ŞİİRLER  
RUBAİ

Ye'se düçar olur odlarda kavrulurum
Elemler kuşatır çevremi kahrolurum
Daim ahu vah üzre peşimanlıktayım
Zaman gelip firak vaki olacak diye
 
Geri