ALİMLER  
1 ABDULHAMÎD B.VÂSİ B. TÜRK*Cebir*
2 ABDURRAHMAN ES-SUFİ*Astronomi*
3 ABDULLATİF BAĞDADİ*Tıp, felsefe, mantık*
4 ABDÜLLATİF HARPUTİ*İslam Alimi*
5 ALİ BİN İSA EL-KEHHAL*Tıp*
6 ALİ HAYDAR AHISKAVİ*Fakih, mutasavvıf*
7 ALİ KUŞÇU*Astronomi, matematik*
8 AHMED BİN MUSA*Sistem mühendisi*
9 ABDURRAHMAN CÂMİ*Mutasavvıf, alim*
10 ABDULFETTAH EBU GUDDE*Muhaddis, fakih*
11 ASKALANİ*Muhaddis*
12 BAHAADDİN AMİLİ*Astronomi, matematik*
13 BETTÂNİ*Astronomi*
14 BİTRÛCİ*Astronomi*
15 BİRÛNİ*Astronomi, tıp, coğrafya*
16 CABİR B. EFLAH*Astronomi*
17 CABİR B. HAYYAN*Kimya, tabiat, filozof*
18 CAFER ES-SADIK*İslam alimi*
19 CAHIZ*Mutezile kelamcısı*
20 CEZERİ*Mekanik mühendisi*
21 CELALEDDİN ES-SÜYUTÎ*İslam alimi*
22 EBÛ CAFER HÂZİN*Matematik, astronomi*
23 EBÛ CA'FER MUHAMMED EL-HÂRİZMÎ*Matematik, astronomi, coğrafya*
24 EBHERÎ*Filozof, astronomi, matematik*
25 EBU KAMİL ŞUCA*Matematik*
26 EBÛ'L-KASIM ZEHRÂVİ*Operatör*
27 EBU'L KASIM EL-IRAKİ*Kimya*
28 EBU'L VEFA El-BÛZCÂNİ*Trigonometri*
29 EBU MAŞER EL-BELHİ*Astronomi*
30 EBU'S-SALT ED-DÂNİ*Felsefe,tıp, mühendislik*
31 EBU YUSUF*Müctehid, İslam alimi*
32 ESAD ERBÎLİ*Mutasavvıf,alim*
33 FARABİ*Filozof*
34 FAHREDDÎN-İ RÂZÎ*Müfessir, İslam alimi*
35 FARİSİ*Matematik, fizik*
36 FERGANİ*Matematik, astronomi*
37 GAZZALİ*İslam alimi, mutasavvıf*
38 GIYASEDDİN CEMŞİD*Matematik, astronomi*
39 GÖNENLİ MEHMET EFENDİ*İslam Alimi*
40 HABEŞ EL-HASİBİ*Astronomi, matematik*
Toplam Kay�t :154 ‹Geri [1• 234] �leri› Sayfa :1/4