NEV'İYAT // RÜYA TABİRLERİ  
S-saat ........... sedye
SAAT: Rüyada saat görülmesi; sıkıntıya maruz kalınacağına işar eder. Bir kimsenin rüyasında çalar saat görmesi; o kimsenin hiç beklemediği kötü bir haber alacağına yorumlanır.
SABAH: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hayır kapılarının açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sabah olduğunu ve ortalığın aydınlandığını görmesi; o kimsenin bütün sıkıntı ve kederlerinden kurtulacağına işaret eder. Rüyanızda sabah erkenden horoz sesi duyduğunuzu görmeniz; sizi sevinç ve mutluluğa erişeceğinize, rüyanızda sabah güneşini görmeniz; bütün dertlerinizin bittiğine, ferahlık ve mutluluğunuzun geldiği ne delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Çiftçi birisinin rüyasında sabah olduğunu görmesi; o çiftçinin bol mahsûl alacağına, ürününden feyiz bereket göreceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabah olup ortalığın ağardığını görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine kişinin rüyasında sabah vakti cemaatle namaz kıldığını görmesi; o kişinin bir yolculuk yapacağına ve bu yolculuğun da hac yolculuğu olabileceğine işaret eder. İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hasta için şifa bulup iyileşeceğine, borçlular için borçlarından kurtulacaklarına, hapishanede tutuklular için tahliye olacaklarına, yolcular için selâmetle yolculuk yapacaklarına, gurbette olanlar için sılaya döneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.
SABIRLI OLMAK: Bir kimsenin rüyasında sabırlı bir kimse ile karşılaştığını veya kendisinin herhangi bir musibet karşısında sabır gösterdiğini görmesi; o kimsenin herkesin iyiliğini isteyen ve onlara yardım elini uzatan bir kimse olarak tanındığına yorumlanır.
SABUN: Rüyada sabun görülmesi; mal elde etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sabun parçası görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalmış bir kimseyi teselli edeceğine işarettir. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda sabun görmeniz; işinizde size engel olmak isteyenlerin var olduğuna, sizi bulunduğunuz mevkiden atlatarak yerinize geçmek isteyenlerin mevcudiyetine ve aleyhinizde çeşitli entrikalar çevirenlerin bulunduğuna delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabunla elbise yıkayıp temizlediğini görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine, eğer günahkâr birisi ise bu günahlarından tövbe edeceğine, eğer üzüntülü birisi ise bu üzüntülerinden kurtulacağına ve eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı elde edeceğine yorumlanır.
SAÇ: Rüyada saç görülmesi; mala ve ömrün uzunluğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına, bir kadının rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kadının güzelliğinin arttığına işaretle tabir olunur. Zengin bir kimsenin rüyasında başında bulunan saçı bir başka saçla ördüğünü görmesi; o kimsenin mal varlığının artacağına ve bir başkasından ödünç olarak aldığı maddî destekle ticarî işler yapacağına, eğer fakir ise borca gireceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hac yaptığını ve saçlarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve günahlarının affedildiğine yorumlanır. Bir işçinin veya memurun rüyasında saçının tıraş edildiğini görmesi; o işçi veya memurun görevine son verileceğine. Bir kadının rüyasında sacının kesildiğini görmesi; o kadının kocasından boşanacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin anne-babası yüzünden bir acıya mübtelâ olacağına, bir kimsenin rüyasında saçının bir tarafından yolunduğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir nedenle evinden ayrılacağına işaret eder. Rüyanızda saçınızın düz ve kıvırcık olduğunu görmeniz; sizin şerefli ve bahtiyar bir kimse olduğunuza, rüyanızda saçınızın kıvırcık olmamasına rağmen, saçınızın kıvırcık olduğunu görmeniz; halen bulunduğunuz durumdan pişmanlık duyacağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada saç görülmesi; mal, uzun ömür, güzellik ve şeref ile tabir olunur. Kişinin rüyasında saçının dağınık ve uzun olduğunu görmesi; o kimsenin malının dağılacağına işaret eder. Genç bir kimsenin rüyasında saçının beyaz olduğunu görmesi; o gencin fakirleşeceğine yorumlanır.  Rüyanızda saçınızın azaldığını görmeniz; sizin fakirleşeceğinize, çoğaldığını görmeniz ise; sizin zengin olacağınıza delalet eder. Rüyanızda hiç saçınızın olmadığını ve takma saç kullandığınızı görmeniz; sizin rızkınızın bollaşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu görmesi; o kişinin kedere ve hakarete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu ve yeniden başında saç bittiğini görmesi; o kimsenin hayra nail olacağına ve şerefinin artacağına, kişinin rüyasında saçlarını bir tarakla taradığını görmesi; o kimsenin nimete mazhar olacağına işaret eder. Rüyanızda saçlarınızın çoğaldığını ve sakalınızın uzadığını ve bütün saçlarınızı örüp başınızın üzerinde birtakım örgüler yaptığınızı görmeniz; üzerinizde borçlarınızın biriktiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bıyık ve koltuk altı kıllarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin borçlarını ödeme imkânı bulacağına, kederlerinden kurtulacağına ve Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetine bağlılığına işarettir. Bir kadının rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o kadının hayra nail olacağına, herhangi bir fakirin rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o fakirin işlerinin bitmeyeceğine, bir kişinin rüyasında saçının bitmemesi gereken yerlerde bittiğini görmesi; o kimseye keder ve üzüntünün isabet edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini çirkinleştirmeyecek şekilde saçla- kısalttığını veya yolduğunu görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerden kurtulacağına, eğer varsa borçlarını da ödemede zorlanacağına yorumlanır. Rüyada saçların gür görülmesi; kederli kimseler için kederlerinin artacağına, sevinçli kimseler için sevinçlerinin artacağına, bir kişinin rüyasında saçlarının ön tarafını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin zelil olacağına, arka tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin ihtiyarlık zamanında hor ve hakir olacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında koltuk altı kıllarının uzun olduğunu görmesi-o kimsenin istek ve arzularının yerine geleceğine, dini yönünün sağlam olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında koltuk altı kıllarının çok olduğunu görmesi; o kimsenin rütbesinin yüksek olacağına yorumlanır. Rüyanızda yüzünüzde veya kıl bitmeyecek bir yerinizde kıl bittiğini görmeniz; sizin çok borçlanacağınıza, rüyanızda elinizin içinde kıl bittiğini görmeniz; sizin bir menfaate erişeceğinize işaret eder. Kişinin rüyasında karnında olan kılların çok olduğunu görmesi; o kimsenin çok borçlanacağına, keder ve üzüntüye uğrayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının birbiri ardınca düştüğünü görmesi; o kimsenin çalışarak kazandığı ve zorlanarak elde ettiği şeylerin hepsinin elinden çıkacağına delalet eder. Bir erkeğin rüyasında vücudunda saç bittiğini görmesi; o erkeğin hanımının hamile olduğuna, kişinin rüyasında kendi saçını kestiğini görmesi; o kimsenin makamından düşeceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında saçlarının kömür gibi siyah olduğunu görmesi; o kadının kocasının malı ile zengin olacağına işaret eder.
SAÇ AĞARMASI: Bir kimsenin rüyasında saçının bir kısmının ağardığını görmesi; o kimsenin vakarlı birisi olduğuna, hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında saçlarının ağardığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalında bulunan beyaz tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin ihtiyarlara hürmet edeceğine işaret eder. Zengin bir kimsenin rüyasında vücudunun kıllarının ağardığını görmesi; o kimsenin malının elinden gideceğine, eğer fakir ise ödemede güçlük çekeceği bir borcun altına gireceğine yorumlanır. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalının beyazladığını görmesi; o kimsenin dininin veya malının gideceğine delaletle tabir olunur. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalında üç adet beyaz sakal belirdiğini görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının beyaz ve berrak olduğunu görmesi; o kimsenin izzete, rütbeye ve şöhrete kavuşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarında ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin muhalefette bulunacağına ve ihtiyarlara saygı göstermeyeceğine delaletle tabir olunur.
SAÇ DÖKÜLMESİ: Rüyanızda saçlarınızın döküldüğünü görmeniz; mal varlığınızın gideceğine ve halkın gözünden düşeceğinize yorumlanır.
SAÇ KESMEK: Bir kimsenin rüyasında saçlarını kestiğini görmesi; o kimsenin bir belediye cezası ödeyeceğine işaret eder. Rüyanızda kesilen saçların önünüze düştüğünü görmeniz; sizin bir suçtan dolayı mahkemelik olacağınıza delalet eder.
SAÇAK: Rüyanızda saçak görmeniz; bilginiz olmadan sizi arkanızdan destekleyen ve koruyan kimselerin varlığına işaret eder.
SAÇMA: Bir kimsenin rüyasında saçma görmesi; o kimsenin yerine getirilmesi için birisine bir görev verdiğine ve işi yapmadığı için ona bin türlü masal anlatan şarlatan bir kişiye yorumlanır.
SAD SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Sâd Suresini okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin suçlarından dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edeceğine, toplumun güvenini kazanacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin mal ve mülkünün artacağına ve bütün işlerinde başarılı olacağına delalet eder.
SADAKA VERMEK: Âlim bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o âlimin ilminden kazanacağına, bir devlet adamının rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin şan ve şerefinin artacağına, bir tüccarın rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o tüccarın ticaretinin çoğalacağına, bir sanatçının sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin sanatından halkın yararlanacağına ve fakir bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o fakirin zengin olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sadaka verdiğinizi görmeniz; sizin korku ve düşüncelerden kurtulacağınıza, belâ ve musibetlerden emin olacağınıza işaret eder. Câbirul-Mağribî'nin yorumuna göre: Hasta bir kimsenin rüyasında sadaka vererek bir fakiri sevindirdiğini görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve bir sıkıntısı varsa geçeceğine, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine, eğer günahları varsa Allah'ın o kimsenin tövbesini kabul buyuracağına delalet eder. Rüyanızda herkese sadaka dağıttığınızı görmeniz; malınızda bereket hâsıl olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada sadaka verildiğinin görülmesi; hastaların iyileşeceğine, rızık ve bereketin artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sadaka olarak verilmesi caiz olmayan bir şeyi sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin kendi malında ve başkasının malında kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işaret eder. Çünkü fenalığa fenalık ile kötülüğe kötülük ile karşılık verilir. Hayvan ticareti yapan bir kimsenin rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini görmesi; o kimsenin işinde bereket göreceğine, eğer çiftçi ise aldığı üründe feyiz ve bereket bulacağına, kişinin rüyasında tanınmış zenginlerden birisine sadaka verdiğini görmesi; o zenginin fakirleşerek sadaka alacak duruma düşeceğine, kişinin rüyasında fahişe bir kadına sadaka verdiğini görmesi; o fahişenin tövbe edeceğine, kişinin rüyasında bir hırsıza sadaka verdiğini görmesi; o hırsızın hırsızlık yapmaktan vazgeçeceğine işaretle tabir olunur. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Asi bir kimsenin rüyasında gizli olarak sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin günahlarının affedileceğine, bir kimsenin rüyasında kendisinden sadaka istenildiğini ve onun da verdiğini görmesi; eğer âlim ise halkın o kimseden ilim öğreneceğine yorumlanır.
SAF SURESİ: İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Saf Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehid olarak öleceğine yorumlanır.
SAFFAT SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Saffât Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hidayete kavuşacağına, topluma hizmet etmekten zevk alacağına, günah işlemekten sakınacağına, Allah'tan korkacağına, kendisine itaat eden bir çocuğunun olacağına ve şeytanın şerrinden kaçınacağına işaret eder.
SAĞIRLIK: Rüyada sağırlık görülmesi dini yönden noksanlığa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sağır olduğunu görmesi; o kişinin etrafında kendisi hakkında yapılan konuşmalara önem vermemesi gerektiğine, her konuşulanı duyduğu halde duymazlıktan gelmesinin4 hakkında daha hayırlı olacağına yorumlanır.
SAHRA: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahra görmesi; sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü nispetinde o kimsenin ferah ve sevince mazhar olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin de o sahrada gezip dolaştığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate kavuşacağına işaret eder. Rüyanızda dikenlerle ve ağaçlarla süslü bir sahra görmeniz; hareketlerinizde doğruluk bulunduğuna, rüyanızda çiçekler ve güllerle süslü geniş bir sahra görmeniz; kıymetli bir kişiye yakın olacağınıza ve onun aklından, fikrinden ve ilminden istifade edeceğinize delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içinde bulunduğu sahranın veya arazinin genişliğini görmesi; o kişinin evinin halkının maişetinin genişliğine, ömürlerinin uzunluğuna, aksini görmek ise bu rüyanın aksine yorumlanır.
SAHUR: Rüyanızda sahur yemeği yediğinizi görmeniz; sıhhatinizin yapacağınız perhizinize bağlı olduğuna, sağlığınıza biraz daha fazla önem vermeniz gerektiğine ve fazla yemek yemekten sakınmanız lazım geldiğine işaret eder.
SAKA(Su dağıtan): Bir kimsenin rüyasında halka su içirdiğini görmesi; o kimsenin halka iyilik ve ihsanda bulunacağına, bir kişinin rüyasında saka olup evine su taşıdığını görmesi; o kimsenin kendisi için mal ve para biriktireceğine, bir kimsenin rüyasında başkasının evine su taşıdığını görmesi; o kimsenin başkası için mal ve para biriktireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında saka olup halka "Su ister misiniz?" diye sorduğunu görmesi; o kimsenin topluma nasihatte bulunacağına işaret eder.
SAKA KUŞU: Rüyanızda saka kuşu görmeniz; giriştiğiniz bir macera yüzünden başınıza hiç beklemediğiniz çirkin bir hadisenin geleceğine delalet eder.
SAKAL: Rüyada sakal görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında sakalının çok uzadığını görmesi; o kimsenin keder, sıkıntı, borçlanma ve pişmanlık gibi üzüntü veren şeylerle karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Rüyanızda sakalınızdan aşağıya doğru çekildiğinizi görmeniz; ecelinizin yaklaştığına ve ömrünüzün bittiğine işaret eder. Rüyanızda sakalınızın bir kısmının koparılıp yerinin boş kaldığını görmeniz; öyle pek hayra alâmet değildir. Bir kimsenin rüyasında sakalının kesilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin dini yönden biraz ihmalkâr olduğuna, bir kimsenin rüyasında sakalının tıraş edildiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına ve eğer bir sıkıntısı varsa o sıkıntının geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını dişleriyle çiğnediğini görmesi; o kimsenin akılsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında sakalını ısırmadan ağzına soktuğunu görmesi; o kimsenin bir şeyden dolayı pişman olacağına ve bir nimete de şükür edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin ani bir şekilde öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalına güzel kokular sürdüğünü görmesi; o kimsenin işlerini düşünerek yapacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkası tarafından sakalınızın tarandığını görmeniz bir kimseden size bir hayır isabet edeceğine, kişinin rüyasında kendi sakalını tarayıp süslediğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğru ve dürüst hareket ettiğine, bir kadının rüyasında kendisini sakallı görmesi; yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Eğer hamile ise bir erkek çocuk doğuracağına, eğer hamile değilse hiç çocuğu olmayacağına, eğer çocuğu varsa bir yere başkan olacağına, eğer dul ise evleneceğine, eğer evli ise dul kalacağına, kendisine keder isabet edeceğine ve ahlâksızlık yapacağına işaret eder.
SAKALI SIVAZLAMAK: Rüyanızda parmaklarınızla sakalınızı sıvazlayıp düzelttiğinizi görmeniz; halk arasında şeref ve itibarınızın artacağına işaret eder. Rüyanızda sakalınızı parmaklarınız ile tarayıp düzelttiğinizi görmeniz; toplum içinde saygınlığınızın olduğuna ve iyi birisi olarak tanındığınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını parmaklan ile tarayıp dolaşık ve kırışıklarını düzelttiğini görmesi; o kimsenin zorlukları ortadan kaldıracağına işaret eder.
SAKATLIK: Rüyanızda vücudunuzun herhangi bir yerinde bir sakatlık olduğunu görmeniz; işlerinizin bir kısmını ihmâl ettiğinize veya noksan yaptığınıza, dolayısıyla daha dikkatli davranmanız gerektiğine delalet eder.
SAKIZ: Bir kimsenin rüyasında sakız çiğnediğini görmesi, o kimsenin bir konu etrafında çok konuştuğuna ve bundan dolayı da herkesi kendisinden usandırdığına yorumlanır.
SAKIZ AĞACI: Rüyada sakız ağacı görülmesi ömrün uzunluğuna işarettir. Bir kimsenin rüyasında sakız ağacı görmesi; o kimsenin uzun ömürlü birisi olduğuna, eğlenceye çok düşkün olması hasebiyle gam ve kederden de uzak yaşadığına ve kaygısız bir hayat sürdüğüne delalet eder.
SAKSAĞAN: Rüyanızda saksağan kuşu görmeniz; çene düşüklüğü yapıp çok konuştuğunuza, dolayısıyla herkesi kendinizden usandırdığınıza ve belki de kendinize güldürdüğünüze yorumlanır.
SAKSI: Rüyada saksı görülmesi evlenmeye yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında saksı görmesi; o kimsenin evleneceğine, eğer evi ise ev halkından birisinin evleneceğine işaret eder.
SAL: Bir kimsenin rüyasında bir salla bir nehri geçtiğini görmesi; kimsenin yapmayı düşündüğü bir deniz yolculuğundan şimdilik vazgeçtiğine işaret eder.
SALATA: Rüyada salata görülmesi, yapılması ve yenilmesinin görülmesi; işlerin karışıklığına yorumlanır.
SALÂVAT: Bir kimsenin rüyasında sala vat getirdiğini görmesi; kimsenin acele yapmak istediği bir şeyi şiddetle istemesine rağmen, işin yapılabilmesi için sabra ihtiyaç olduğuna işaret eder.
SALEP: Bir kimsenin rüyasında salep içtiğini görmesi; o kimseni] basit bir rahatsızlık geçireceğine ve eğer hasta ise şifa bulacağına delalet eder.
SALKIM: Rüyanızda salkım görmeniz; bugünlerde işlerinizi oldukça dağıttığınıza ve toparlanma cihetine gitmediğiniz takdirde çok zararınız olacağına yorumlanır.
SALLANMAK: Bir kimsenin rüyasında gökyüzünün sallandığını görmesi; o mıntıkada bir kötülüğün meydana geleceğine, kişinin güneş veya ayın sallandığını görmesi; o mıntıka büyüklerinden birisine bir kötülük yapılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzünde bulunan yıldızların sallanıp titrediğini görmesi; o ülkede bir isyan ve bir başkaldırma meydana geleceğine delalet eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada arşın sallandığının görülmesi; o mıntıkada bulunan ilim adamlarının bir zarar göreceklerine, hükümet binasının sallandığının görülmesi; o bölge halkının eziyete maruz kalacaklarına, caminin sallandığının görülmesi; o bölgede bulunan ilim adamlarının günah işleyeceklerine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin sallandığını görmesi; ev halkının başına bir musibetin geleceğine, kişinin rüyasında vücudunun sallandığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada uğrayacağına işaret eder.
SALON: Rüyanızda büyük bir salonda bulunduğunuzu görmeniz; sizin lüks yaşantıya çok önem verdiğinize işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir şatonda öteye beriye dolaştığını görmesi; o kimsenin müsrif bir kişi olduğuna, .etrafında bulunan insanlara çok yüksekten baktığına, gururlu dolaşması nedeniyle etrafında bulunan kimseleri incittiğine yorumlanır.
SAM YELİ: Bir kimsenin rüyasında sam yeli estiğini görmesi; o kimsenin gelip geçici bir keder ve sıkıntı ile karşılaşacağına işaret şeklinde tabir olunur.
SAMAN: Rüyada saman görülmesi; nasıl olursa olsun hayra, menfaate, arzu ve isteklerin hâsıl olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında birçok samanı olduğunu görmesi; o kimsenin malının ve nimetinin artacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkasına saman verdiğinizi görmeniz; o kimseye malınızdan bir miktar vereceğinize, rüyanızda saman aldığınızı görmeniz; mal varlığınızın artacağına ve muradınıza ereceğinize delaletle yorumlanır. Rüyanızda bir samanlığa girdiğinizi ve orasının kendi malınız olduğunu görmeniz; sizin zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize, rüyanızda samanlığa ateş düşüp yandığını görmeniz; malınız devlet tarafından elinizden alınacağına veya bir belâya maruz kalarak malınız elinizden çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saman yediğini görmesi; o kimsenin cahil de olsa zengin olacağına işaret eder
SAMANYOLU: Rüyanızda gökyüzünde bulunan ve adına Samanyolu denilen yıldız kümelerini görmeniz; sizin hayatı çok seven bir insan olduğunuza ve çok iyi bir kalbe sahip bulunduğunuza delaletle tabir olunur.
SANATKÂR: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir sanatkâr görmesi; o kimsenin her şeye karşı büyük bir özlem duyduğuna işaret eder.
SANCAK: Rüyada sancak görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde sancak olduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, rüyasında büyük bir devlet adamının kendisine bir sancak teslim ettiğini görmesi; sancak yeşil veya beyaz ise; o kimsenin yüksek bir mevkiye geleceğine, şeref ve itibarının artacağına işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada sarı sancak görülmesi; hastalığa, kırmızı sancak görülmesi ise şan ve şerefe yorumlanır. Kişinin rüyasında sadece sancak görme si; o kişinin doğruluğuna delalet eder.
SANCI: Bir kimsenin rüyasında bir yerinin sancılandığını görmesi o kimsenin ailesi içinde zor bir karar vermenin eşiğinde bulunduğunu ve her ne olursa olsun bir an önce bir şeylere karar vermesinin menfaati icabı olduğuna yorumlanır.
SANDAL: Bir kimsenin rüyasında bir deniz kenarında sandalla gezinti yaptığını görmesi; o kimsenin kısa bir yolculuk yapacağına işaret eder.
SANDAL AĞACI: Rüyada sandal ağacı görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında birisine sandal ağacı verdiğini görmesi; o kimsenin sandal ağacı verdiği kimseye itaat edeceğine işaret eder. Rüyada sandal ağacı görülmesi; ağır başlı, düzgün konuşan, herkesin yanında adı saygı ile anılan, güzel işler yapan ve saygı kazanan bir kimseye yorumlanır.
SANDALYE: Rüyanızda bir sandalye üzerinde oturduğunuzu görmeniz; hayra, rüyanızda yeni bir sandalye satın aldığınızı görmeniz; sizin yeni bir hizmetçi alacağınıza işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin sandalyede oturduğunu görmesi; o kimsenin toplum içinde sevileceğine ve onlara iyi hizmetlerde bulunacağına, kişinin rüyasında süslü ve yüksek bir sandalyede oturduğunu görmesi; yüksek bir makama getirileceğine ve halk arasında sevileceğine delalet eder.
SANDIK: Rüyanızda büyük bir demir sandık aldığınızı veya size verildiğini görmeniz; sizin evleneceğinize, rüyanızda sandığınızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmeniz; eşinizin vefat edeceğine işarettir.
SANSAR: Bir kimsenin rüyasında bir sansar görmesi; sizin bir dostunuzun hilesi yüzünden büyük bir zarara uğrayacağınıza, işlerinizin ve planlarınızın alt üstü olacağına delalet eder.
SANTRAL: Bir kimsenin rüyasında bir telefon santralında bulunduğunu görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir haber alacağına ve eline bir kaç mektup geçeceğine işaret eder.
SAPAN: Bir kimsenin rüyasında bir adama sapanla taş attığını görmesi; o kimsenin sert ve katı olarak kalp kırıcı bir sözle taş attığı insanı, doğru bir işe davet edeceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyanızda sapan görmeniz; devamlı bir şekilde içinizin sıkıldığına ve bundan dolayı da ne yapacağınızı şaşırdığınıza işaret eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında taş atılmayan sapan görmesi; o kimsenin tövbe edeceğine, günahtan kendisini tamamıyla çekeceğine delalet eder.
SARA: Rüyanızda saralı bir kimse ile karşılaştığınızı görmeniz; iş ve aile çevrenizde büyük bir sarsıntı geçireceğinize işaretle tabir olunmaktadır.
SARAÇ: Bir kimsenin rüyasında saraç veya saraç malzemesi aldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir saraçla pazarlık yaptığını görmesi; o kimsenin evinden birtakım eşyaların çıkacağına ve daha önce ısmarladığı bir eşyanın da eline geçeceğine yorumlanır.
SARAY: Bir kimsenin rüyasında bir sarayda bulunduğunu ve etrafında birtakım insanların ona hizmet ettiklerini görmesi; o kimsenin eğer dikkat etmezse işlerinin kötüye gidip bozulacağına, rakiplerinin boş durmayıp durmadan o kimsenin kuyusunu kazdıklarına işaret eder
SARGI: Rüyanızda herhangi bir azanızda sargı görmeniz; etrafınızdaki dost sandığınız kimselerden bir kısmının size tuzak kurmaya hazırlandıklarına, dolayısıyla onlara karşı uyanık olmanız lazım geldiğine yorumlanır
SARHOŞ: Bir kimsenin rüyasında sarhoş olduğunu görmesi; o kim¬senin haram yollardan mal elde edeceğine işaret eder. Kîrmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içki içmediği halde sarhoş olduğunu görmesi; o kimsenin şiddetli bir korkuya düşeceğine ve malının eksileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında içki içerek sarhoş olduğunu görmesi; o kimsenin işlerinde birtakım zorluklarla karşılaşacağına delalet eder.
SARI: Rüyanızda sarı renkli bir elbise giymeniz veya sarı bir rengi görmeniz; sizin çok hassas ve duygulu birisi olduğunuza ve her şeyi içinize attığınıza yorumlanır.
SARIK: Rüyada başta sarık görülmesi; şöhrete, kuvvete ve rütbeye yorumlanır. Rütbe sahibi bir kimsenin rüyasında başındaki sangımı dürülü olarak boynuna indiğini görmesi; o kimsenin görevinden alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin rütbeli olmaması halinde; o kimsenin hanımını boşayacağına veya şöhretinin elinden gideceğine, bir kimsenin rüyasında başına sarık sardığını görmesi; o kimsenin liderlik ve sanat yönüyle kadrinin yüceliğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ipekten başına bir sarık sardığını görmesi o kimsenin dini yönünün bozuk olmasıyla birlikte bir rütbeye ereceğine ve haram yollardan eline mal geçeceğine işaret eder. Rüyanızda sarığınızın üzerine bir sarık daha sardığınızı görmeniz şöhretinizin artacağına ve makamınızda kalacağınıza, rüyanızda başınıza sarık sardığınızı görmeniz; o sarığın uzunluğu nispetinde yolculuk yapacağınıza delaletle tabir olunur
SARILIK: Rüyanızda sanlık hastalığına yakalanmış bir kimseyi veya kendinizin sarılık hastalığına yakalandığınızı görmeniz; eviniz içinde bir kişinin sarılık hastalığına yakalanacağına veya iş yerinizde küçük bir kaza vukua geleceğine yorumlanır.
SARIŞIN: Bir kimsenin rüyasında sarışın bir gençle (kızla) tanışıp dost olduğunu görmesi; o kimsenin mutlu bir yaşamın özlemini çektiğine ve huzurlu bir aile yuvası içinde hayatını sürdürmek istediğine işaret eder.
SARMAŞIK: Rüyanızda sarmaşık görmeniz; akrabalarınızın arasında miras meselesinden dolayı birtakım anlaşmazlıkların çıkacağına ve dargınlıkların meydana geleceğine delalet eder.
SARIMSAK: Rüyada sarımsak görülmesi dedikoduya işaret eder. Bir kısım tabirciler de rüyada sarımsak görülmesini haram mala işaret saymışlardır. Bir kimsenin rüyasında pişmiş sarımsak yediğini görmesi; o kimsenin günahlarından dolayı tövbe etmesi lazım geldiğine yorumlanır. İbn-i Kesîrîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sarımsak görmesi; o kimsenin gıybet edeceğine işaret eder.
SARP YOKUŞ: Bir kimsenin rüyasında ihtiyacından dolayı sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi; o kimsenin azmi ve gayreti nispetinde dünya ve âhiretini kazanmaya önem vereceğine delaletle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi; o kimsenin birtakım ilmi çalışmalar yapacağına ve güzel bir siyaset sergileyeceğine yorumlanır.
SARRAF: Rüyada sarraf görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: İyi bir kimsenin rüyasında sarraf görmesi; o kimsenin âlim birisi olacağına işaret eder. İçinde fitne ve fesatlık bulunan bir kimsenin rüyasında bir sarraf görmesi; o kişinin dünyayı âhirete üstün tutacağına delalet eder.
SATMAK: Bir kimsenin rüyasında evinden bir eşyayı sattığını görmesi; o kimsenin evine birtakım yeni eşyalar alacağına işaretle tabir olunur.
SATRANÇ: Rüyada satranç görülmesi batıl şeylere yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında satranç oynayıp rakibini yendiğini görmesi; o kimsenin batıl düşünceleri terk edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arasında dargınlık olan bir kimse ile satranç oynadığını ve kazandığını görmesi; o kimsenin adliyeye intikâl etmiş bir davasını kazanacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada satranç oynandığının gö rülmesi; iftira ve batıl sözlere yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında önünde taşları dizilmiş satranç görmesi; düşmanlığa delalet eder. Bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin birisiyle kavga yapacağına, bir yoruma göre de o kimsenin sonunda hayır ve menfaat olmayan bir işle uğraşacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada satranç oyunu görülmesi; her iki oyuncunun da itibar kazanacaklarına ve birer ünlü kişi olacaklarına delalet eder.
SAVAŞ: Rüyada savaş görülmesi üç şekilde tabir edilir. 1. Ülkeler arasında yapılan savaş 2. Ülke içinde devletle halk arasında yapılan savaş 3.  Ülke içinde halkın birbirleriyle yaptıkları savaş. Bir kimsenin rüyasında ülkeler arasında savaş yapıldığını görmesi o ülkede fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın zuhur edeceğine yorumlanır. Rüyada bir devlet başkam ile tebaası arasında savaş yapıldığını görülmesi; o ülkede bereket ve ucuzluk olacağına delalet eder. Rüyada halkın birbirleriyle savaştıklarının görülmesi; o halkın kendi araları da güzel bir şekilde geçineceklerine işaret eder. Rüyada bir memlekete asker girdiğinin görülmesi; o beldeye yağmur yağacağına delalet eder. Rüyada iki bölük askerin savaştıklarının görülmesi; kazanan tarafın yenileceğine delalet eder. Rüyada her iki asker gurubunun birbirlerine karıştıklarının görülmesi; herkesin hayra ereceğine işaret şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda düşmanla savaştığınızı görmeniz; dininize hizmet edeceğinize, anne ve babanıza yardım edeceğinize ve hanımınızı da çok kıskanacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir savaşta dinsizler tarafında bulunduğunu görmesi; o kimsenin İslâm'dan uzaklaştığına veya dine karşı geldiğine ya da itaat etmesi gereken kimseye asi olduğuna veyahut da namazı terk ettiğine yorumlanır.
SAVAŞMAK: Rüyada savaşmak değişik şekillerde yorumlanmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için savaştığını görmesi; o kimsenin gerek kendi hali ve gerekse ev halkının hali doğruluk üzeredir. Rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine ve parasının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir savaştan kaçtığını görmesi; o kimsenin evinin sakinlerine, özellikle hanımına karşı şefkat ve merhametinin azlığına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda savaşa gidip kazandığınızı görmeniz; sizin fazilet ve şan kazanacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir memleket halkının savaşa katıldıklarını görmesi; o kimsenin arzularının yerine geleceğine ve düşmanlarına üstünlük sağlayacağına işaret eder. Câbiru'l-Mağribi’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yalnız başına düşmanla savaştığını görmesi; o kimsenin zengin olacağına, düşmanı yendiğini görmesi; o kimsenin helalinden rızık kazanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında savaştığını ve düşmanın üstün geldiğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmada zorlanacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda bir savaşta düşmanlar tarafından öldürüldüğünüzü görmeniz; ferah ve sevince kavuşacağınıza, helalinden rızık kazanacağınıza ve ömrünüzün uzun olacağına işaret eder. Rüyanızda gazilerle birlikte bir savaşa gittiğinizi görmeniz; hayra, rüyanızda savaştan sonra memleketinize döndüğünüzü görmeniz; sağlık ve selâmetinize, muradınıza ereceğinize, sevinç ve mutluluğa kavuşacağınıza, eğer hasta iseniz şifa bulup iyileşeceğinize yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında savaşa gittiğini görmesi; o kimsenin ganimet malından istifade edeceği ne ve âhirette yüksek bir dereceye ulaşacağına işaret eder. Kişinin rüyasında silahı ile savaşa gittiğini görmesi; o kimsenin dünyada her yönden dinine bağlı olduğuna ve bütün İslâm'ın emirlerini yerine getirdiğine delalet eder. Rüyada bütün insanların savaşa katıldıklarının görülmesi; zafer kazanılacağına, rüyada ellerindeki kılıçlarla düşmana saldırıldığını görülmesi; o memleket halkının refah ve mutluluk içinde yaşayacakla rina işaret eder.
SAVCI: Rüyanızda bir savcı görmeniz; devletle aranızdaki bir ani anlaşmazlığın çözüleceğine veya mahkemede görülmekte olan bir davanızın lehinize sonuçlanacağına yorumlanır.
SAVUNMAK: Bir kimsenin rüyasında kendisini savunmak amacı la elinde silah ve âlet olduğunu ve düşmanın elindeki savunma silahının kalite ve tesir itibariyle daha düşük olduğunu görmesi; o kimseni iyiliğine ve hayrına işaretle tabir olunur.
SAYMAK: Rüyada saymak, sayılan şeyin adediyle ve cinsiyle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında üzerinde Allah'ın adı yazılı olan bir parayı saydığını görmesi; o kimsenin ilimden istifade edeceğine, kişin rüyasında üzerinde resim bulunan para saydığını görmesi; o kimsen dünyada birtakım batıl şeylerle uğraşacağına, kişinin rüyasında inci saydığını görmesi; o kimsenin Kur’an okuyacağına, kişinin rüyasın taş ve benzeri şeyleri saydığını görmesi; o kimsenin gereksiz şeyle uğraştığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zayıf öküzleri saydığını görmesi; o kimsenin kıtlık yılları içinde olduğuna, semiz öküzleri saydığını görmesi kimsenin feyiz ve berekete nail olacağına, kişinin rüyasında develeri saydığını görmesi; o kimsenin ganimet malından alacağın, bereket ve kazanca erişeceğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sayı saydığınızı görmeniz; saydığınız adede göre yorumlanır. Şöyle ki: (1) sayısı Allah'ın birliğine ve imana, (2) sayısı ana ve babaya veya iki şahide, (3) sayısı sadakaya, (4) sayısı kabul edilecek duaya, (5) sayısı ikbal ve devlete, bir yoruma göre de beş vakit namaza delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında eliyle sayı saydığını görmesi; o kimsenin yedirip doyurduğu kişilere yapmış olduğu ikramdan dolayı pişmanlık duyacağına işaret eder.
SAZ ÇALMAK: Bir kimsenin rüyasında saz çaldığını veya çalanları dinlediğini görmesi; o kimsenin hakkında olmadık birtakım dedikoduların yapıldığına ve bundan dolayı da o kimsenin çok üzüldüğüne işaret eder.
SAZAN BALIĞI: Rüyanızda sazan balığı yediğinizi görmeniz; sizin zahmet ve sıkıntı çekmeden kazanç yolu bulma konusundaki düşüncenizin yanlış olduğuna, alın teri olmadan kazanılacak paranın helâl olmadığını bilmeniz gerektiğine delalet eder.
SEBE SURESİ: İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Sebe Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin elinden kaçırdığı bir nimetin hiç beklemediği bir anda gerisin geriye eline döneceğine, dünyada yalnız ibadetle meşgul olacağına ve daima tenha yerlerde dolaşıp gezeceğine yorumlanır.
SEBİL: Rüyada sebil görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanmaktadır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sebil yaptırmaya vasıta olmanız; sizin hayır ve iyilik yapacağınıza, rüyanızda bir sebili yıktığınızı veya bir tarafını bozduğunuzu görmeniz; sizin şer işlerle ve fesatçılıkla meşgul olduğunuza işaret eder. Rüyanızda bir sebili badana yaptığınızı görmeniz; sizin hayır işlemekle toplum içinde ün yaptığınıza, rüyanızda bir sebilin genişlediğini görmeniz; bir âlimin bilgisinin artacağına, mal varlığının ve halka yardımının çoğalacağına yorumlanır.
SECCADE: Rüyanızda bir cami veya bir mescidde bir seccade üzerinde oturduğunuzu görmeniz; sizin Hicaz'a gideceğinize, rüyanızda bir mescid veya camide itikâfta olduğunuz halde bir seccade üzerin oturduğunuzu görmeniz; sizin hacca giderek sevap kazanacağınıza yorumlanır.
SECDE: Rüyanızda rükuya vardığınızı, secde ettiğinizi ve Allah rızası için namaz kıldığınızı görmeniz; Allah rızası için alçak gönüllü olduğunuza, kibir ve büyüklenme nedir bilmediğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah için secde ettiğini görmesi; o kişinin düşmanlarına üstün geleceğine, zafere erişeceğine ve günahlarının bağışlanacağına yorumlanır.
SECDE SURESİ: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Secde Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah nazarında değerli bir kul olduğuna, her zaman başını secdeden kaldırmadığına ve iki âlemde aziz olduğuna delalet eder.
SEDEF: Rüyada sedef görülmesi kadın hizmetçiye işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir sedefiniz olduğunu veya bir başkasının size bir sedef verdiğini görmeniz; sizin bir hanım hizmetçi alacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir sedefinizin olduğunu ve bunun kırıldığını görmeniz; hizmetçinin öleceğine delalet eder. Bir kişinin rüyasında sedefin zayi olduğunu görmesi; o kimsenin evine almış olduğu hizmetçinin evden kaçacağına işaret eder.
SEDİR: Rüyada bir sedir görülmesi; kadına yorumlanır. Bir kişinin rüyasında bir sedir üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin iki hanımla birden evleneceğine veya iki vazife birden alacağına işaretle tabir olunur.
SEDYE: Rüyanızda bir sedye içinde taşındığınızı görmeniz; evinizin içinde bir huzursuzluğun olduğuna ve birtakım eşyanızın evinizden taşınacağına yorumlanır.
 
Geri