NEV'İYAT // H.BASRİ ÇANTAY MEALİ  
NO SURE AYETLERİN MEALLERİ

41
42
43 ZUHRUF-1.89 1-89  
44 DUHAN-1.59 1-59  
45 CASİYE-1.37 1-37  
46
47
48 FETH-1.29 1.29  
49 HUCURAT -1.18 1-18  
50 1.45  
51 ZARİYAT-1.60 1-60  
52 TÛR-1.49 1-49  
53 NECM-1.62 1-62  
54 KAMER-1.55 1-55  
55 RAHMAN-1.78 1-78  
56 VAKIA-1.96 1-50  51-96  
57 HADîD-1.29 1-29  
58 MÜCADELE-1.22 1-22  
59 HAŞR-1.24 1-24  
60 MÜMTEHİNE-1.13 1-13  
61 SAFF-1.14 1-14  
62 CUM'A-1.11 1-11  
63
64
65
Toplam Kay�t :65 ‹Geri [1• 2] �leri› Sayfa :2/2