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ördek keserek etinden yediğini görmesi o kimsenin eşinden çok miras alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ördekleri otlattığını görmesi; o kimsenin şerefli bir toplumun yüksek mevkilerinde bulunduğuna ve onlar tarafından çokça sevildiğine yorumlanır.
ÖRGÜ: Bir kimsenin rüyasında örülmüş bir şey görmesi; o kişini birçok meseleleri çözmesi için kendisine başvurulacağına, ev halkının birtakım pürüzlerinin çözümü için onlara yardımcı olacağına ve hailede meydana gelen bazı problemlerin çözümü için yeni kendisine müracaat edileceğine işaret eder.
ÖRMEK: Bir kimsenin rüyasında bir şey ördüğünü görmesi; o kimsenin yolculuk yapacağına, kişinin rüyasında çorap, fanila ve kazak gibi şeyleri ördüğünü görmesi; o kimsenin fakirlere ve muhtaç olanlara yardımda bulunacağına ve bir hayır cemiyetine yardım elini uzatacağına delalet eder.
ÖRS: Rüyanızda üzerinde demir dövülen bir örs görmeniz; sizin işlerinizde gösterdiğiniz sabır ve sebatınıza, bir başka yoruma göre sizi kuvvet ve kudretinizin artacağına, sözlerinizin daha çok geçerli olacağına yorumlanır.
ÖRTÜ: Bir kimsenin rüyasında bir şeyin üstünü örttüğünü görmesi; o kimsenin çok güzel sır sakladığına ve kendisine söylenen sırla başkalarına anlatmamaya çok dikkat ettiğine ve ailesi içinde meydana gelen bazı tartışmaların başkalarına aksetmemesine çok önem verdiğine işaret eder.
ÖRTÜNMEK: Rüyanızda elbise ve benzeri bir şeyle örtündüğünüzü görmeniz; rızık istemedeki sevincinize ve sizin için hâsıl olacak yüksek makama işaret eder.
ÖRÜMCEK: Rüyada örümcek görülmesi; yoldan sapmış, âsi, suçlu ve hileci bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümceği öldürdüğünü görmesi; o kimsenin evinden yukarıda sıfatları anlatılan kişiye benzeyen bir kimseyi kovacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada bir örümcek görülmesi dokumacıya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin bir dokuma ustası ile dostluk kuracağına, kişinin rüyasında bir örümceğin kendisinden kaçtığını görmesi; o kişinin zayıf ve dinine bağlı bir kimseden ayrılacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada örümcek görülmesi; kocasıyla geçinemeyen, evinden kaçan ve ahlâksız bir hanıma yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin tarifi yapılan böyle bir hanımla evleneceğine delalet eder.
ÖRÜMCEK AĞI: Rüyada bir örümcek ağı görülmesi; hileye yorumlanır. Bir yoruma göre de fakirliğe işaret eder. Rüyanızda evinizde bir örümcek ağı olduğunu görmeniz; sizin eviniz içinde aldatıldığınıza, rüyanızda evinizde birçok örümcek olduğunu görmeniz; sizin zarurete düşeceğinize, rüyanızda evinizde bulunan örümcek ağlarını süpürüp temizlediğinizi görmeniz; sizin fakirlikten kurtulacağınıza yorumlanır.
ÖVÜNMEK: Bir kimsenin rüyasında övündüğünü görmesi; o kimsenin malının, rızkının ve elindeki nimetin artacağına, elinin veya dilinin her tarafa uzanacağına yani nüfuzunun artacağına delaletle tabir olunur.
ÖYKÜ: Bir kimsenin rüyasında yaşlı birinden bir hikâye dinlediğini veya kendisinin bir kitaptan bir öykü okuduğunu görmesi; o kişinin başından büyük bir mâcerâ geçeceğine veya bir hadiseden dolayı birtakım kimselerle tartışarak onlarla mahkemeye düşeceğine işaretle tabir olunur.
ÖZGÜRLÜK: Rüyanızda özgürlükleri için mücadele eden birtakım insanlarla birlikte hareket ettiğinizi görmeniz; aileniz içinde çok baskı yapan birisi olduğunuza, eviniz halkını çok sıkı bir disiplin altında bulundurduğunuza ve bunun sonunda da çok pişman olabileceğinize ve birtakım hoş olmayan olaylarla karşılaşma ihtimaliniz bulunduğuna yorumlanır.
ÖZLEMEK: Bir kimsenin rüyasında akrabalarından birisini veya eskiden yaşanmış olan bir hatıranın yeniden canlanmasının özlemini duyduğunu görmesi; o kimsenin arzuladığı yaşantıyı bir süre daha göremeyeceğine ve görmeyi arzuladığı kimseye de daha bir süre kavuşamayacağına işaret eder.
ÖZÜR: Bir kimsenin rüyasında işlemiş olduğu bir hatadan dolayı bir başkasından özür dilediğini görmesi; arkadaşları o kimseyi çok sevdiklerinden dolayı küçük boydaki kusurlarını hoş gördüklerine ve birçok hareketlerinin onlar tarafından hoş karşılandığına delaletle tabir olunur.

 
Geri