NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
P-paça .......... üskül

PAÇA: Bir kimsenin rüyasında paça yediğini görmesi; o kimsenin gücünün gittikçe artacağına ve girişeceği işlerin hepsinden kesin sonuçlar alacağına, bir başka yoruma göre de kişinin rüyasında paça görmesi veya yemesi; o kimsenin birtakım maddî ve manevî sıkıntılarının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında donmuş, paça peltesi yediğini görmesi; o kimsenin işlerinden tahmin edilenin üzerinde randıman alacağına, kişinin rüyasında bir paça dükkânına girdiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra zengin olacağına, kişinin rüyasında bir sakatatçıdan paça kemiği satın aldığını görmesi; düşmanlarına üstünlük sağlayacağına delildir.
PADİŞAH: Rüyada padişah görülmesi; mutlulukla yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında bir padişah görmesi; o kimsenin mutlu bir evlilik yapacağına, eğer yeni bir iş kurmak düşüncesinde ise; o kişinin kısa zamanda başarı göstererek emsalinden daha üstün bir seviyeye geleceğine, eğer memur ise, hiç beklemediği bir sırada daha yüksek bir mevkiye geleceğine delalet eder.
PAKET: Rüyanızda herhangi bir şeyi paketlediğinizi görmeniz; birçok işlerinizin yapılması maksadıyla sizi beklediğine, rüyanızda bir paketi açtığınızı görmeniz; kötü bir tuzağa tutulacağınıza ve size kotu bir şekilde ihanet etmek isteyen kimselerin varlığına, rüyanızda bazı şeyleri paket yaptığınızı görmeniz; işlerinizden iyi bir sonuç alacağınıza yorumlanır.
PALAMUT AĞACI: Rüyada bir palamut ağacı görülmesi; zengin, fakat inatçı ve hile ile para kazanan bir kimseye işaret eder.
PALAMUT BALIĞI: Bir kimsenin rüyasında palamut balığı yediğini görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu şu günlerde oldukça dalgın ve unutkan bir hale geldiğine, bir başka yoruma göre kişinin rüyasında bir lokantada palamut balığı yediğini görmesi; o kimsenin beklemediği bir yerden bir kısmete kavuşacağına delalet eder.
PALAN: Rüyanızda bir hayvan palanı görmeniz; pek yakında bir davadan dolayı ya bir hâkimin veya evlenmek üzere bir nikâh memurunun huzuruna çıkacağınıza yorumlanır.
PALAVRACI: Rüyanızda yalan dolan söylemekte ve atıp tutmakta olan bir palavracı görmeniz; çok güvenip itimat ettiğiniz bir dostunuzdan acı sözler işiteceğinize ve dolayısıyla çok üzüleceğinize delalet eder.
PALTO: Hasta bir kimsenin rüyasında yeni bir palto satın alıp giydiğini görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine, bir kişinin rüyasında eskimiş bir palto giydiğini görmesi; o kimsenin işlerinin bozularak 6eÇim darlığına düşeceğine yorumlanır.
PAMUK: Bir kimsenin rüyasında pamuk topladığını görmesi; o kimsenin helalinden mal elde edeceğine, kişinin rüyasında yastık veya benzeri bir şeye pamuk doldurduğunu görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında pamuk attığını görmesi; o kimsenin bir başkası ile kavga edeceğine veya onun aleyhinde birtakım sözler sarf edeceğine yorumlanır. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında pamuk görmesi; o kimsenin yakınlarının nankörlüğüne uğrayarak üzüleceğine, kişinin rüyasında pamuk kozası görmesi; o kimsenin birtakım yeni dostlar kazanacağına, kişinin rüyasında bir hallaca pamuk attırdığını görmesi o kimsenin evine misafir geleceğine işaret eder.
PAMUKÇU: Rüyada pamuk satan bir pamukçu görülmesi; mal ve meşakkat sahibi bir kimseye yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada bir pamukçu görülmesi; dövüş ve kavgadan kaçınmayan bir kimseye işaret eder.
PANAYIR: Bir kimsenin rüyasında bir panayıra katıldığını görmesi; o kimsenin gelirinin artacağına ve daha evvel görmediği yeni yerler gezerek birtakım yeni arkadaşlar edineceğine yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında bir panayırda bulunduğunu görmesi; o kimsenin geçici bir hastalığa yakalanacağına veya bir iş hususunda bir araştırma komisyonuna hesap vereceğine işaret eder. Rüyanızda bir panayırda hararetli bir alış-veriş yapıldığını görmeniz; geçim seviyenizin yükseleceğine, arzu ve isteklerinizin tahakkuk edeceğine, rüyanızda bir panayırdan herhangi bir şey satın aldığınızı görmeniz; kısmetlerinizin açılacağına delalet eder.
PANCAR: Bir kimsenin rüyasında şeker pancarı görmesi; o kişinin sonunda çok kazanç sağlayacak bir işe girişeceğine delaletle yorumlanır.
PANSİYON: Rüyanızda bir pansiyonda olduğunuzu görmeniz; yüksek bir makamdan yardım göreceğinize, uzaktan gelecek olan bir misafiri evinizde ağırlayacağınıza veya kısa bir yolculuk yaparak bir pansiyonda kalacağınıza işaret eder.
PANSUMAN: Bir kimsenin rüyasında bir yaraya pansuman yaptığını görmesi; o kimsenin işlerini düzeltmek amacıyla birtakım çarelere başvurduğuna işarettir. Kişinin rüyasında başka birisinin yarasını pansuman yaptığını görmesi; o kimsenin başkalarının karışık işlerini düzeltmek için onlara yardım edeceğine yorumlanır.
PANTOLON: Rüyanızda bir terziye giderek yeni bir pantolon yaptırıp giydiğinizi görmeniz; sizin her yaptığınız işte kendi prensip ve kararınıza uyduğunuza ve bu prensibinizde kararlı ve sebat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyanızda eski bir pantolon giydiğinizi görmeniz; sizin başkalarının boyunduruğu altına gireceğinize ve bu nedenle de şahsiyetinizden ve benliğinizden çok şeyler kaybedeceğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ipek kumaştan bir pantolon diktirip giydiğini görmesi; o kimsenin kârlı bir işe atılacağına veya kendisine yeni bir sevgili bulacağına, kişinin rüyasında siyah renkli bir pantolon giydiğini görmesi; o kimsenin sevdiği bir şahıstan bir davet mektubu alacağına, kişinin rüyasında beyaz renkli bir pantolon giydiğini görmesi; o kimsenin iş hayatında bir hareketliliğin meydana geleceğine, eğer bekâr ise, muhtemelen nişanlanacağına delalet eder.
PAPAĞAN: Bir kimsenin rüyasında bir papağan görmesi; o kişinin kısa süre sonra bir ahbabından veya sevdiği bir hanımdan (erkekten) sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında konuşan bir papağan görmesi; o kimsenin sevmekte olduğu genç bir kızdan (genç bir delikanlıdan) cesaret ve ümit verici mektuplar alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir papağan satın aldığını görmesi; o kimsenin güzel bir hanımla  (erkekle)  arkadaşlık kuracağına,  kişinin Ayasında bir papağanı azâd ettiğini görmesi; o kimsenin yakınlarından büyük bir yardım görerek, sarsık olan maddî durumunu düzelteceğine eder. Rüyanızda bir papağanı öldürdüğünüzü görmeniz; telâfi edilmesi mümkün olmayan bir kayba uğrayacağınıza ki, bu da muhtemelen ya evladınızı veya yakınlarınızdan birisini ebediyen kaybedeceğinize delaletle tabir olunur.
PAPATYA: Bir kimsenin rüyasında papatya açmış bir bahçeden veya tarladan geçtiğinizi görmesi; o kimsenin şüpheli bir yola çıkacağına kişinin rüyasında bir papatya koparıp göğsüne taktığını görmesi; o kimsenin uzak bir yerden üzücü bir haber alacağına, kişinin rüyasında papatyaları toplayıp demet yaptığını görmesi; o kişinin birtakım kötü zihniyetli insanlarla yüz yüze geleceğine yorumlanır.
PAPAZ: Rüyanızda herhangi bir kiliseye giderek bir papazla görüşüp konuştuğunuzu görmeniz; sizin günahlarınızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeniz gerektiğine bu rüyanın görülmesi bir ikaz olduğuna işaret eder.
PARA: Bir kimsenin rüyasında çok parasının olduğunu ve onları saymakla bitiremediğini görmesi; o kimsenin yapmayı tasarladığı bir işi bitiremeyeceğine veya çalıştığı iş yerinde birtakım ihmallerinden dolayı zarara uğrayacağına, kişinin rüyasında herhangi bir yolda giderken para bulduğunu görmesi; o kimsenin elinden bir miktar para çıkacağına delalet eder.
PARA BASAN: Bir kimsenin rüyasında para basan bir kimseyi görmesi; o kimsenin güzel konuşma kabiliyeti olduğuna ve birtakım hileli sözler söylediğine yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Rüyada para basan kimsenin görülmesi; namazını terk etmeyen ve kendisine bırakılan emânetleri ihanet etmeden sahiplerine veren kimseye işaret eder.
PARA KEMERİ: Bekâr bir kimsenin rüyasında para kemeri görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında kendi para kemerinin denize düştüğünü görmesi; o kimsenin malının devlet tarafından elinden alınacağına, kişinin rüyasında para kemerinin beline bağlı olduğunu görmesi; o kimsenin ömrünün yansından fazlasını ilim tahsil etmekle geçirdiğine delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sağ elinin beş parmağını görmesi; o kimsenin beş vakit namazını kıldığına, rüyada sol elin parmaklarının görülmesi ise kardeş çocuklarına yorumlanır. Rüyada sağ elin başparmağı sabah namazına, şehadet parmağı öğle namazına, orta parmak ikindi namazına, yüzük parmağı akşam namazına ve küçük parmak yatsı namazına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi; o kimsenin fakirleşeceğine, sıkıntı ve zorluklara maruz kalacağına, kişinin rüyasında parmaklarını birbirine değdirip yumruk yaptığını görmesi; o kimsenin kardeşcek bir araya toplanacaklarına yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda başparmağınızın kesildiğini görmeniz; sizin bir yolculuk yapacağınıza, rüyanızda şehadet parmağınızın kesildiğini görmeniz; namaz kılmaya niyet edeceğinize, rüyanızda orta parmağınızın kesildiğini görmeniz; devlet başkanının öleceğine, rüyanızda yüzük parmağınızın kesildiğini görmeniz; malınızın elinizden çıkacağına, rüyanızda küçük parmağınızın kesildiğini görmeniz; torununuzun vefat edeceğine, rüyanızda ayak parmaklarınızı görmeniz; işlerinizin düzenli gideceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gerek el ve gerekse ayak parmaklarında eğrilik görmesi; o kimsenin işlerinin düzensiz gideceğine, kişinin rüyasında bir parmağının diğer bir parmak yerinde çıktığını görmesi; o kimsenin bir namazı diğer namazın vaktinde kıldığına delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir parmağının ısırıldığını görmesi; o kimsenin terbiyesiz birisi olduğuna, kişinin rüyasında parmaklarını çıtlattığını görmesi; o kimsenin yakınları arasında kötü olarak tanındığına yorumlanır.
PARMAK: Rüyada parmakların görülmesi Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir Pars öldürdüğünü veya etini yediğini görmesi, o kimsenin düşmanına üstün geleceğine ve malını elinden alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında pars derisi ve kemiği görmesi; o kimsenin düşmanının elinden malını alacağına, kişinin rüyasında bir parsa bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanını kahredeceğine, kişinin rüyasında bir parsı arkasına alıp götürdüğünü görmesi; o kimsenin düşmanına yenileceğine ve onun minneti altında kalacağına işaretle tabir olunmaktadır.
PASAPORT: Rüyanızda kendinize bir pasaport çıkartarak bir geziye hazırlandığınızı görmeniz; sizin dış ülkelere bir yolculuk yapma arzunuzun çok şiddetli olduğuna, ilk fırsatta bu arzunuzu yerine getirmek istediğinize işaret eder.
PATATES: Rüyanızda patates görmeniz; sizin bahtınızın açılacağı ve bol kısmetlerin ayaklarınızın dibine serileceğine, rüyanızda patates yediğinizi görmeniz; sevince ve gönül ferahlığına kavuşacağını: rüyanızda patates soyduğunuzu görmeniz; beklemekte olduğunuz haberin yolda gelmekte olduğuna yorumlanır. Rüyanızda patates kızarttığınızı görmeniz; içinde bulunduğunuz senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine, parasız kalmayacağını: rüyanızda patates sattığınızı görmeniz; bir miktar para veya eşya kaybına uğrayacağınıza, rüyanızda çürümüş patates görmeniz, haksız yere bir ahbabınızın kalbini kıracağınıza veya haram yollardan m| veya para elde edeceğinize işaret eder.
PATİKA: Bir kimsenin rüyasında bir patika yoldan yürüdüğünü görmesi; o kimsenin hayatını kazanmak için çok büyük gayretler sarfetmek zorunda kalacağına delalet eder.
PATLICAN: Rüyada patlıcan görülmesi; keder ve düşünceye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında beyaz patlıcan satın aldığını görmesi; o kimsenin güzelliği ve iyi ahlâkı ile anılacağına, kişinin rüyasında patlıcan yemeği yediğini görmesi; o kimsenin hayır veya şer istediğini ve buna da nail olacağına yorumlanır.
PATRİK: Rüyada bir patrik görülmesi "Papaz" kelimesi gibi yorumlanır. O kelimeye bakınız.
PAVYON: Bir kimsenin rüyasında bir pavyona giderek eğlendiğini görmesi; o kimsenin aile ferdleri arasında meydana gelen küçük bir anlaşmazlık nedeniyle evden birisinin ayrılacağına ve akrabalar arasında birtakım sıkıntıların meydana geleceğine işaret eder.
PAY: Rüyanızda bölünmüş olan herhangi bir şeyden payınıza düşeni aldığınızı görmeniz; sizin bir ortaklığa gireceğinize veya herhangi bir kooperatife ortak olacağınıza işaret eder.
PAYDOS: Bir kimsenin rüyasında çalışmakta olduğu iş yerinde paydos saatinin geldiğini görmesi; o kimsenin gamsız ve kedersiz bir hayat yaşayacağına, fakat aile ferdlerine karşı yapmakla yükümlü olduğu görevlerini gerçek anlamda yerine getiremediğine delalet eder.
PAZAR (Çarşı): Bir kimsenin rüyasında çeşitli malların satıldığı bir pazaryeri görmesi; o kimsenin iş hayatında büyük gelişmeler olacağına ve sosyal hayatında da önemli değişiklikler meydana geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir pazaryerinde alış-veriş yaptığını görmesi; o kimsenin gelecekte kötü günler geçireceği için şimdiden tutumlu ve tedbirli olması lazım geldiğine işaret eder.
PAZARLIK: Bir kimsenin rüyasında kendisini bir şey satın almak için pazarlık yaptığını görmesi; o kimsenin darlık ve sıkıntı içinde geçmekte olan yaşantısının bir müddet daha devam edeceğine ve neticede bolluğa ve feraha kavuşacağına delalet eder.
PAZI: Bir kimsenin rüyasında pazı yemeği yediğini görmesi; o kişinin sıhhatinde endişe verici herhangi bir şeyin bulunmadığına ve her zamandan daha çok sağlıklı olduğuna yorumlanır.
PAZU: Rüyada pazu görülmesi genel anlamda erkek çocuğa işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada pazu görülmesi ödenmesi gereken maddî ve manevî borçlara delalet eder.
PEÇETE: Rüyanızda evinizde veya herhangi bir lokantada yemek yerken peçete kullandığınızı görmeniz; başka birisinin evinde veya iş yerinde çalışmak zorunda kalacağınıza, yani yabancı birisinin emri altına gireceğinize, eğer müstakil bir işiniz varsa onda başarılı olamayacağınıza ve sık sık iş değiştirmek zorunda kalacağınıza yorumlanır.
PEHLİVAN: Bir kimsenin rüyasında hangi milletten veya hangi branştan olursa olsun bir pehlivan görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu hayat mücadelesini güçlükle yürüttüğüne, bazen kâr ve bazen de zarar ettiğine işaret eder.
PEKMEZ: Rüyada pekmez görülmesi zenginliğe işarettir. Bir kimsenin rüyasında pekmez satın aldığını görmesi; o kimsenin evine uza bir yerden bir yakının misafir olarak geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına pekmez ikram ettiğini görmesi; o kimsenin pekmez ikram ettiği kişiye kazanacağı bir iş vereceğine] kişinin rüyasında pekmez içtiğini görmesi; o kimsenin tatlı bir hayat süreceğine, eğer bekâr ise evleneceğine veya evine çok değerli bir eşya satın alacağına işaret eder.
PELİT AĞACI: Rüyada pelit ağacı görülmesi uzun ömre yorumlanıl Bir başka tabire göre rüyada pelit ağacı görülmesi büyük bir kazanca paraya işaret eder.
PEMBE: Bir kimsenin rüyasında pembe renkli bir şey görmesi; kimsenin çok iyimser bir kişi olduğuna, kişinin rüyasında pembe renk! bir elbise veya gömlek giydiğini görmesi; o kimsenin keder ve sikini içinde olmasına rağmen bunları gayet doğal karşıladığına, bı sıkıntıların bir gün gelip nasıl olsa geçeceğine inandığına işaretiyle yorumlanır.
PENCERE: Rüyada pencere görülmesi; Bir kimsenin rüyasında kendisini pencereye dayanmış olarak görmesi; o kimsenin eğer varsa keder ve sıkıntılarından kurtulacağına kişinin rüyasında bir pencereyi açtığını görmesi;  o kişinin sıkıntılardan kurtulacağına, kişinin rüyasında bir pencereyi kapattığını görmesi; bu rüyanın aksine işaret eder.
PERÇEM: Rüyada perçem görülmesi; menfaat ve yükseklik ile yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada perçem görülmesi; bu perçemin güzelliği ölçüsünde bir genç erkekle (kızla) tanışıp evleneceğine işaret eder.
PERDE: Rüyada perde görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında uygun olmayan bir yerde perde çekilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin hüzün ve korkuya maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir perdeyi söküp yerinden götürüldüğünü görmesi; o perde sahibinin keder ve korkudan kurtulacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada perde görülmesi; iyi huylu kişilerin günahlardan ve halkın dedikodularından kurtulacaklarına delaletle yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin dükkân kapısında perde görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısına düşeceğine, kişinin rüyasında mescid ve cami kapısında perde görmesi; o kişinin dini yönünün endişe verici olduğuna, kişinin rüyasında evinin kapısında perde görmesi; o kimsenin dünya için keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Rüyada eski ve yırtık perde görülmesi; keder ve sıkıntının hemen geçeceğine, rüyada yeni perde görülmesi; keder ve sıkıntının biraz daha devam edeceğine, kişinin rüyasında yukarıdan aşağıya doğru yırtılmış bir perde görmesi; o kişinin çabuk tarafından ferah ve sevince kavuşacağına, kişinin rüyasında eninden yırtılmış perde görmesi; o kimsenin namusunun lekeleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir köpeğin bir perdeyi yırtıp parçaladığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında siyah bir perde görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir sıkıntıya maruz kalacağına, kişinin rüyasında beyaz veya yeşil bir perde görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarının geçerek huzura kavuşacağına delalet eder.
PERİ: Rüyanızda bir peri görmeniz; hayal ettiğiniz veya ulaşmak istediğiniz bir şeye nail olacağınıza, ya da uzak bir ülkeye bir seyahat yapacağınıza yorumlanır.
PERUK: Bir kimsenin rüyasında saçı olmadığından dolayı başına peruk taktığını görmesi; o kimsenin kendisine uygun olmayan bir iş teklif edileceğine ve onun da bunu kabul etmeyeceğine ve bundan dolayı da çok büyük bir sıkıntıya maruz kalacağına böyle bir rüyanın görülme işaret eder.
PERVANE: Bir kimsenin rüyasında pervane görmesi; o kimsenin işlerinin biraz karışık olduğuna, kazanabilmesi için birtakım formül uygulaması gerektiğine ve çok dikkatli olması lazım geldiğine delalet eder. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında bir ışık etrafında nen bir pervane görmesi; o kimsenin sadık ve vefakâr bir dost kazanacağına veya evine yeni bir hizmetçi alacağına yorumlanır.
PETEK: Rüyanızda arı peteği görmeniz; sizin yakınlarınıza yan edeceğinize, rüyanızda bir arı peteğinden bal aldığınızı görmeniz; size bir yerden büyük miktarda para alacağınıza delaletle tabir olunur.
PEYGAMBER: Bu kelimenin tabiri için "Âl-i Nebi ve Ashâb-ı Kirâm kelimesine bakınız.
PEYGAMBER ÇİÇEĞİ: Rüyanızda peygamber çiçeği görmeniz ümit ettiğiniz bütün arzu ve isteklerinize nail olacağınıza, rüyanızda bu çiçeği toplayıp kokladığınızı görmeniz; dünya ve ahirette iyi bir i da yürüdüğünüze yorumlanır
PEYNİR: Hasta bir kimsenin rüyasında peynir görmesi; o kişinin kısa süre sonra sağlığına kavuşacağına, eğer hasta değilse el bir miktar para geçeceğine işaret eder. Bir başka tabire göre rüyada peynir görülmesi; helal mala ve rızka yorumlanır. Bir kişinin rüyasında ekmekle peynir yediğini görmesi  o kimsenin yolculuğu esnasında biraz zahmet çekerek para kazanacağına, bir başka tabire göre de o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına ve bir müddet sonra da şifa bulup iyileşeceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Rüyada peynir görülmesi rahata, sağlığa ve mala delalet eder. Rüyada taze peynir görülmesi hazır mala, ucuzluk ve berekete yorumlanır.
PINAR: Rüyada suyu tatlı ve bol akan bir pınar görülmesi; iyi kalpli ve ahlâkı güzel mert bir erkeğe, suyu acı ve bulanık bir pınar görülmesi alçak bir kişiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir pınarın suyunun taşıp etrafa yayıldığını görmesi; o mıntıkada yaşayan halkın başına bir musibetin geleceğine, kişinin rüyasında pınar suyu ile ellerini ve ayaklarını yıkadığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulup refaha kavuşacağına işaret eder. Rüyanızda bir yerde bulunan bir pınarın kuruduğunu görmeniz; o mıntıkada büyük bir zatın vefat edeceğine, rüyanızda suyu saf ve parlak bir pınar görmeniz; geçiminizin bol ve ömrünüzün uzun olduğuna delalet eder. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Rüyanızda evinizden bir pınar çıktığını görmeniz; sizin kadın yüzünden bir sıkıntıya maruz kalacağınıza fakat sonunun hayırla neticeleneceğine, kişinin rüyasında herhangi bir yerde bir pınar çıktığını görmesi; o kimsenin bir erkek yüzünden kedere uğrayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde bir pınar olduğunu ve suyunun da evi ıslattığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında bir yerden su çıkıp aktığını görmesi; o kişinin başladığı bir işi başaracağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir pınardan su içtiğinizi görmeniz; kedere maruz kalacağınıza, korkan bir kimsenin rüyasında üzerine pınar suyu sıçradığını görmesi; Allah'ın o kimseyi korktuğu şeyden emin kılacağına, hasta ise şifa bulacağına, eğer borçlu ise borcundan kurtulacağına, eğer günahkâr ise affa nail olacağına delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında suyu nasıl olursa olsun bir pınardan abdest aldığını görmesi; o kişinin bu rüyası genel anlamda hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin münasip bir yerinde bir kaynak çıkarak pınar haline geldiğini görmesi; o kimsenin geçiminin bol olacağına, hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Kişinin rüyasında yattığı odanın duvarının yarılarak bir kaynak çıktığını görmesi; o kimsenin kadın yüzünden sıkıntı ve kedere uğrayacağına, eğer o evden çıkan kaynağın dışarıya taştığı görülürse; bu takdirde o sıkıntı ve kederin hemen dağılacağına yorumlanır.
PIRASA: Rüyada pırasa görülmesi sarımsak gibi tabir olunur, başka tabire göre bir kimsenin rüyasında pırasa görmesi; o kimseni dedikodu yapacağına ve yalan söyleyeceğine, kişinin rüyasında pırasa yediğini görmesi; zulüm ve hırsızlıkla mal elde edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında pırasa satın aldığını görmesi; o kimseni dostları ve yakınları hakkında sarfettiği sözlerden dolayı büyük bir pişmanlık duyacağına delalet eder
PIRLANTA: Bir kimsenin rüyasında pırlantadan yapılmış herhangi bir mücevher görmesi; o kimsenin emsalinin arasındaki itibarını gün geçtikçe artacağına ve sevgilisi tarafından daha çok sevileceğin kişinin rüyasında kocası veya sevgilisi tarafından kendisine bir pırla tali mücevher hediye edildiğini görmesi; o kişinin hayatındaki başarılarının bir süre daha devam edeceğine yorumlanır.
PİLAV: Bir kimsenin rüyasında pilav görmesi; bugüne kadar aslını bir türlü anlayamadığı birçok meselenin sırlarını çözmeyi başaracağına delaletle tabir olunur.
PİLİÇ: Rüyanızda piliç kesip yediğinizi görmeniz; hoşunuza gitmeyen bir haber alacağınıza veya kötü bir söz işiterek üzüleceğinize, rüyanızda piliç sesi duyduğunuzu görmeniz; birtakım kötü dedikodulara maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de rüyanızda piliç eti yediğinizi görmeniz; sizin zengin bir kimsenin malından istifade edeceğinize işaret eder.
PİR: Rüyada çok yaşlı (pîr-i fânî) bir kimsenin görülmesi; nimet, mutluluk ve uzun bir ömürle tabir olunur.
PİRE: Rüyada pire görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada pire görülmesi zayıf bir düşmana işaret eder. Bir kimsenin rüyasında üzerinde birçok pire toplanarak her yerini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin halkın diline düşeceğine ve bundan da büyük ölçüde zarar göreceğine delaletle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda kendinizi bir pire ısırdığını görmeniz; sizin para kazanacağınıza, rüyanızda bir pire öldürdüğünüzü görmeniz; ahlaksız ve namussuz bir adamın şerrinden kurtulacağınıza yorumlanır.
PİRİNÇ: Rüyada pirinç görülmesi mal ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında pirinç yediğini görmesi; o kimsenin zahmet ve sıkıntı ile mal elde edeceğine, kişinin rüyasında pişmiş pirinç görmesi; o kimsenin bol miktarda rızık elde edeceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada pirinç görülmesi; meşakkat ve zorlukla mal elde edileceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında pirinç pişirdiğini görmesi; o kimsenin mal varlığının çoğalıp artacağına, kişinin rüyasında pirinci harman yapıp kabuğundan çıkardığını görmesi; o kimsenin malının değerini artırmak için çalıştığına delalet eder. Bazı tabircilere göre; Rüyanızda pirinç görmeniz; fikir ve düşünce alanında büyük ilerlemeler kaydederek emsallerinizden daha üstün bir hale geleceğinize, rüyanızda bir pirinç tarlası görmeniz; kısmetinizin açılarak elinize yüklü bir mal ve para geçeceğine delaletle tabir olunur. Rüyanızda bir tarlaya pirinç ektiğinizi görmeniz; elinize geçen fırsatları gayet iyi değerlendirerek istikbalinizin temellerini atmakta zaman kaybetmeyeceğinize, rüyanızda pirinç unu görmeniz; çalıştığınızın karşılığını pek yakında alacağınıza veya hemen evlenmek ihtiyacını hissederek harekete geçeceğinize yorumlanır.
PİS: Rüyada pis bir insan görülmesi; fakirler için küçük bir ilerlemeye ve zenginler için de gerilemeye işaret eder.
PİS BÖCEĞİ: Rüyada pis böceği görülmesi; elinden bir şey gelmeyen, pısırık, zayıf ve beceriksiz bir düşmana yorumlanır. Kirmânî'nîn yorumuna göre: Rüyada pis böceği görülmesi; hayırsız, kavgacı bir kadına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında pis böceği görmesi; o kimsenin böyle bir kadınla evleneceğine delaletle tabir olunur.
PİSLİK: Rüyada pislik görülmesi mal ve temizlikle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında insan veya hayvan pisliği görmesi veya eline alması; o kimsenin eline mal ve para geçeceğine, kişinin rüyasında pis-; ligini yaparken görmesi; o kimsenin düşünce ve endişelerden kurtulacağına, bir kimsenin rüyasında elbisesine pislik bulaştığını görmesi; o kimsenin haram yollardan eline para geçeceğine delalet şeklinde tabir olunur.
PİŞİRMEK: Rüyanızda ateşte bir şey pişirdiğinizi görmeniz; sizin istek ve arzularınıza nail olacağınıza veya bir işe başlayacağınıza işaret eder. Rüyanızda et pişirdiğinizi ve etin de piştiğini görmeniz; muradınıza ereceğinize, arzu ve isteklerinizin yerine geleceğine, rüyanızda pişirmiş olduğunuz etin pişmediğini görmeniz; bu rüyanın aksine delaletle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında çiğ olan herhangi bir şeyi pişirdiğini görmesi; yeni bir işe teşebbüs edeceğine veya yeni bir işe başlayacağına işaretle tabir olunur.
PİYANO: Rüyada piyano görülmesi bazen sevince ve bazen de keder ve üzüntüye işaret eder. Rüyanızda piyano çaldığınızı görmeniz; bir ahbabınızın münasebetsiz bir hakareti yüzünden keder ve üzüntüye maruz kalacağınıza yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında piyano çalındığını görmesi veya dinlemesi; o kimsenin yalan sözlerle vakit geçiren bir insan ile tanışacağına, kişinin rüyasında kendisinin piyano çaldığını görmesi; o kimsenin de yalan söyleyeceğine veya yalan sözler dinleyeceğine işaret eder.
PLAJ: Rüyanızda bir plajda deniz banyosu yaptığınızı görmeniz; gönlünüzü gerçekleşmesi mümkün olmayan bir aşka kaptırarak çok sıkıntılı ve ıstıraplı anlar yaşayacağınıza yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyanızda bir plajda denize girdiğinizi görmeniz; keder ve üzüntüden uzak bir hayat süreceğinize, sıhhatinizin devam edeceğine, mutlu ve güzel bir tatil geçireceğinize delaletle tabir olunur.
PLAJ KABİNİ: Rüyanızda bir plaj kabininde soyunduğunuzu görmeniz; sizin tek yanlı bir aşk serüvenine kapılacağınıza ve bundan dolayı da çok acı çekeceğinize işaret eder.
POLİS: Rüyada polis görülmesi Azrail'e işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin polis olduğunu görmesi; o kimsenin birtakım düşmanlarının olduğuna ve onlardan sakınması gerektiğine delaletle tabir olunur.    
PORSUK: Rüyanızda porsuk görmeniz; sizin bir sevdiğinize verdiğiniz sözü yerine getirememenin üzüntüsü içinde bulunduğunuza, inkâr edemeyeceğiniz bir olayın sorumluluğundan dolayı utanacağınıza ve lüks yaşantıya olan merakınızı, imkânınızın elvermemesi yüzünden yerine getiremeyerek üzüldüğünüze işaret eder.
PORTAKAL: Bir kimsenin rüyasında portakal soyup yediğini görmesi; o kimsenin malının bir kısmının elinden çıkacağına böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder.
POSTACI: Bir kimsenin rüyasında bir postacının kendisine bir mektup verdiğini görmesi; o kimsenin hayırlı ve kazançlı bir iş için bir firmadan teklif alacağına yorumlanır.
POSTANE: Rüyanızda bir postaneye giderek mektup attığınızı veya bir telgraf çektiğinizi ya da bir akrabanıza telefon ettiğinizi görmeniz; gelmesini beklediğiniz bir haberin gecikeceğine, resmi bir yerden bir yazı alacağınıza veya uzak bir yakınınızdan bir haber alarak sevineceğinize delalet eder.
POSTA KUTUSU: Bir kimsenin rüyasında bir posta kutusu olduğunu görmesi; o kimsenin büyük ümitlerle bağlandığı bir işten umduğu sonucu alamayacağına yorumlanır.
POSTA MEMURU: Rüyanızda bir posta memuru görmeniz; sizin bir yakınınızdan büyük bir iyilik göreceğinize ve dolayısıyla çok sevineceğinize delalet eder.
PÖSTEKİ: Bir kimsenin rüyasında bir koyun pöstekisi görmesi; o kimsenin beklemediği bir uzak akrabasından yüklü bir mirasa konacağına, kişinin rüyasında bir pöstekinin üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin piyango veya miras yoluyla bir eve sahip olacağına ve oraya taşınacağına işaret eder.
PROBLEM: Bir kimsenin rüyasında matematikle alakalı bir problem çözdüğünü görmesi; o kimsenin çok büyük emekler verdiği ve paralar sarfettiği işlerinden iyi neticeler almasının çok yakın olduğuna işaret eder.
PROGRAM: Rüyanızda herhangi bir iş hususunda birtakım programlar yaptığınızı görmeniz; gayet ağır başlı ve otoriter bir kimse olarak çevrenizde bulunan dost ve yakınlarınızdan sevgi ve saygı göreceğinize yorumlanır.
PROFESÖR: Rüyanızda profesör olduğunuzu ve bir dershanede ders verdiğinizi görmeniz; hayatınız boyunca tatbik edeceğiniz yeni bir şey öğrendiğinize, rüyanızda bir profesörden bir yerde ders dinlediğinizi görmeniz; iş konusunda birtakım yenilikler uygulamaya koymak istediğinize işaret eder.
PUL: Bir kimsenin rüyasında posta veya damga pulu görmesi; o kimsenin uzaktan hayırlı bir haber alacağına veya mahkemede görülmekte olan bir davasının lehine sonuçlanacağına delalet eder. Rüyanızda pul toplayıp koleksiyon yaptığınızı görmeniz; size birtakım angarya cinsinden işler yükleyerek, değerli vakitlerinizin bir kısmını elinizden alacak olan komşularınızın var olduğuna delalet eder.
PUSULA: Bir kimsenin rüyasında yönleri tayin eden bir pusula görmesi; o kimsenin, büyüklerin sözlerini dinlediği takdirde doğruyu bulacağına ve o nispette de faydalanacağına, kişinin rüyasında bir gemi pusulası görmesi; o mıntıkada bulunan ilim adamlarının, hâkimlerin işlerinde adaletli davrandıklarına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir gemi pusulası satın aldığını görmesi; o mıntıkada bulunan ilim adamlarının topluma önderlik edeceklerine, onlara doğru yolu göstereceklerine, kişinin rüyasında pusulayı sattığını görmesi; o kimsenin nasihate kulak vermeyip kötü yolu tercih edeceğine, kişinin rüyasında bir pusulayı tamir ettiğini görmesi; o kimsenin işlerini yoluna koyacağına işaret eder.
PUTA TAPMAK: Rüyanızda ağaçtan yapılmış bir haça taptığınızı görmeniz; kötü ve münafık birisi ile arkadaş olacağınıza, bir başka tabire göre birisine bir yalan söyleyerek iftira edeceğinize, eğer haç gümüşten yapılmış ise bir hanıma, layık olmadığı şekilde davranacağınıza yorumlanır. Rüyanızda taptığınız haç, altından yapılmış ise; istemediğiniz bir işe başlayarak ondan zarar edeceğinize, eğer taştan yapılmış ise; sizin kalbi taş gibi katı olan bir adama yaklaşarak ondan menfaat umacağınıza, eğer topraktan ise kendisine bile faydası olmayan bir kişiye arkadaş olacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir haça ibâdet ederek ona bir şeyler söylediğini görmesi; o kimsenin kendisine hiç faydası dokunmayan insanlarla konuşup dost olacağına ve onlardan da sonunda zarar göreceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında puta taptığını görmesi; o kimsenin kendi nefsinin hevesine kapılarak Allah'ın rızasını unutup bâtıl yollara sapacağına yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Rüyada haç görülmesi; kişiyi ibadetten alıkoyan şeylere yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanında bir haç taşıdığını görmesi; o kimsenin İslâm'ın dışında başka bir dine mensup bir hanımla evleneceğine yahut sağır ve dilsiz olan bir hanımla arkadaşlık yaparak ondan bir çocuğu olacağına delalet eder.
PÜSKÜL: Rüyada püskül görülmesi; şüphe ile kazanılan bir mal işaret şeklinde yorumlanır.

 
Geri