NEV'İYAT // TASAVVUF-TARİKATLAR  
MUTASAVVIFLARDAN SÖZLER

*Kalbime, sufiler zümresine mahsus olan nükteler ve ilhamlar gelir. Fakat iki adil şahit, ayet ve hadis bunların doğruluğuna şahitlik etmedikleri sürece bunları kabul etmem. (Ebu Süleyman Darani)
*Amellerin en faziletlisi nefsin zıddına hareket etmektir. (Ebu Süleyman Darani)
*Bir kalbe dünya gelir yerleşirse, ahiret oradan göçer gider. (Ebu Süleyman Darani)
*Tevbe, ileride yaparım sözünü terketmektir. (Sehl bin Abdullah)
*Allah’ım! Hiç bir zaman senden tevbe istiyorum demedim. Fakat , senden bana tevbe etme arzusunu ihsan etmeni istiyorum. (Harisi Muhasibi)
*”İlahi! Huyumu iyi bildiğin için tevbe ettim, bir daha tekrar işlemeyeceğim” demiyorum. Acizliğimi bildiğim için, günahları terketmeyi garanti ediyorum da demiyorum, fakat şunu söylüyorum: Belki tekrar günah işlemeden ölürüm de günaha dönmem. (Yahya bin Muaz)
*Günahını  hatırlar da o hatırlama zamanında o günahtan hoşlanmazsan işte tevbe  odur. (Buşenci)
*Bizim tevbelerimizde başka tevbelere muhtaçtır. (Rabiatül Adviye)
*Birşeyden korkan ondan kaçar, aziz ve celil olan Allah’tan korkan ona kaçar. (Ebul Kasım Hakim)
*Allah korkusu bir kalbi terkederse o kalp derhal harap olur. (Ebu Süleyman Darani)
*Allah’tan korkan, şeytandan çok kendi nefsinden korkar. (Ebu Ömer Dımişki)
*Allah sevdiği kulun derdini çoğaltır, buğzettiği kulunun dünyasını genişletir. Onu zengin kılar”. (Fudayl bin Iyaz)
*”Halkın kendisini tanımalarını arzu eden bir kimse, ahiretin zevkini,  alamaz” (Harisi Muhasibi)
*”Herşeyin bir alameti vardır. İlahi inayetten mahrum klamanın alameti, ağlamayı teketmektir.” (Ebu Süleyman Darani)
* “Ağlamanın en faziletlisi ve iyisi, şeriata uygun olmayan amellerle tüketilen ömür üzerine kulun ağlamasıdır.” (Ahmed bin Hadraveyh)
* “Sadece yarın (ahirette)  sana zararı dokunacak olan şeye üzül, sadece yarın seni memnun edecek şeye sevin” (Abdullah bin Hubeyk)
*”Kendine ait olduğu takdirde gizli kalmasını arzu ettiğin şeyi başkasına ait olunca ifşa etme” (Hamdun Kassar)
* “Benim Allah ile öyle bir halim var ki; o beni şeriat ilminin hududunun dışına çıkarıyor, iddiasında bulunan birini gördün mü, sakın ona yaklaşma” (Ebu Osman Hiri)
*”Allah Tealanın huzuruna zerre kadar yapmacık hareketle çıkmaktansa, bütün  günahları sırtımda taşıyarak çıkmayı tercih ederim. ” (Yusuf bin Hüseyin)
* “Bir müridin ruhsatla meşgul olduğunu görürsen, bil ki artık ondan hayır gelmez” (Yusuf bin Hüseyin)
*”Zahire muhalif olan her batın batıldır” (Ebu Said Harraz)
*”Amellerin en faziletli olanları, vakitleri Allah’In emirlerine uygun olarak değerlenmektir.”(Ebu bdullah Mağribi)
* “Müminlerin hakkına tazim ve saygı Allahu teala’nın hakkına tazim ve saygının eseridir. Kul hakiki takva mertebesine bununla ulaşır” (İbni Mesruk)
*”Rivayet çokluğu ile ilim olmaz. Alim, ilmi az bile olsa ilme tabi olan, bilgisini tatbik eden ve sünnete tabi olan kimseden ibarettir” (İbrahim Havvas)
*”Açlık zahidlerin, zikir ariflerin yemeğidir.” (Abdullah Harraz)
*”Hak Teala’nın yolunu bilen için o yola girmek kolaydır. Allah’a giden yolda, Rasulullah’a (s.a.v.) hal, fiil ve sözlerinde tabi olmaktan başka delil yoktur.” (Ebu Hamza Bağdadi)
*”İbadet ve taata karşılık istemek Allah’ın fazl ve ihsanını unutmaktan ileri gelmektedir ”(Vasıti)
*”Marifet, vehmedilen herşeyin haricinde olarak Hakk’I olduğu gibi isbat etmek ve anlamaktır.”
(Rakki)
*”İlahi kudret aşikardır,  gözler ise açıktır. Fakat basiret gözünün nurları zayıflamıştır.” (Rakki)
*”Allah sevgisinin alameti, ibadet ve taatın tercih edilmesi ve Peygambere(s.a.v.) tabi olunmasıdır” (Rakki)
*”Allah korkusu bir kamçıdır, terbiyesizliği alışkanlık haline getiren nefisler onunla düzeltilir.”(Hayrun Nessac)
*”Günahtan sonra günah işlemek birinci günahın cezasıdır. Sevaptan sonra sevap işlemek ilk sevabın mükafatıdır.”(Müzeyyin)
*”Allah korkusu bir kalbe yerleşirse, o kimsenin dili ancak lüzumlu şeyleri söyler” (Ebu Ali el Katib)
*”Yol açıktır. Kitap ve sünnet önümüzde ve ortada durmaktadır. Sohbetleri ve hicretleri sebebiyle sahabenin fazileti malumdur. İçimizden kim ayet ve hadise göre amel eder, nefsinden ve halktan uzaklaşır ve kalbi ile Allah’a hicret ederse, hak ve doğruluk üzere bulunan odur”(Ebu Bekir Tamestani)
*”Allah’tan korkan şeytandan çok nefsinden korkar” (Ebu Ömer Dımışki)
*”Bir şeyden korkan ondan kaçar, Allah’tan korkan ise O’na kaçar”(Ebu’l Kasım Hakim)

 

 
Geri