ALİMLER  
81 İBNÜ'l-HÜMÂM*Fakih, usul, kelâm âlimi*
82 İBNÜ'l-KUF*İlk cerrahî kitabının yazarı*
83 İBNÜ’L-MECDİ*Astronomi*
84 İBNÜ'N-NEFÎS*Hekim ve düşünür*
85 İBNÜ'S SAFFÂR*Botanik, hekim*
86 İBNÜ'Z-ZERKÂLE*Astronomi*
87 İDRİSİ*Botanik, Coğrafya*
88 İMAM-I AZAM EBU HANİFE*Müctehidi*
89 İMAM-I AHMED BİN HANBEL* Müctehidi*
90 İMAM-I ŞAFİ*Müctehid*
91 İMAM-I MALİK*Müctehid*
92 İMAM-I MATURİDİ*İslam alimi*
93 İMAM-I BUHARİ*Muhaddis*
94 İMAM-I NEVEVİ*Muhaddis, fakih, İslam alimi*
95 İMÂM-I RABBANÎ*Müceddid, mutasavvıf*
96 İMAMI ŞA'Bİ*İslam alimi*
97 İMAMI MUHAMMED*Müctehid, Fakih*
98 İBN VAHŞİYYE*Mütercim, astrolog, simyacı*
99 İBN YÛNUS*Astronomi, matematik*
100 İBN-İ SÛRİ*Botanikçi, hekim*
101 İSFİZÂRİ*Matematikçi, astronom*
102 İSKİLİPLİ ATIF HOCA*İslam âlimi, yazar*
103 MOLLA SADREDDİN YÜKSEL*İslam alimi*
104 M. BİN AHMED HARİZMİ*İslam alimi*
105 MUHAMMED B. KASSUM GAFİKİ*Göz hekimi*
106 MİMAR SİNAN*Mimar*
107 KADI BEYDAVÎ*Müfessir*
108 KADIZADE-İ RUMİ*Astronomi, fıkıh*
109 KATİB ÇELEBİ*İslam alimi*
110 KINALIZADE ALİ ÇELEBİ*İslam alimi, şair *
111 KİNDİ*Filozof*
112 KİRMANİ*Müfessir, kıraat âlimi*
113 KONEVİ, MEHMET*Astronomi, muvakkit*
114 KOTKU, MEHMET*Mutasavvıf*
115 KUDAİ*Muhaddis, kadı)
116 KUDÛRİ*Müctehid)
117 KUHİSTANİ*Hanefî fakihi*
118 KURTUBÎ*Müfessir*
119 KUŞYAR B. LEBBAN*Matematikçi, astronom*
120 KUTBUDDİN-İ ŞİRAZİ*Astronomi, tıp, İslam âlimi*
Toplam Kay�t :154 ‹Geri [12• 3• 4] �leri› Sayfa :3/4