ŞİİRLER  
GERÇEK AŞIKLARA SALA DENİLDİ
GERÇEK AŞIKLARA SALA DENİLDİ
DERTLİ OLAN GELSİN DERMANI BULDUM
AH İLE VAH İLE CEVLAN EDERKEN
CANIMIN İÇİNDE CANANI BULDUM

AKAR GÖZLERİMDEN YAŞ YERİNE KAN
ZERRECE GÖRÜNMEZ GÖZÜME CİHAN
DERYALAR NUŞ EDİP KANMAZ İKEN CAN
AŞIKLAR KANDIRAN UMMANI BULDUM

AŞIKLAR MEYDANA DOĞRU VARIRLAR
ERENLER CEM'OLMUŞ VERİR ALIRLAR
CÜMLE EVLİYALAR DİVAN DURURLAR
CEVAHİR BAHŞOLAN DÜKKANI BULDUM

AÇILMIŞ DÜKKANLAR KURULMUŞ PAZAR
CANLAR MEZAD OLMUŞ DELLALLER GEZER
OTURMUŞ ÜMMETİN BERATIN YAZAR
HAKK'A MAHBUB OLAN SULTANI BULDUM

EMİR SULTAN DER NE HOŞ PAZAR İMİŞ
AŞIKLAR MEYDAN EDİP GEZER İMİŞ
CÜMLENİN MAKSUDU OL DİDAR İMİŞ
HAKK'A KARŞI DURAN DİVANI BULDUM

 
Geri