İNANÇ // ZEBUR  
NEŞİDELER NEŞİDESİ
ZEBUR'daki bazı şiirleri yorumsuz olarak yayınlıyoruz


Bölüm 1

1- Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.

Kız: Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!

2-Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.

3-Ne güzel kokuyor sürdüğün esans,

Dökülmüş esans sanki adın,

Kızlar bu yüzden seviyor seni.

4-Al götür beni, haydi koşalım!

Kral beni odasına götürsün.

Kızın arkadaşları:

Seninle coşup seviniriz,

Aşkını şaraptan çok överiz.

Kız:Ne kadar haklılar seni sevmekte!

5-Esmerim ben, ama güzelim,

Ey Yeruşalim kızları!

Kedar'ın çadırları gibi,

Şalma'nın çadır bezleri gibi kara.

6-Bakmayın esmer olduğuma,

Güneş kararttı beni.

Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,

Bağlara bakmakla görevlendirdiler.

Ama kendi bağıma bakmadım.

7-Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun,

Öğleyin nerede yatırıyorsun?

Neden arkadaşlarının sürüleri yanında

Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim?

Kızın Arkadaşları:

8-Ey güzeller güzeli,

Bilmiyorsan,

Sürünün izine çık,

Çobanların çadırları yanında

Oğlaklarını otlat.

Erkek:

9-Firavun'un arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni, aşkım benim!

10-Yanakların süslerle,

Boynun gerdanlıklarla ne güzel!

11-Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.

Kız:
12-Kral divandayken,

Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.

13-Memelerim arasında yatan

Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;

14-Eyn-Gedi bağlarında

Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.

Erkek:

15-Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!

Gözlerin tıpkı birer güvercin!

Kız:

16-Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici!

Yeşilliktir yatağımız.

Erkek:

17-Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri,

Tavanımızın tahtaları serviler.

 

Bölüm 4

Erkek:

1-Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!

Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi.

Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen

Keçi sürüsü sanki.

2-Yeni kırkılıp yıkanmış,

Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin,

Hepsinin ikizi var.

Yavrusunu yitiren yok aralarında.

3-Al kurdele gibi dudakların,

Ağzın ne güzel!

Peçenin ardındaki yanakların

Nar parçası sanki.

4-Boynun Davut'un kulesi gibi,

Kakma taşlarla yapılmış,

Üzerine bin kalkan asılmış,

Hepsi de birer yiğit kalkanı.

5-Memelerin sanki bir çift geyik yavrusu,

Zambaklar arasında otlayan

İkiz ceylan yavrusu.

6-Gün serinleyip gölgeler uzayınca,

Mür dağına,

Günnük tepesine gideceğim.

7-Tepeden tırnağa güzelsin, aşkım,

Hiç kusurun yok.

8-Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum,

Benimle gel Lübnan'dan!

Amana doruğundan,

Senir ve Hermon doruklarından,

Aslanların inlerinden,

Parsların dağlarından geç.

9-Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,

Bir bakışınla,

Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

10-Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,

Şaraptan çok daha tatlı;

Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

11-Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından,

Bal ve süt var dilinin altında,

Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!

12-Kapalı bir bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,

Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

13-Fidanların bir nar cennetidir;

Seçme meyvelerle,

Kına ve hintsümbülüyle,

14- Hintsümbülü ve safranla,

Hintkamışı ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla,

Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

15-Sen bir bahçe pınarısın,

Bir taze su kuyusu,

Lübnan'dan akan bir dere.

Kız:

16-Uyan, ey kuzey rüzgarı,

Sen de gel, ey güney rüzgarı!

Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın.

Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin!

 

Bölüm 6

Kızın Arkadaşları:

1-Nereye gitti sevgilin,

Ey güzeller güzeli,

Ne yana yöneldi?

Biz de onu arayalım seninle birlikte!

Kız:

2-Bahçesine indi sevgilim,

Güzel kokulu tarhlara,

Bahçede gezinmek, zambak toplamak için.

3-Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana,

Gezinip duruyor zambaklar arasında.

Erkek

4-Sevgilim, Tirsa kadar güzelsin,

Yeruşalim kadar şirin,

Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.

5-Çevir gözlerini benden,

Çünkü şaşırtıyorlar beni.

Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen

Keçi sürüsünü andırıyor siyah saçların.

6-Yeni yıkanmış, sudan çıkmış dişi koyun sürüsü gibi dişlerin,

Hepsinin ikizi var;

Yavrusunu yitiren yok aralarında.

7-Peçenin ardındaki yanakların

Nar parçası sanki.

8-Altmış kraliçe,

Seksen cariye,

Sayısız bakire kız olabilir;

9-Ama bir tanedir benim eşsiz güvercinim,

Biricik kızıdır anasının,

Gözbebeği kendisini doğuranın.

Kızlar sevgilimi görünce, "Ne mutlu ona!" dediler.

Kraliçeler, cariyeler onu övdüler.

Kızın Arkadaşları:

10-Kimdir bu kadın?

Şafak gibi beliren,

Ay kadar güzel,

Güneş kadar parlak,

Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.

Kız:

11-Ceviz bahçesine indim,

Yeşermiş vadiyi göreyim diye;

Asma tomurcuk verdi mi,

Narlar çiçek açtı mı bakayım diye.

12-Nasıl oldu farkına varmadan,

Tutkum bindirdi beni soylu halkımın savaş arabalarına.

Kızın Arkadaşları:

13-Dön, geri dön, ey Şulam kızı,

Dön, geri dön de seni seyredelim.

Erkek:

Niçin Şulamlı kızı seyretmek istiyorsunuz,

Mahanayim oyununu seyredercesine?

 

Bölüm 7

1-Ne güzel sandaletli ayakların,

Ey soylu kız!

Mücevher gibi yuvarlak kalçaların,

Usta ellerin işi.

2-Karışık şarabın hiç eksilmediği

Yuvarlak bir tas gibi göbeğin.

Zambaklarla kuşanmış

Buğday yığını gibi karnın.

3-Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin,

İkiz ceylan yavrusu.

4-Fildişi kule gibi boynun.

Bat-Rabim Kapısı yanındaki

Heşbon havuzları gibi gözlerin.

Şam'a bakan

Lübnan Kulesi gibi burnun.

5-Karmel Dağı gibi dik başın,

Pırıl pırıl mora çalan saçların.

Kaküllerine tutsak oldu kral.

6-Ne güzel, ne çekicidir aşk!

Zevkten zevke sürükler.

7-Hurma ağacına benziyor boyun,

Salkım salkım memelerin.

8-"Çıkayım hurma ağacına" dedim,

"Tutayım meyveli dallarını."

Üzüm salkımları gibi olsun memelerin,

Elma gibi koksun soluğun,

9-En iyi şarap gibi ağzın.

Kız:

Sevgilimin dudaklarına, dişlerine doğru kaysın.

10-Ben sevgilime aitim,

O da bana tutkun.

11-Gel, sevgilim, kıra çıkalım,

Köylerde geceleyelim.

12-Bağlara gidelim sabah erkenden,

Bakalım, asma tomurcuk verdi mi?

Dalları yeşerdi mi,

Narlar çiçek açtı mı,

Orada sevişeceğim seninle.

13-Mis gibi koku saçıyor adamotları,

Kapımızın yanıbaşında

Taze, kuru,

Her çeşit seçme meyve var.

Senin için sakladım onları, sevgilim.

 

Bölüm 8

1-Keşke kardeşim olsaydın,

Anamın memelerinden süt emmiş.

Dışarıda görünce öperdim seni,

Kimse de kınamazdı beni.

2-Önüne düşer,

Beni eğiten

Anamın evine götürürdüm seni;

Sana baharatlı şarapla

Kendi narlarımın suyundan içirirdim.

3-Sol eli başımın altında,

Sağ eli sarsın beni.

4-Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!

Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,

Gönlü hoş olana dek.

Kızın Arkadaşları:

5-Kim bu,

Sevgilisine yaslanarak çölden çıkan?

Kız:

Elma ağacı altında uyandırdım seni,

Orada doğum sancıları çekti anan,

Orada doğum sancıları çekip doğurdu seni.

6-Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi,

Kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.

Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü,

Tutku ölüler diyarı kadar katıdır.

Alev alev yanar,

Yakıp bitiren ateş gibi.

7-Sevgiyi engin sular söndüremez,

Irmaklar süpürüp götüremez.

İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile,

Yine de hor görülür!

Kızın Arkadaşları:

8-Küçük bir kızkardeşimiz var,

Daha memeleri çıkmadı.

Ne yapacağız kızkardeşimiz için,

Söz kesileceği gün?

9-Eğer o bir sursa,

Üzerine gümüş mazgallı siper yaparız;

Eğer bir kapıysa,

Sedir tahtalarıyla onu kaplarız.

Kız:

10-Ben bir surum, memelerim de kuleler gibi,

Böylece hoşnut eden biri oldum onun gözünde.

11-Süleyman'ın bağı vardı Baal-Hamon'da,

Kiraya verdi bağını;

Her biri bin gümüş öderdi ürünü için.

12-Benim bağım kendi emrimde,

Bin gümüş senin olsun, ey Süleyman,

İki yüz gümüş de ürününe bakan kiracıların.

Erkek:

13-Ey sen, bahçelerde oturan kadın,

Arkadaşlar kulak veriyor sesine,

Bana da duyur onu.

Kız:

14-Koş, sevgilim,

Mis kokulu dağların üzerinde bir ceylan gibi,

Geyik yavrusu gibi ol!

 

Bölüm 2

Kız:

1-Ben Şaron çiğdemiyim,

Derelerin zambağıyım.

Erkek:

2-Dikenlerin arasında bir zambağa benzer

Kızların arasında aşkım.

Kız:

3-Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer

Delikanlıların arasında sevgilim.

Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım,

Tadı damağımda kalır meyvesinin.

4-Ziyafet evine götürdü beni,

Üzerimdeki sancağı aşktı.

5-Güçlendirin beni üzüm pestiliyle,

Canlandırın elmayla,

Çünkü aşk hastasıyım ben.

6-Sol eli başımın altında,

Sağ eli sarsın beni.

7-Dişi ceylanlar,

Yabanıl dişi geyikler üstüne

Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!

Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,

Gönlü hoş olana dek.

8-İşte! Sevgilimin sesi!

Dağların üzerinden sekerek,

Tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor.

9-Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu.

Bakın, duvarımızın ardında duruyor,

Pencerelerden bakıyor,

Kafeslerden seyrediyor.

10-Sevgilim şöyle dedi:

"Kalk, gel aşkım, güzelim.

11-Bak, kış geçti,

Yağmurların ardı kesildi,

12-Çiçekler bitiyor,

Şarkı mevsimi geldi,

Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde.

13-İncir ağacı ilk meyvesini verdi,

Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta.

Kalk, gel aşkım, güzelim."

Erkek:

14-Kaya kovuklarında,

Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim!

Boyunu bosunu göster bana,

Sesini duyur;

Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir.

15-Yakalayın tilkileri bizim için,

Bağları bozan küçük tilkileri;

Çünkü bağlarımız yeşerdi.

Kız:

16-Sevgilim benimdir, ben de onun,

Zambaklar arasında gezinir durur.

17-Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek,

Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi,

Geyik yavrusu gibi ol!